Η θάλασσα σας μαγεύει!! Πολλές φορές, όμως, πίσω από τη μαγεία αυτή κρύβονται απρόβλεπτοι κίνδυνοι. Στόχος μας στην ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ είναι η εξασφάλιση του σκάφους και των επιβαινόντων με ένα πακέτο ασφάλισης σκαφών που μπορείτε να επιλέξετε από το αριστερό μενού.

Σε μία ασφαλιστική σύμβαση κλάδου Αστικής Ευθύνης Σκαφών, επιβαίνοντες θεωρούνται ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης, το πλήρωμα, οι επιβάτες και τα παιδιά κάτω του ενός έτους που επιβαίνουν σε πλοίο αναψυχής. Με τη σύμβαση αυτή παρέχονται:

Πακέτα Ασφάλισης:

 • Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγια ή οποιοδήποτε άλλο θαλάσσιο ατύχημα ( συμπεριλαμβανομένου του θανάτου ).
 • Αστική Ευθύνη για υλικές ζημίες επιβαινόντων και τρίτων, από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιοδήποτε άλλο θαλάσσιο ατύχημα.
 • Δαπάνη καθαρισμού της θαλάσσιας περιοχής που προκλήθηκε από θαλάσσια ρύπανση.

ΙΔΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΚΑΦΩΝ

Ασφαλίζεται το σκάφος για ίδιες ζημίες σύμφωνα με τις ρήτρες του Ινστιτούτου Ασφαλιστών του Λονδίνου για τα σκάφη αναψυχής ( INSTITUTE YACHT CLAUSES CL 328.1.10.85)

Καλύψεις:

 • κίνδυνοι της θάλασσας, ποταμών, λιμνών ή άλλων πλεύσιμων υδάτων
 • προσάραξη, σύγκρουση, βύθιση, ημιβύθιση
 • πυρκαγιά
 • πειρατεία (κλοπή του σκάφους από πειρατεία)
 • πρόσκρουση στον εξοπλισμό ή τις εγκαταστάσεις της αποβάθρας ή του λιμανιού
 • ατυχήματα κατά τη φορτοεκφόρτωση ή τη διακίνηση εφοδίων στο ασφαλιζόμενο σκάφος
 • ζημίες από εκρήξεις μηχανών (όχι τις ίδιες τις μηχανές)
 • κακόβουλες πράξεις
 • κλοπή ολόκληρου του σκάφους ή των λέμβων ή της εξωλέμβιας μηχανής (με την προϋπόθεση ότι είναι ασφαλώς προσδεμένα στο σκάφος)
 • Εξοδα ανέλκυσης σκάφους σε περίπτωση ναυαγίου
 • Θυσία μερικής αβαρίας

Σε περίπτωση που το σκάφος βρίσκεται στο πέλαγος, σε λιμάνι ή τόπο καταφυγής κατά τη λήξη του συμβολαίου, θεωρείται καλυμμένο με επιπλέον ασφάλιστρα που θα συμφωνηθούν ώσπου να αγκυροβολήσει στο επόμενο λιμάνι.