H πρώτη «Ασφαλιστική Εταιρία» στην ιστορία ιδρύθηκε το 324 π.Χ. από τους Μακεδόνες του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στην Βαβυλώνα, σύμφωνα με την «Μέθοδο» του Αριστοτέλη (Ιδε Ηθικά Νικομάχεια). Αυτή η πρωτόγονη «Ασφαλιστική Εταιρία» ασφάλιζε τους τότε μισθοφόρους στρατιώτες, έναντι των κινδύνων του θανάτου και της δραπετεύσεως. Τα ασφάλιστρα τα οποία εισέπραττε, τότε, ήταν 8 δρχ. κατά ασφαλισμένο και τα αποτελέσματά της ήταν ιδιαιτέρως κερδοφόρα από την πρώτη χρονιά της λειτουργίας της. Με τα κέρδη της ενισχύονταν τα κρατικά ταμεία, θωρακίζονταν η αχανής Ελληνομακεδονική Αυτοκρατορία και υπήρχε φροντίδα ευημερίας των ίσων πολιτών της.

Πριν από την αρχική αυτή Ιδέα, λειτούργησαν άλλες μορφές «ασφαλίσεων» στην αρχαία Ελλάδα όπως ο καλοθαμμένος «Θεσμός της Εγγύης» (Link), η καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση θανάτου πολίτη της αρχαίας πόλεως-κράτους της Χίου (Ιδε Αριστοφάνους Ειρήνη, 709), ο περίφημος Ναυτικός Κώδικας της Ρόδου, τα Ναυλοσύμφωνα σε περίπτωση αβαρίας πλοίου και άλλα συστήματα που αντέγραψαν πολλούς αιώνες αργότερα άλλοι λαοί.

Η ίδια αρχική ιδέα με διαφορετικές, όμως, μορφές και τρόπους, αμέσως μετά την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, επανεμφανίζεται στην Δύση, αλλά και στους Έλληνες, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν εμπορικώς σε πολλές περιοχές, όπου ανθούσε και αναπτύσσονταν ο ελληνισμός. Η Ιδιωτική Ασφάλιση αναπτύχθηκε πρώτα δια του Κλάδου Θαλασσίων Μεταφορών και έγινε Παγκόσμιος Θεσμός. Σε πολλές πόλεις όπου υπήρχε έντονο το ελληνικό στοιχείο, όπως στην Τεργέστη, Κεντρική Ευρώπη, στις Παραδουνάβιες περιοχές, στην Οδησσό, στην Κωνσταντινούπολη, στην Σμύρνη, αλλά και στα νησιά του Αιγαίου και Ιονίου, στην Πάτρα και Αθήνα-Πειραιά, λειτούργησαν πολλές ιδιωτικές ελληνικές ασφαλιστικές εταιρίες. Στις περιοχές της Βορείου Ελλάδος αναφέρονται Έμποροι και Τραπεζίτες που ασκούσαν παράλληλα και επιχείρηση Ιδιωτικής Ασφάλισης. Εξαιτίας όμως του Οθωμανικού ζυγού και της θαλασσοκρατορίας των δυτικών χωρών, δεν γνώρισε ο Θεσμός την ανάπτυξη που είχε στα άλλα ελεύθερα δυτικοευρωπαϊκά κράτη. Περί το τέλος του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα, υπήρχε και λειτουργούσε ένας αρκετά σημαντικός αριθμός Ασφαλιστικών Πρακτόρων, σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Βορείου Ελλάδος και σε πολλές κωμοπόλεις της. Τότε και πριν τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Θεσμός στην περιοχή της Βορείου Ελλάδος γνώρισε μία πρωτοφανή άνθιση στον Κλάδο Θαλασσίων Μεταφορών, Ατυχημάτων και Πυρός. Κατά το έτος 1917 και με την πυρκαγιά που κατάστρεψε το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, αποδείχτηκε ότι περισσότερα σπίτια και καταστήματα ήταν ασφαλισμένα από ό,τι δυστυχώς είναι σήμερα! Και βέβαια, ο Θεσμός έχει αφήσει ως τεράστια κληρονομιά και μνημείο των ωφελημάτων του το σημερινό και μοναδικό μη άναρχο πολεοδομικό τμήμα πόλεως της χώρας μας, που είναι η οδός και πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης, εξαιτίας των πολλών ασφαλιστικών αποζημιώσεων εκ της πυρκαγιάς του 1917! Και εδώ, δια των ωφελημάτων των ασφαλίσεων, έχει πλήρη εφαρμογή το αρχαίο ρητό: «ουδέν κακόν, αμιγές καλού».

