Για την εγγραφή στους κύκλους σπουδών,απαιτούνται:

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής, απαιτείται η καταβολή σε μετρητά ή τραπεζικό λογαριασμό ποσού 100€. Σε περίπτωση κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, είναι απαραίτητο να αναγράφεται στο καταθετήριο ως αιτιολογία το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου. Το παραπάνω καταθετήριο πρέπει να αποστέλλεται στον αριθμό fax 2310462114 υπόψη υπεύθυνου εκπαίδευσης.

Για κάθε πληροφορία και εγγραφή, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310492270 & 2310492100 ή στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση company@intersalonica.gr.