Ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, στοχεύοντας στην αναβάθμιση του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης, οργάνωσε και λειτουργεί αυτοτελή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, όπου παρέχεται βαθιά γνώση της ασφαλιστικής επιστήμης, με σκοπό τη σωστή ενημέρωση για τα οφέλη της ασφάλισης αλλά και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Θεωρώντας ότι η εμπεριστατωμένη κατάρτιση και η συνεχής επιμόρφωση, τόσο των στελεχών του Ομίλου όσο και του δικτύου των Συνεργατών σ’ ολόκληρη την Ελλάδα, θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων μας, επενδύουμε στη διαρκή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, έτσι ώστε να παρέχονται οι καλύτερες υπηρεσίες στον πελάτη.

Σ’ αυτά τα πλαίσια, δημιουργήθηκαν δύο Εκπαιδευτικά Κέντρα, στην Έδρα του Ομίλου στη Θεσσαλονίκη και στη Γενική Διεύθυνση Αττικής & Νότιας Ελλάδας. Στις πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ στη Θεσσαλονίκη και ΦΙΛΙΠΠΟΣ στην Αθήνα, προσφέρεται τεχνογνωσία αλλά και δυνατότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων πωλήσεων και σε συνδυασμό με την ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη και με χρήση όλων των σύγχρονων μέσων διδασκαλίας.

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης οργανώνει και υλοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης που στηρίζονται σε τρεις άξονες:

  • την προπαρασκευή για τις εξετάσεις
  • την επαγγελματική ανάπτυξη των συνεργατών
  • την καριέρα των στελεχών του Ομίλου

Απευθύνονται σε όσους κινούνται στον ευρύτερο ασφαλιστικό χώρο και επιθυμούν να καταρτισθούν θεωρητικά και πρακτικά, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της σύγχρονης αγοράς με τη σφαιρική ανάλυση των θεμάτων που σχετίζονται με τον κλάδο των ασφαλίσεων.

Η ύλη του κάθε Εκπαιδευτικού Προγράμματος έχει ορισθεί σύμφωνα με το περίγραμμα της Τεχνικής Επιτροπής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβούντων, εκάστοτε της ΔΕΙΑ και εμπεριέχεται σε εγχειρίδια του Κέντρου που διατίθενται δωρεάν στους εκπαιδευόμενους και βασίζεται σε πλούσια επιστημονική βιβλιογραφία αλλά και στην πολύχρονη εμπειρία ανωτάτων στελεχών του Ομίλου.

Για την καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων στις εξετάσεις Ασφαλιστικών Συμβούλων, προσφέρονται πρόσθετες εκπαιδευτικές σημειώσεις με τα θέματα όλων των προηγούμενων εξετάσεων καθώς και επαναληπτικές ερωτήσεις και πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό μέσω των οποίων διασφαλίζεται η εμπέδωση της ύλης.

Κάθε ενδιαφερόμενος για πετυχημένη καριέρα στον χώρο της Ιδιωτικής Ασφάλισης, μπορεί να λάβει πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή του στον επόμενο κύκλο σπουδών, επικοινωνώντας μαζί μας στο 2310492100 & 2310492308  ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: edu@intersalonica.gr