Αυτά τα μοναδικά και έμπρακτα ωφελήματα του Θεσμού των Ασφαλίσεων στην χώρα μας δεν είναι, όπως θα έπρεπε, γνωστά στο ευρύ κοινό, ενώ  οφείλουν οι Έλληνες Ασφαλιστές (τα αρνούνται αυτά μόνον οι ξένοι) να αποδίδουμε ετήσιο φόρο τιμής και μνήμης σε όλους τους πρωτοπόρους που άνοιξαν το δρόμο και κατάφεραν αυτό το πραγματικά ανεπανάληπτο κατόρθωμα στην Θεσσαλονίκη των Ελλήνων.

Από τις αρχές του προηγούμενου 20ου αιώνα, λειτουργούσαν υπό εκπροσώπηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης 20 Εταιρίες στον Κλάδο Πυρός, 17 Εταιρίες στον Κλάδο Θαλασσίων Μεταφορών, άλλες τόσες στον Κλάδο Ατυχημάτων και μια Εταιρία στον Κλάδο Ζωής με έναν μεγάλο αριθμό Ασφαλιστικών Πρακτόρων στις άλλες περιοχές της Βορείου Ελλάδος. Δυστυχώς, όμως, αποτέλεσε τροχοπέδη αυτής της ανάπτυξης ο πρώτος Νόμος περί Ιδιωτικής Ασφάλισης, ξενόδουλος και συγκεντρωτικός, ο οποίος ψηφίστηκε το Νοέμβριο του έτους 1917 (Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος) και με τον οποίο δεν επιτρεπόταν να εκπροσωπούνται ασφαλιστικές εταιρίες με νόμιμους εκπροσώπους τους εκτός Αθηνών. Παρά το γεγονός αυτό, η Ασφαλιστική Αγορά της Βορείου Ελλάδος συνέχισε σταδιακά να αναπτύσσεται και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, δύο χρόνια πριν το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, να λειτουργούν υπό αποκλειστική εκπροσώπηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης 70 ελληνικές και ξένες ασφαλιστικές εταιρίες και 68 ανεξάρτητα Γραφεία Πρακτόρευσης. Στα έτη της γερμανικής κατοχής και με Ναζιστικά Διατάγματα του 1942 και 1943, απαγορεύθηκε και πάλι να λειτουργούν εκτός Αθηνών ασφαλιστικές εταιρίες ή να εκπροσωπούνται ξένες, με δεύτερη οπισθοδρόμηση και ουσία απαγόρευση άμεσης και τοπικής διαδόσεως των ωφελημάτων των Ασφαλίσεων, αλλά και λειτουργίας του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Έπρεπε να συμβεί το παράδοξο, κατά τα έτη της στρατιωτικής δικτατορίας και συγκεκριμένα το έτος 1970, να απελευθερωθεί ο Θεσμός στην Συμπρωτεύουσα των Ελλήνων και από τότε να επιτραπεί και πάλι η ίδρυση και η έδρα ασφαλιστικών εταιριών στην Θεσσαλονίκη, σε πρώτη φάση και αργότερα σε άλλες πόλεις, όπως η Καβάλα, η Λάρισα, η Πάτρα και μετέπειτα το Ηράκλειο, όπου όμως τα έντεχνα αντικίνητρα των Μονοπωλιακών τάσεων απαγορεύουν, στην ουσία, την έδρα ασφαλιστικής εταιρίας στην επαρχιακή Ελλάδα. Στις 10/10/2010, όλως συμβολική και όλως οικονομικο-κοινωνικώς δύστυχη για την Ελλάδα ημερο-χρονολογία, λειτουργούσε ο Θεσμός στην Ελλάδα, με περίπου 35 ελληνικών μόνον συμφερόντων ασφαλιστικές εταιρίες, με έδρα την περιοχή της Πρωτεύουσάς της και μόνον δύο Ασφαλιστικούς Ομίλους στην περιοχή της Θεσσαλονίκης…

Τα ξένα εμπορικά συμφέροντα επιβλήθηκαν και πάλι στην χώρα που γέννησε την Ιδέα και την Πράξη στις Ασφαλίσεις.

Το φαινόμενο της κατοχής και υποτέλειας είναι γενικό και αναμένεται νέος Ρήγας Φεραίος να σαλπίσει τον αγώνα της Ελευθερίας και Ανεξαρτησίας της κάποτε ένδοξης και ισχυρής μας χώρας!

Και θα έρθουν και πάλι καλοί χρόνοι και καιροί, που η Ιδιωτική Ασφάλιση

και πάλι θα αναπτυχθεί, αφού είναι Ιδέα και Θεσμός χιλιετιών,

που ούτε υποδουλώνεται και ούτε φυλακίζεται

από κατά εποχές και καιρούς δυνάστες!

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, παρακαλώ κάντε κλικ στο κουμπί παρακάτω

Μελάς Γιαννιώτης
Ο Ιδρυτής του Ομίλου «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ» Ασφαλιστής Μελάς Γιαννιώτης
Κώστας Μ. Γιαννιώτης
Κώστας Μ. Γιαννιώτης Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος