Αίτηση Εγγραφής

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα, για να εγγραφείτε ηλεκτρονικά ή κατεβάστε την φόρμα, για να την στείλετε με το ταχυδρομείο ή με fax στο 2310462114.

——————————————————————————————————

Παρακαλώ να με εγγράψετε προς φοίτηση στο επόμενο Εκπαιδευτικό σας Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Συμβούλων, το οποίο υλοποιείτε με την ιδιότητά σας ως Επίσημου Φορέα Κατάρτισης, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 4/28-1-2002 Απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβούντων του Υπουργείου Ανάπτυξης.