Εδώ και πολλά χρόνια, το αυτοκίνητο έχει ξεπεράσει την έννοια της πολυτέλειας και έχει μετατραπεί σε απαραίτητο εργαλείο για κάθε άνθρωπο και επιχείρηση. Εμείς, για την εξασφάλιση της σημαντικής αυτής περιουσίας από κάθε είδους κίνδυνο, σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να επιλέξετε ένα από τα πακέτα ασφάλισης που βλέπετε στα αριστερά σας.

Full Casco

Το πακέτο αυτό παρέχεται σε Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης, Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης και Αγροτικά Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης με τις παρακάτω καλύψεις:

 • Αστική ευθύνη, για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές έναντι τρίτων, σύμφωνα με τα όρια ασφάλισης όπως αυτά καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή & Ελληνική Νομοθεσία.
 • Υλικές Ζημιές, από ανασφάλιστο όχημα μέχρι 6.000,00€.
 • Αποκατάσταση Υλικών ζημιών, από ατύχημα χωρίς υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου, μέχρι 6.000,00 €.
 • Προσωπικό ατύχημα, με ανώτατο ασφαλισμένο κεφάλαιο 15.000,00 €.
 • Πυρός οικοσκευής, με προκαθορισμένο ύψος ασφαλιζόμενου κεφαλαίου 10.000,00 €.
 • Νομική προστασία, με πυκνό δίκτυο νομικών σε όλη την Ελλάδα.
 • Επείγουσα αερομεταφορά, με ιδιόκτητα πτητικά μέσα από και προς όλη την Ελλάδα.
 • Οικογενειακή Ιατρική Βοήθεια.
 • Φυσιοθεραπευτική Φροντίδα (έως 5 ετησίως) για Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης και Αγροτικά Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης.
 • Πλήρης οδική βοήθεια με ιδιόκτητα ειδικοποιημένα οχήματα και σταθμούς σε όλη την Ελλάδα.
 • Φροντίδα ατυχήματος.
 • Θραύση κρυστάλλων μέχρι 3.000,00€.
 • Πυρός Αυτοκινήτου.
 • Πυρός Αυτοκινήτου από τρομοκρατικές ενέργειες.
 • Ολική κλοπή.
 • Μερική κλοπή.
 • Ίδιες ζημίες από πρόσκρουση – σύγκρουση – ανατροπή με δυνατότητα επιλογής του ποσού απαλλαγής (300,00 € ή 500,00€ ή 1.000,00€) από τον ασφαλισμένο.
 • Ίδιες ζημίες από κακόβουλη βλάβη με απαλλαγή ίδια με της κάλυψης “Ίδιες ζημίες από πρόσκρουση – σύγκρουση – ανατροπή”.
 • Ίδιες ζημίες από θεομηνίες με απαλλαγή ίδια με της κάλυψης “Ίδιες ζημίες από πρόσκρουση – σύγκρουση – ανατροπή”.
 • Ίδιες ζημίες από απόπειρα κλοπής μέχρι 3.000,00€.
 • Αστική ευθύνη από πυρκαγιά ασφαλισμένου οχήματος για σωματικές βλάβες μέχρι 18.000,00€ και υλικές ζημίες μέχρι 6.000,00€.
 • Αερόσακοι συνεπεία ατυχήματος μέχρι 3.000,00€
 • Φροντίδα Υγείας με δωρεάν και εκπτωτικές παροχές από Πανελλαδικό Δίκτυο Συνεργαζόμενων Κέντρων Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών (έναρξη ισχύος από 1/1/2013)

Midi Casco

Το πακέτο αυτό παρέχεται σε Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης, Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης και Αγροτικά Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης, με τις παρακάτω καλύψεις:

