Είστε επιχειρηματίας; Σας απασχολεί η απώλεια κερδών, η κάλυψη των τρεχόντων και των γενικών εξόδων της επιχείρησής σας από ζημία μέχρι την επαναλειτουργία της επιχείρησής σας; Είστε ιδιώτης ; Δεν γνωρίζετε πώς να προστατέψετε την αγοραία αξία των ακινήτων και την απώλεια των μισθωμάτων σας;

Ενημερωθείτε από τις επιλογές του αριστερού μενού για τα πακέτα ασφάλισης χρηματικών απωλειών που σας προσφέρει ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ή επικοινωνήστε μαζί μας.

Η απώλεια χρημάτων δημιουργεί σοβαρά προβλήματα τόσο στον  επιχειρηματία όσο και στον  ιδιώτη. Οι πιο δημοφιλείς καλύψεις  χρηματικών απωλειών είναι :

Απώλεια κερδών : Δίνεται σε επιχειρήσεις σαν συμπληρωματική κάλυψη ασφαλιστηρίου πυρός για την οικονομική τους στήριξη μετά από ζημία πυρός.
Τρεχόντων εξόδων : Εξασφαλίζει τον επιχειρηματία από την κάλυψη των τρέχοντων εξόδων για όσο χρονικό διάστημα δεν θα λειτουργεί η επιχείρηση μέχρι την αποκατάσταση της ζημιάς.
Απώλεια αγοραίας αξίας :  Μια πολύ καλή κάλυψη για ακίνητα  που μπορεί να χάσουν την αγοραία αξία τους  από οποιαδήποτε έμμεση ζημία (π.χ.καταστροφή του κοντινού δάσους).
Κακοκαιρίας : Κάλυψη που ζητούν οι διοργανωτές καλλιτεχνικών, αθλητικών, εμπορικών και λοιπών εκδηλώσεων, ώστε να καλύψουν τα έξοδα της Διοργάνωσης.