Η εξασφάλιση και η σιγουριά είναι δύο προνόμια που κάθε άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει μέσα από την ασφάλιση. Για κάθε ξεχωριστή περίπτωση, οι σύμβουλοι της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ βρίσκονται εδώ, για να σας προστατέψουν από τυχόν απρόσκοπτα έξοδα και περιπέτειες με τις αποτελεσματικότερες υπηρεσίες και τα πιο σύγχρονα μέσα , διαθέτοντας τεράστια εμπειρία και γνώση πάνω στο αντικείμενο.

Η κάλυψη αυτή αναφέρεται στην αστική ευθύνη που έχει ένας οικογενειάρχης για ενδεχόμενα ατυχήματα (σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες), που μπορεί να συμβούν σε τρίτους, από πράξεις ή παραλείψεις του ίδιου, της συζύγου του, των παιδιών του, των οικιακών βοηθών του, του κηπουρού του, κ.λπ.

Η κάλυψη αυτή περιλαμβάνει την ευθύνη προσώπων της οικογένειας του ασφαλιζομένου που συγκατοικούν με αυτόν.

Στοιχεία απαραίτητα για την ασφάλιση:

  • Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση.
  • Αριθμός παιδιών και ηλικίες τους.
  • Αριθμός υπηρετικού προσωπικού.
  • Σύντομη περιγραφή του σπιτιού.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Α
Β
Γ
Σωματικές βλάβες ή θάνατος κατ΄ άτομο

€6.000

€12.000

€18.000

Υλικές ζημίες

€3.000

€4.500

€6.000

Ομαδικό Ατύχημα

€12.000

€24.000

€35.500

Ανώτατο όριο ευθύνης κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

€30.000

€44.000

€59.000

Μικτά Ασφάλιστρα

€32,00

€46,00

€62,00

Με την κάλυψη αυτή ασφαλίζεται η ευθύνη των διαχειριστών πολυκατοικίας, για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες, που μπορεί να προξενηθούν σε τρίτους είτε μέσα στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας (είσοδος, ταράτσα, κλιμακοστάσια, ασανσέρ, κ.λπ.) είτε στο πεζοδρόμιο μπροστά στο ακίνητο είτε από πτώση εξωτερικών σοβάδων, μαρμάρων, κεραμιδιών, οικοδομικών υλικών, κ.λπ. Τρίτοι θεωρούνται και οι μισθωτές του ασφαλιζόμενου ακίνητου, συνήθως μόνο για περιπτώσεις σωματικών βλαβών.

Ο Διαχειριστής και τα μέλη της οικογένειάς του δεν θεωρούνται τρίτοι και ως εκ τούτου δεν καλύπτονται.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Α

Β

Γ

Σωματικές βλάβες ή θάνατος κατ΄ άτομο

€6.000

€12.000

€18.000

Υλικές ζημίες

€3.000

€4.500

€6.000

Ομαδικό Ατύχημα

€12.000

€24.000

€35.000

Ανώτατο όριο ευθύνης κατά τη διάρκεια της ασφάλισηςs

€24.000

€30.000

€44.000

Μικτά ασφάλιστρα ανά διαμέρισμα

€2,62

€3,14

€4,71

Ελάχιστα Μικτά Ασφάλιστρα

€38,00

€46,00

€56,00

Απαλλαγή επί της ζημίας :€150

 

Η κάλυψη αυτή αναφέρεται στην αστική ευθύνη που φέρει ένας ιδιοκτήτης Ιδιωτικής Σχολής ή ο σύλλογος των διδασκόντων για ενδεχόμενα ατυχήματα  (σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες), που τυχόν θα προκληθούν στους μαθητές / σπουδαστές, στο εκπαιδευτικό προσωπικό και στους τρίτους (γονείς κ.λπ), που επισκέπτονται το σχολείο, λόγω ατυχήματος που θα συμβεί στους χώρους του ασφαλιζόμενου σχολείου και για το οποίο ευθύνεται ο ασφαλιζόμενος.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

A

B

Γ

Σωματικές βλάβες ή θάνατος κατ΄ άτομο

3.000,00€

6.000,00€

 9.000,00€

Υλικές ζημίες

1.500,00€

2.500,00€

 3.000,00€

Ομαδικό Ατύχημα

30.000,00€

44.000,00€

59.000,00€

Ανώτατο όριο ευθύνης κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

30.000,00€

44.000,00€

59.000,00€

Μικτά Ασφάλιστρα για κάθε μαθητή

1,05€

1,57€

2,09€

Ελάχιστα Μικτά Ασφάλιστρα

63,00€

78,00€

92,00€

 

Ο υπολογισμός των ασφαλίστρων γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών.
Απαλλαγή επί της ζημίας : 60,00€. Απώλειες ή Ζημίες σε περιουσιακά στοιχεία ή προσωπικά είδη των μαθητών δεν καλύπτονται.

Πρόσθετες καλύψεις : Εργοδοτική Ευθύνη με επιβάρυνση 25%

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του συντηρητή του ανελκυστήρα, από Σωματικές Βλάβες ή και Υλικές Ζημίες, που θα συμβούν από την λειτουργία του ασφαλιζόμενου ανελκυστήρα συνεπεία ατυχήματος και για τις οποίες ευθύνεται ο ασφαλιζόμενος. Δεν καλύπτονται ζημίες στον ίδιο τον ανελκυστήρα από οποιαδήποτε αιτία. Απαραίτητα πρέπει να προσκομίζεται αναλυτική κατάσταση ασφαλιζομένων ανελκυστήρων με διευθύνσεις και τύπο του ανελκυστήρα.

Α. ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Α

Β

Σωματικές βλάβες ή θάνατος κατ΄ άτομο

€3.000

€4.500

Υλικές ζημίες

€1.500

€2.500

Ομαδικό Ατύχημα

€9.000

€13.500

Ανώτατο όριο ευθύνης κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

€15.000

€20.000

Μικτά Ασφάλιστρα από ανελκυστήρα πολυκατοικίας

€1,57

€2,09

Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΚΛΙΝΙΚΕΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ, Κ.ΛΠ.)

 

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Α

Β

Ανελκυστήρας μέχρι 4 άτομα

€2,09

€3,14

Ανελκυστήρας μέχρι 5 άτομα

€2,62

€3,66

Ανελκυστήρας μέχρι 6 άτομα

€3,14

€4,19

Ανελκυστήρας μέχρι 7 άτομα

€3,66

€4,71

Ανελκυστήρας μέχρι 8 άτομα

€4,19

€5,23

Ανελκυστήρας πάνω από 8 άτομα

€4,71

€6,28

Απαλλαγή επί της ζημίας :€150
Ελάχιστα ασφάλιστρα :€63,00