Ηλεκτρονικές πληρωμές ασφαλίστρων

Πληρώστε τα ασφάλιστρά σας γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια, μέσω της ιστοσελίδας μας, χρησιμοποιώντας απλά το 13ψηφίο κωδικό πληρωμής του ειδοποιητηρίου πληρωμής.
Για να προχωρήσετε στην ηλεκτρονική πληρωμή, παρακαλούμε επιλέξτε Εταιρία και κατηγορία, απο τις παρακάτω επιλογές:

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε. Γενικών Ασφαλίσεων

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Α.Ε. ΖΩΗΣ

AIR INTERSALONIKA E.A.A.T.E

Ενημερωθείτε για τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ:

  Με μετρητά:

 • Μέσω του ασφαλιστικού σας διαμεσολαβητή.
  Ηλεκτρονικά:

 • Μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας στο www.intersalonica.gr :
  •  με πιστωτική κάρτα (Visa, VisaElectron, MasterCard, Maestro, American Express )
  • με χρεωστική κάρτα
 • Μέσω web banking των συνεργαζόμενων τραπεζών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή των ασφαλίστρων με οποιοδήποτε τρόπο είναι η χρήση του «κωδικού πληρωμής» που αναγράφεται στο έντυπο της ειδοποίησης πληρωμής ασφαλίστρων.

Σας  υπενθυμίζουμε ότι ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής που θα επιλέξετε, η έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης ισχύει μόνο στην περίπτωση της καταβολής όλου του οφειλόμενου ασφαλίστρου πριν την ημερομηνία οφειλής που αναφέρεται στην ειδοποίηση πληρωμής ασφαλίστρων, ενώ απαγορεύεται η παράδοση ασφαλιστηρίου στον λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισμένο χωρίς την καταβολή των οφειλόμενων ασφαλίστρων . (Ν4261/2014 Άρθρο 169. Παρ.1)

Συνεργαζόμενες Τράπεζες

 

ΤΡΑΠΕΖΑ

Μετρητά
σε ταμείο

Μηχανήματα Αυτόματων Συναλλαγών (ΜΑΣ)

Web banking

Phone banking

Πιστωτική κάρτα

Παρατηρήσεις

ALPHA BANK ΝΑΙ  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Σημείωση 1
EUROBANK ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΑΙ ΝΑΙ

Σημείωση 1 : Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha e-Commerce” της Alpha Bank που χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης RSA 2048 (SHA256) (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ:

  Με μετρητά:

  Ηλεκτρονικά:

 • Μέσω της ιστοσελίδας του ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ στο www.intersalonica.gr / ηλεκτρονικές πληρωμές
  • με πιστωτική κάρτα (Visa, VisaElectron, MasterCard, Maestro, American Express )
  • με χρεωστική κάρτα
  • με masterpass
 • Μέσω web banking των συνεργαζόμενων τραπεζών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή των ασφαλίστρων με ηλεκτρονική πληρωμή είναι η χρήση του «κωδικού πληρωμής»

Συνεργαζόμενες Τράπεζες

 

ΤΡΑΠΕΖΑ

Μετρητά
σε ταμείο

Μηχανήματα Αυτόματων Συναλλαγών (ΜΑΣ)

Web banking

Phone banking

Πιστωτική κάρτα

Παρατηρήσεις

ALPHA BANK ΝΑΙ  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Σημείωση 1
EUROBANK ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΑΙ ΝΑΙ

Σημείωση 1 : Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha e-Commerce” της Alpha Bank που χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης RSA 2048 (SHA256) (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

  Με μετρητά:

 • Με κατάθεση σε λογαριασμό της Εταιρίας
  Ηλεκτρονικά:

 • Μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας στο www.airintersalonica.gr:
  • με πιστωτική κάρτα (Visa, VisaElectron, MasterCard, Maestro, American Express )
  • με χρεωστική κάρτα

Σημείωση 1 : Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha e-Commerce” της Alpha Bank που χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης RSA 2048 (SHA256) (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.