 • Αστική ευθύνη, για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές έναντι τρίτων, σύμφωνα με τα όρια ασφάλισης όπως αυτά καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή & Ελληνική Νομοθεσία.
 • Υλικές Ζημιές, από ανασφάλιστο όχημα μέχρι 6.000,00€ .
 • Αποκατάσταση Υλικών ζημιών, από ατύχημα χωρίς υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου, μέχρι 6.000,00 €.
 • Προσωπικό ατύχημα, με ανώτατο ασφαλισμένο κεφάλαιο 15.000,00 €.
 • Πυρός οικοσκευής, με προκαθορισμένο ύψος ασφαλιζόμενου κεφαλαίου 10.000,00 €.
 • Νομική προστασία, με πυκνό δίκτυο νομικών σε όλη την Ελλάδα.
 • Επείγουσα αερομεταφορά, με ιδιόκτητα πτητικά μέσα από και προς όλη την Ελλάδα.
 • Οικογενειακή Ιατρική Βοήθεια.
 • Φυσιοθεραπευτική Φροντίδα (έως 5 ετησίως) για Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης και Αγροτικά Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης.
 • Πλήρης οδική βοήθεια με ιδιόκτητα ειδικοποιημένα οχήματα και σταθμούς σε όλη την Ελλάδα.
 • Φροντίδα ατυχήματος.
 • Θραύση κρυστάλλων μέχρι 3.000,00€.
 • Πυρός Αυτοκινήτου.
 • Πυρός Αυτοκινήτου από τρομοκρατικές ενέργειες.
 • Ολική κλοπή.
 • Μερική κλοπή.
 • Ίδιες ζημίες από απόπειρα κλοπής μέχρι 3.000,00€.
 • Ίδιες ζημίες από κακόβουλη βλάβη με δυνατότητα επιλογής του ποσού απαλλαγής (300,00 € ή 500,00€ ή 1.000,00€) από τον ασφαλισμένο.
 • Ίδιες ζημίες από θεομηνίες με ποσό απαλλαγής ίδιο με αυτό της κάλυψης ‘Ίδιες ζημίες από κακόβουλη βλάβη’.
 • Φροντίδα Υγείας με δωρεάν και εκπτωτικές παροχές από Πανελλαδικό Δίκτυο Συνεργαζόμενων Κέντρων Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών (έναρξη ισχύος από 1/1/2013)

Αν ο ασφαλισμένος το επιθυμεί, στο πακέτο αυτό μπορεί να προστεθεί η κάλυψη Αερόσακου συνεπεία ατυχήματος μέχρι 3.000,00€.

Mini Casco

Το πακέτο αυτό παρέχεται σε Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης, Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης και Αγροτικά Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης με τις παρακάτω καλύψεις:

 • Αστική ευθύνη, για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές έναντι τρίτων, σύμφωνα με τα όρια ασφάλισης όπως αυτά καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή & Ελληνική Νομοθεσία.
 • Υλικές Ζημιές, από ανασφάλιστο όχημα μέχρι 6.000,00€.
 • Αποκατάσταση Υλικών ζημιών από ατύχημα χωρίς υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου, μέχρι 6.000,00€.
 • Προσωπικό ατύχημα, με ανώτατο ασφαλισμένο κεφάλαιο 15.000,00€.
 • Πυρός οικοσκευής, με προκαθορισμένο ύψος ασφαλιζόμενου κεφαλαίου 10.000,00€.
 • Νομική προστασία, με πυκνό δίκτυο νομικών σε όλη την Ελλάδα.
 • Επείγουσα αερομεταφορά, με ιδιόκτητα πτητικά μέσα από και προς όλη την Ελλάδα.
 • Οικογενειακή Ιατρική Βοήθεια.
 • Φυσιοθεραπευτική Φροντίδα (έως 5 ετησίως) για Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης και Αγροτικά Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης.
 • Πλήρης Οδική Βοήθεια με ιδιόκτητα ειδικοποιημένα οχήματα και σταθμούς σε όλη την Ελλάδα.
 • Φροντίδα ατυχήματος.
 • Θραύση κρυστάλλων μέχρι 3.000,00€ .
 • Πυρός Αυτοκινήτου.
 • Πυρός Αυτοκινήτου από τρομοκρατικές ενέργειες.
 • Ολική κλοπή.
 • Μερική κλοπή.
 • Φροντίδα Υγείας με δωρεάν και εκπτωτικές παροχές από Πανελλαδικό Δίκτυο Συνεργαζόμενων Κέντρων Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών (έναρξη ισχύος από 1/1/2013)

Αν ο ασφαλισμένος το επιθυμεί, μπορεί στο πακέτο αυτό να προστεθεί η κάλυψη Αερόσακου συνεπεία ατυχήματος μέχρι 3.000,00€.

