Η ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος παρέχει στην οικογένεια του ασφαλισμένου την εφ΄ άπαξ καταβολή του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου, σε περίπτωση απώλειας της ζωής του από ατύχημα ή την εξασφάλιση του εισοδήματός του, σε περίπτωση ανικανότητάς του από ατύχημα ή ασθένεια.

Το πρωτότυπο πρόγραμμα της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑΕΥΤΥΧΩΣ” είναι σχεδιασμένο για να παρέχει σιγουριά και να προστατεύει εσάς και την οικογένειά σας από κάθε δυσάρεστη συνέπεια, που μπορεί να δημιουργηθεί μετά από ένα απρόσμενο ατύχημα!

Έτσι τώρα μόνο με το ελάχιστο, για τα σημερινά δεδομένα, ποσό των €3 το μήνα, θα είστε κάθε στιγμή έτοιμοι, εσείς προσωπικά να αντιμετωπίσετε τις συνέπειες που ακολουθούν οποιοδήποτε ατύχημα, ενώ η οικογένειά σας θα αποφύγει το κόστος της φροντίδα σας, αφού γι’ αυτό θα έχουμε προνοήσει εμείς!
Καλύψεις σε περίπτωση ατυχήματος:
1. Για απώλεια Ζωής από ατύχημα € 8.804,00.
2. Για μόνιμη ολική ή μερική αναπηρία μέχρι € 8.804,00
3. Για νοσοκομειακά έξοδα:
  • Στην Ελλάδα € 9 την ημέρα, μέχρι 365 ημέρες               € 3.228,00
  • Στην Ευρώπη € 15 την ημέρα, μέχρι 365 ημέρες           € 5.356,00
Τα μεγάλα προτερήματα του Προγράμματος ΕΥΤΥΧΩΣ:

  • Έχετε δικαίωμα επιλογής του μισού ή του διπλού προγράμματος!
  • Μπορείτε να πληρώνετε σε τρίμηνες ή εξάμηνες δόσεις!
  • Έχετε φοροαπαλλαγή για όλο το ποσό, κάθε χρόνο!
Α/Α ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΤΗΣΙΑ ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΤ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
I II
1. Απώλεια ζωής €3.000
2. Μόνιμη Ολική Ανικανότητα €3.000
3. Μόνιμη Μερική Ανικανότητα % επί €3.000
4. Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα εβδομαδιαία (εκτός Νοσοκομείου, με απαλλαγή 3 πρώτων ημερών) €75
5. Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα εβδομαδιαία (εντός Νοσοκομείου, με απαλλαγή 3 πρώτων ημερών) € 150 € 20 € 25
6. Εβδομαδιαία αποζημίωση από ασθένεια (σε Νοσοκομείο, με απαλλαγή 3 πρώτων ημερών) € 75
7. Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα (εντός ή εκτός Νοσοκομείου) € 450

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παροχές μπορούν να αυξομειωθούν έως και δεκαπλασιασμό (Χ 10) του βασικού προγράμματος, με ανάλογη αυξομείωση των ασφαλίστρων.

Α/Α
ΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ €
1.
Απώλεια ζωής
3.000,00€
2.
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα
3.000,00€
3.
Μόνιμη Μερική Ανικανότητα % επί
3.000,00€
4.
Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα (εντός ή εκτός Νοσοκομείου)
450,00€
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παροχές μπορούν να αυξομειωθούν έως και δεκαπλασιασμό (Χ 10) του βασικού προγράμματος, με ανάλογη αυξομείωση των ασφαλίστρων.
Α/Α ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΤΗΣΙΑ ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΤ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
I II
1. Θάνατος από ατύχημα ομαδικά μέχρι
€6.000
κατ΄ άτομο
€3.000
2. Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από ατύχημα ομαδικά μέχρι
€6.000
κατ΄ άτομο
€3.000
3. Μόνιμη Μερική Ανικανότητα από ατύχημα ομαδικά %
€6.000
€25
€30
κατ΄ άτομο %
€3.000
4. Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα, εβδομαδιαίως (μόνο ο αρχηγός οικογένειας, με απαλλαγή 3 πρώτων ημερών)
€75
5. Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα ομαδικά
€900
κατ΄ άτομο
€450

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παροχές μπορούν να αυξομειωθούν έως και δεκαπλασιασμό (Χ 10) του βασικού προγράμματος, με ανάλογη αυξομείωση των ασφαλίστρων.