Ο όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ σας δίνει τη δυνατότητα  πληρωμής των ασφαλίστρων σας εύκολα, άμεσα και με ασφάλεια μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών.

Για να προχωρήσετε σε ηλεκτρονική πληρωμή παρακαλούμε επιλέξτε Εταιρία και κατηγορία παρακάτω:

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε. - Γενικών Ασφαλίσεων

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Ζωής Α.Ε.

AIR INTERSALONIKA E.A.A.T.E.

Ενημερωθείτε για όλους τους τρόπους πληρωμής ασφαλίστρων που σας παρέχει ο όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ :

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ:

  Με μετρητά:

 • Μέσω του ασφαλιστικού σας διαμεσολαβητή.

  Ηλεκτρονικά:

 • Μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας στο www.intersalonica.gr :
  •  με πιστωτική κάρτα (Visa, VisaElectron, MasterCard, Maestro, American Express )
  • με χρεωστική κάρτα
 • Μέσω web banking των συνεργαζόμενων τραπεζών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή των ασφαλίστρων με οποιοδήποτε τρόπο είναι η χρήση του «κωδικού πληρωμής» που αναγράφεται στο έντυπο της ειδοποίησης πληρωμής ασφαλίστρων.

Σας  υπενθυμίζουμε ότι ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής που θα επιλέξετε, η έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης ισχύει μόνο στην περίπτωση της καταβολής όλου του οφειλόμενου ασφαλίστρου πριν την ημερομηνία οφειλής που αναφέρεται στην ειδοποίηση πληρωμής ασφαλίστρων, ενώ απαγορεύεται η παράδοση ασφαλιστηρίου στον λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισμένο χωρίς την καταβολή των οφειλόμενων ασφαλίστρων . (Ν4261/2014 Άρθρο 169. Παρ.1)

Συνεργαζόμενες Τράπεζες

 

ΤΡΑΠΕΖΑ

Μετρητά
σε ταμείο

Μηχανήματα Αυτόματων Συναλλαγών (ΜΑΣ)

Web banking

Phone banking

Πιστωτική κάρτα

Παρατηρήσεις

ALPHA BANK ΝΑΙ  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Σημείωση 1
EUROBANK ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΑΙ ΝΑΙ

Σημείωση 1 : Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha e-Commerce” της Alpha Bank που χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης RSA 2048 (SHA256) (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ:

  Με μετρητά:

  Ηλεκτρονικά:

 • Μέσω της ιστοσελίδας του ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ στο www.intersalonica.gr / ηλεκτρονικές πληρωμές
  • με πιστωτική κάρτα (Visa, VisaElectron, MasterCard, Maestro, American Express )
  • με χρεωστική κάρτα
  • με masterpass
 • Μέσω web banking των συνεργαζόμενων τραπεζών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή των ασφαλίστρων με ηλεκτρονική πληρωμή είναι η χρήση του «κωδικού πληρωμής»

Συνεργαζόμενες Τράπεζες

 

ΤΡΑΠΕΖΑ

Μετρητά
σε ταμείο

Μηχανήματα Αυτόματων Συναλλαγών (ΜΑΣ)

Web banking

Phone banking

Πιστωτική κάρτα

Παρατηρήσεις

ALPHA BANK ΝΑΙ  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Σημείωση 1
EUROBANK ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΑΙ ΝΑΙ

Σημείωση 1 : Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha e-Commerce” της Alpha Bank που χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης RSA 2048 (SHA256) (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

  Με μετρητά:

 • Με κατάθεση σε λογαριασμό της Εταιρίας

  Ηλεκτρονικά:

 • Μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας στο www.airintersalonica.gr:
  • με πιστωτική κάρτα (Visa, VisaElectron, MasterCard, Maestro, American Express )
  • με χρεωστική κάρτα

Σημείωση 1 : Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha e-Commerce” της Alpha Bank που χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης RSA 2048 (SHA256) (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.