Βασικό Πακέτο Ασφάλισης

Το πλέον συνηθισμένο πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτου περιλαμβάνει τις εξής καλύψεις:

 • Αστική ευθύνη, για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές έναντι τρίτων, σύμφωνα με τα όρια ασφάλισης όπως αυτά καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή & Ελληνική Νομοθεσία.
 • Υλικές Ζημιές, από ανασφάλιστο όχημα μέχρι 6.000,00€.
 • Αποκατάσταση Υλικών ζημιών, από ατύχημα χωρίς υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου, μέχρι 6.000,00€.
 • Προσωπικό ατύχημα, με ανώτατο ασφαλισμένο κεφάλαιο 15.000,00€.
 • Πυρός οικοσκευής, με προκαθορισμένο ύψος ασφαλιζόμενου κεφαλαίου 10.000,00€.
 • Νομική προστασία, με πυκνό δίκτυο νομικών σε όλη την Ελλάδα.
 • Επείγουσα αερομεταφορά, με ιδιόκτητα πτητικά μέσα από και προς όλη την Ελλάδα.
 • Οικογενειακή Ιατρική Βοήθεια
 • Πλήρης οδική βοήθεια με ιδιόκτητα ειδικοποιημένα οχήματα και σταθμούς σε όλη την Ελλάδα.
 • Φροντίδα ατυχήματος.
 • Φυσιοθεραπευτική Φροντίδα (έως 5 ετησίως) για Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης και Αγροτικά Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης.
 • Φροντίδα Υγείας με δωρεάν και εκπτωτικές παροχές από Πανελλαδικό Δίκτυο Συνεργαζόμενων Κέντρων Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών (έναρξη ισχύος από 1/1/2013)

Έχοντας σαν σκοπό την πλήρη κάλυψη του οχήματός σας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, εκτός από τα ολοκληρωμένα πακέτα ασφάλισης που σας προσφέρουμε, μπορούμε να δημιουργήσουμε μαζί ένα πακέτο προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας με συνδιασμό των παρακάτω καλύψεων :

 • Θραύση κρυστάλλων
 • Κάλυψη κινδύνου αστικής ευθύνης κατά τη λειτουργία του οχήματος ως εργαλείου
 • Πυρός Αυτοκινήτου
 • Πυρός Αυτοκινήτου απο τρομοκρατικές ενέργειες
 • Ολική κλοπή
 • Μερική κλοπή
 • Ιδίες ζημίες απο πρόσκρουση – σύγκρουση – ανατροπή με δυνατότητα επιλογής του ποσού απαλλαγής ( 300,00€ ή 500,00€ ή 1.000,00€ ) από τον ασφαλισμένο για τις χρήσεις ΕΙΧ,ΦΙΧ & ΦΙΧ Αγροτικού
 • Ιδίες ζημίες απο κακόβουλη βλάβη με δυνατότητα επιλογής του ποσού απαλλαγής ( 300,00€ ή 500,00€ ή 1.000,00€ ) από τον ασφαλισμένο  για τις χρήσεις ΕΙΧ,ΦΙΧ & ΦΙΧ Αγροτικού
 • Ιδίες ζημίες απο θεομηνίες με δυνατότητα επιλογής του ποσού απαλλαγής ( 300,00€ ή 500,00€ ή 1.000,00€ ) από τον ασφαλισμένο  για τις χρήσεις ΕΙΧ,ΦΙΧ & ΦΙΧ Αγροτικού
 • Αερόσακοι συνεπεία ατυχήματος μέχρι 3.000,00€ για τις χρήσεις ΕΙΧ,ΦΙΧ & ΦΙΧ Αγροτικού

Πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ

Ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, θέλοντας να εξασφαλίσει την προστασία των συμφερόντων των πελατών του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έχει δημιουργήσει ένα πρωτότυπο και μοναδικό πακέτο υπηρεσιών για όλους ασφαλισμένους του με το πρόγραμμα «ΕΡΜΗΣ», που προσφέρει άμεση επέμβαση στον τόπο του ατυχήματος.

Οι υπηρεσίες του προγράμματος «ΕΡΜΗΣ»  είναι :

 • Άμεσος Φιλικός Διακανονισμός, με αποζημίωσή σας για κάθε υλική ζημία που προκάλεσε στο αυτοκίνητό σας ασφαλισμένος σε οποιαδήποτε άλλη ασφαλιστική Εταιρία, αλλά και ανασφάλιστος!
 • Άμεση παρουσία μας και προσφορά Βοήθειας στον τόπο του ατυχήματος!
 • Συμπλήρωση και παραλαβή Δήλωσης Ατυχήματος!
 • Φωτογράφηση εμπλεκόμενων οχημάτων και τόπου ατυχήματος!
 • Συμβουλές και υποστήριξή σας έναντι άλλων οδηγών!
 • Φροντίδα περισυλλογής και μεταφοράς επιβατών και αποσκευών!
 • ‘Aμεση παροχή χρήσιμης Τεχνικής, Ιατρικής Τηλεβοήθειας!
 • Συμβουλές για την επισκευή του αυτοκινήτου σας!
 • Ανοιχτή γραμμή και επικοινωνία με το Νομικό μας Τμήμα!
 • 24ωρη συνεχή εξυπηρέτησή σας 365 μέρες το χρόνο!

