Εκπαιδευτικό Κέντρο

Ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, από πολλών ετών, οργάνωσε και λειτουργεί αυτοτελή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, που αναγνωρίσθηκε από το Κράτος ως Εκπαιδευτικό Κέντρο, όπου παρέχεται πλήρης γνώση της ασφαλιστικής επιστήμης, με ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική διδαχή των ωφελημάτων του Θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης, για την αναβάθμιση των παρεχόμενων Οικονομικο-Κοινωνικών Υπηρεσιών στην χώρα μας.

Με τα εγκεκριμένα από την Εποπτική Αρχή (Τράπεζα Ελλάδος) Εκπαιδευτικά Προγράμματά μας, συμβάλλουμε αποτελεσματικά στην κατάρτιση και συνεχή επιμόρφωση, τόσο των στελεχών του Ομίλου, όσο και του δικτύου των Συνεργατών σ’ ολόκληρη την Ελλάδα, πραγματοποιώντας εκπαιδεύσεις και για λογαριασμό άλλων και τρίτων ενδιαφερομένων.

Στα πλαίσια αυτά, δημιουργήσαμε τρία Εκπαιδευτικά Κέντρα: Πρώτο στην Έδρα του Ομίλου στη Θεσσαλονίκη, δεύτερο στην Γενική Διεύθυνση Αθηνών & Νοτίου Ελλάδας και τρίτο στο Ηράκλειο Κρήτης.

Στις πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» στη Θεσσαλονίκη, «ΦΙΛΙΠΠΟΣ» στην Αθήνα και «ΤΑΛΩΣ» στο Ηράκλειο, προσφέρουμε τεχνογνωσία αλλά και δυνατότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων πωλήσεων, σε συνδυασμό με την γνώση και χρήση όλων των σύγχρονων μέσων διδασκαλίας και μαθήσεως.

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης οργανώνει και υλοποιεί όλα τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα επιμόρφωσης που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και στηρίζονται σε τρεις άξονες:

  • την προπαρασκευή για τις εξετάσεις υποψηφίων Διαμεσολαβητών Ασφαλίσεων
  • την επαγγελματική ανάπτυξη των Συνεργατών
  • την εξέλιξη των Στελεχών

Απευθύνονται σε όσους κινούνται στον ευρύτερο ασφαλιστικό χώρο και επιθυμούν να καταρτισθούν, θεωρητικά και πρακτικά, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της σύγχρονης αγοράς με τη σφαιρική γνώση και χρήση όλων των στοιχείων που απαρτίζουν και συνθέτουν τον, έντονα Οικονομικο-Κοινωνικού Χαρακτήρα, Θεσμό των Ασφαλίσεων.

Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που η Πολιτεία ανέθεσε στα αναγνωρισμένα Εκπαιδευτικά Κέντρα της χώρας την Εκπαίδευση και την ανά τριετία συνεχή Επιμόρφωση των Στελεχών και του Δικτύου Διαμεσολαβήσεως και Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων και Υπηρεσιών.

Το αναγνωρισμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, απαρτίζεται και πλαισιώνεται από σειρά εγκεκριμένων και πολύπειρων Επιστημόνων Εκπαιδευτών, που η ποιοτική και αποτελεσματική εργασία τους επιβεβαιώνεται πάντα από τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας Πανελληνίως στις εξετάσεις που διενεργεί στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη η αρμόδια Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Εποπτικής Αρχής (Τράπεζα Ελλάδος).

Η ύλη του κάθε Εκπαιδευτικού Προγράμματος έχει ορισθεί σύμφωνα με το περίγραμμα της ΔΕΙΑ και εμπεριέχεται σε εγχειρίδια του Κέντρου που διατίθενται δωρεάν στους εκπαιδευόμενους. Βασίζεται σε πλούσια επιστημονική βιβλιογραφία, αλλά και στην πολύχρονη εμπειρία ανωτάτων Στελεχών και Επιστημόνων του Ομίλου.

Για την καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων στις εξετάσεις Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών και Δικτύου Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων, προσφέρονται πρόσθετες εκπαιδευτικές σημειώσεις με τα θέματα όλων των προηγούμενων εξετάσεων καθώς και επαναληπτικές ερωτήσεις και πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό μέσω των οποίων διασφαλίζεται η εμπέδωση της ύλης και η επιτυχία του επιδιωκόμενου σκοπού, πλήρους καταρτίσεως.

Κάθε ενδιαφερόμενος για επιτυχημένη καριέρα στον χώρο της Ιδιωτικής Ασφάλισης, μπορεί να λάβει πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή του στον επόμενο κύκλο σπουδών, επικοινωνώντας μαζί μας στο 2310492100 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: edu@intersalonica.gr