Καλέστε μας να έρθουμε επί τόπου για να σας βοηθήσουμε στη συμπλήρωση των εντύπων, τη φωτογράφηση και να σας παρέχουμε συμβουλές, ώστε να σας πληρώσουμε αμέσως όλες τις υλικές ζημίες του αυτοκινήτου σας, όταν δεν ευθύνεστε, με το σύστημα Φιλικού Διακανονισμού της εταιρίας μας.

Φιλικός Διακανονισμός

Ο Φιλικός Διακανονισμός του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ εξασφαλίζει την πληρωμή σας για κάθε υλική ζημία που προκάλεσε στο αυτοκίνητό σας ανασφάλιστος ή ασφαλισμένος σε οποιαδήποτε άλλη ασφαλιστική Εταιρία. Χρησιμοποιείστε τον Φιλικό Διακανονισμό όταν δεν ευθύνεστε για το ατύχημα, ώστε να αποφύγετε οποιαδήποτε ταλαιπωρία ή αργοπορία πληρωμής από οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρία.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ για την άμεση εξυπηρέτησή σας με τη χρήση του Φιλικού Διακανονισμού

Για την ορθή συμπλήρωση της Δήλωσης Φιλικού Διακανονισμού χρειάζεστε:

– Το Δίπλωμα Οδήγησης, την Άδεια Κυκλοφορίας και το Ασφαλιστήριο για εσάς και τους άλλους.

– Συμπληρώνετε μόνο μία (1) Κοινή Δήλωση για σύγκρουση άνω των δύο αυτοκινήτων.

– Ελέγξτε αν είναι σωστά τα στοιχεία της άλλης πλευράς (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Αριθμ. Ταυτότητας, επωνυμία ασφαλιστικής Εταιρίας και ποιας χώρας).

– Δείτε αν είναι καθαρογραμμένα τα στοιχεία και για κάθε περίπτωση κρατήστε σε άλλο χαρτί τους αριθμούς κυκλοφορίας των άλλων οχημάτων, μάρκα, ονοματεπώνυμα οδηγών και κυρίως ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις μαρτύρων.

– Αν είσαστε στο εξωτερικό, συμπληρώστε την ίδια Κοινή Δήλωση στα ελληνικά.
Υπογράψτε αυτά που εσείς γράψατε και μην υπογράφετε τίποτε άλλο!

– Γράψτε τη δική σας γνώμη και μόνο στις παρατηρήσεις. Αν ο άλλος αρνείται να συμπληρώσει τη δήλωση, κρατείστε όλα τα στοιχεία του και βρείτε ένα μάρτυρα. Αν σας απειλεί, δηλώστε το στην Αστυνομία και στην Εταιρία μας. Να μας συμβουλεύεσθε για κάθε απορία και πρόβλημα.

– Συμπληρώστε αργά και προσεκτικά τη Δήλωση αλλά μην καθυστερείτε ποτέ την παραδοσή της σε μας!

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη συμπληρώνετε στη Δήλωση τίποτε άλλο μετά την υπογραφή και διαχωρισμό της. Αν δεν έχετε Δήλωση μαζί σας, δεχθείτε αυτή του άλλου και αν δε δέχεται αυτός το δικό σας έντυπο Δήλωσης, δεχθείτε κι εσείς το δικό του. Μην ξεχνάτε να υπογράψετε την Ειδική Εξουσιοδότησή μας, για την άμεση πληρωμή σας από εμάς!

Στοιχεία Απόφασης 3/5/26.01.2011 της ΤτΕ

Από 1/12/2011 για τις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στον κλάδο ασφάλισης Αστικής Ευθύνης από Χερσαία Οχήματα, τίθεται σε ισχύ η Απόφαση 3/5/26.01.2011 της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ/Β/706/29.04.2011),  σχετικά με τη Διαδικασία Διακανονισμού Ζημιών και καταβολής Αποζημιώσεων από σύναψη ασφάλισης Αστικής Ευθύνης αυτοκινήτου.

Ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) και να εκτυπώσετε, εφόσον το επιθυμείτε: