Οι Εταιρίες του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

Ο ‘Oμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ κατέχει κορυφαία θέση στον ασφαλιστικό και ευρύτερο χώρο των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, με τις δραστηριότητές του να διευρύνονται και να επεκτείνονται συνεχώς. Οι εταιρίες του Ομίλου καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στους τομείς Ιδιωτικής Ασφάλισης, Περιουσίας, Ζωής και Υγείας, Αερομεταφορών, Οδικής και Ιατρικής Βοήθειας, αλλά και Τεχνικής Υποστήριξης και επισκευής παντός τύπου οχημάτων, Ανταλλακτικών και Κρυστάλλων, όπως και χωριστούς τομείς προϊόντων Διατροφής και Ενέργειας (ΑΠΕ) με ποιότητα & αξιοπιστία.

Όραμά μας είναι η δημιουργία επιπλέον αξίας για τον Πελάτη μας, τον Μέτοχο, τον Συνεργάτη μας και το Ανθρώπινο Δυναμικό του Ομίλου, ώστε να συμβάλλουμε, πάντα ενεργά και αποτελεσματικά, στην συνεχή Ανάπτυξη του τόπου και της όλης Πατρίδας μας, επειδή οι Έλληνες δεν είναι Απάτριδες και επειδή οι Απάτριδες δεν είναι Έλληνες.

Δύναμη Ανάπτυξης και Δημιουργίας

Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. είναι η πρώτη ιδρυθείσα και μεγαλύτερη εταιρία του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ. Ιδρύθηκε το 1978, μετεξελίχθηκε το 1996 και από τότε πρωταγωνιστεί δυναμικά στο χώρο της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς. Ηγείται σταθερά στη Βόρεια Ελλάδα και ευρίσκεται σε αξιόπιστη και κορυφαία θέση μεταξύ των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Γενικών Κλάδων σε όλη την Ελλάδα, με διαρκή αύξηση των μεγεθών της και κερδοφόρα αποτελέσματα εκ της προσεκτικής και νοικοκυρεμένης διαχείρισής της.

Δραστηριότητες

Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. δραστηριοποιείται στους παρακάτω κλάδους ασφάλισης:

 • Ατυχημάτων
 • Ασθενειών
 • Χερσαίων Οχημάτων
 • Αεροσκαφών
 • Πλοίων και Σκαφών Αναψυχής
 • Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων
 • Πυρκαγιάς
 • Λοιπών Ζημιών Αγαθών
 • Αστικής Ευθύνης από Χερσαία Οχήματα
 • Αστικής Ευθύνης από Αεροσκάφη
 • Αστικής Ευθύνης από Θαλάσσια και Λιμναία Σκάφη
 • Γενικής Αστικής Ευθύνης
 • Διάφορων Χρηματικών Απωλειών
 • Νομικής Προστασίας
 • Βοήθειας

Προσφερόμενες Ασφαλίσεις και Υπηρεσίες

Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α., έχοντας σαν σκοπό την παροχή υψηλών και χρήσιμων υπηρεσιών με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για τον πελάτη και χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που διαθέτει ο Όμιλος, όπως τον αεροπορικό στόλο, τα ασθενοφόρα, τα οχήματα Οδικής Βοήθειας, τα Ιατρικά Κέντρα και τις χρήσιμες στο κοινωνικό σύνολο υποδομές της, προσφέρει πολύτιμες και κάθετες υπηρεσίες εξασφάλισης και προστασίας των συμφερόντων των πελατών της, αλλά και παντός τρίτου δικαιούχου αποζημιώσεως, όπου και ως δικαιούχοι αποζημιώσεως δεν είναι μόνον ιδιώτες, αλλά είναι και το Κράτος και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και οι κάθε είδους Οργανισμοί, μέχρι και οι Εταιρίες αμέτρητων Διοδίων, όπου και καθημερινά, οι Ασφαλιστικές Εταιρίες πληρώνουν τα «σπασμένα» και αυτά που είναι…πληρωμένα!

Με το πολυχρήσιμο και δωρεάν παρεχόμενο πρόγραμμα “Ερμής” προς τους ασφαλισμένους της και τρίτους, οι εξειδικευμένοι εποχούμενοι της εταιρίας φροντίζουν να είναι άμεσα παρόντες στον τόπο του ατυχήματος για την συμπλήρωση και παραλαβή της δήλωσης ατυχήματος, φωτογράφηση των εμπλεκόμενων οχημάτων, φροντίδα ανθρώπινης συμπαράστασης στους παθόντες, μεταφορά επιβατών και αποσκευών, άμεση παροχή τεχνικής βοήθειας, συμβουλές για την επισκευή οχήματος, επικοινωνία με το Νομικό Τμήμα του Ομίλου και -αν απαιτείται- κλήση ασθενοφόρου ή ακόμη και ελικοπτέρου σε απομακρυσμένες περιοχές, για παροχή άμεσης και αποτελεσματικής φροντίδας προστασίας της Υγείας και Ζωής, μέρα και νύχτα, Γιορτές και Αργίες, επειδή και έμπρακτα «Νοιαζόμαστε για σας», όπως είναι και το Σύνθημα-Πράξη του Ομίλου μας.

Για την προστασία του πελάτη αλλά και κάθε τρίτου προσφέρουμε:

 • Στα Πολυσυνεργεία: Δωρεάν Τεχνικό Έλεγχο οχημάτων, μικροεπισκευές, συμβουλές.
 • Στα Συντονιστικά Κέντρα: Σίγουρη εξυπηρέτηση και παροχή πληροφοριών.
 • Στα Κέντρα Ιατρικής Βοήθειας: 24ωρη εξυπηρέτηση και παροχή Πρώτων Βοηθειών.
 • Στο Δίκτυο Γραφείων και Συνεργατών σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό: Άμεση και επί τόπου εξυπηρέτηση, πάντα με ευγένεια και προθυμία.
 • Το Ειδικό Τμήμα Αιτιάσεων και Παραπόνων, εξετάζει άμεσα και με καλή διάθεση κάθε τυχόν παράπονο και διαμαρτυρία με φροντίδα ορθής και δίκαιης αποκατάστασης υπό την άγρυπνη εποπτεία της Διοίκησης, φιλοσοφία και πράξη της οποίας είναι ότι «ο πελάτης είναι ιερός και έχει πάντα δίκαιο».

Και πράγματι οι έντιμοι και λογικοί ποτέ δεν διαμαρτύρονται ανέντιμα και παράλογα.

Με αυτές τις υποδομές, αντιλήψεις και πράξεις, καθημερινά και πανελλαδικά, η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Γενικών Ασφαλίσεων είναι ασυναγώνιστη Δύναμη Ανάπτυξης και Δημιουργίας, από την Θεσσαλονίκη των Ελλήνων και για όλη την Ελλάδα των Πανελλήνων!

Φροντίδα Ζωής και Υγείας

Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Ζωής και Υγείας είναι η δεύτερη κατά ίδρυση Εταιρία του Ομίλου. Ιδρύθηκε το έτος 1988 και είναι η πρώτη και μοναδική Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής, στην χώρα μας με έδρα της εκτός Αθηνών και κατά τα πρότυπα της Ε.Ε. Αυτό είναι και το μεγάλο επίτευγμά της στην συγκεντρωτική Ελλάδα.
Με μοχλό προώθησης εργασιών ένα εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών και με προσεκτικά και σταθερά βήματα, εμφανίζει συνεχή ανάπτυξη και είναι μία από τις υγιέστερες και πλέον αξιόπιστες Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις της χώρας, με συνεχώς κερδοφόρα αποτελέσματα. Αθόρυβα, σεμνά και χωρίς πολυδιαφημιστικές «τυμπανοκρουσίες» που δεν τις χρειάζεται.

Σήμερα είναι η ηγέτιδα Εταιρία του Ομίλου και δίκαια κέρδισε την εμπιστοσύνη των ασφαλισμένων και των συνεργατών της. Πάντα Ευέλικτη, Φιλική και κυρίως Ανθρώπινη!

Δραστηριότητες

Η εταιρία ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Ζωής και Υγείας, έχει ως επίκεντρό της τον άνθρωπο και τη διαφύλαξη της ζωής και υγείας, ατόμων και οικογενειών, επιχειρήσεων και ομάδων προσώπων (ομαδικές, συλλογικές, επιχειρήσεων). Δημιουργεί συνεχώς ολοκληρωμένα πακέτα ασφάλισης και φροντίδας παροχής υπηρεσιών προσαρμοσμένα στις αυξημένες ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου και της εποχής μας. Επεξεργάζεται και βελτιώνει τα Ασφαλιστικά της Προγράμματα, με γνώμονα τις καθημερινές και μελλοντικές ανάγκες των ασφαλισμένων και πάντοτε σε λογικό κόστος, όπως το καθορίζει το θεϊκό «π.έπει» του Αριστοτέλη, που σήμερα και για όσους επίστανται των πραγμάτων, λέγεται Αναλογιστική και Στατιστική Επιστήμη.

Προσφερόμενες Ασφαλίσεις και Υπηρεσίες

Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Ζωής και Υγείας διαθέτει άρτια οργάνωση, εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, εμπειρία και ευελιξία. Προσφέρει σταθερά από το 1988 άμεσες και χρήσιμες υπηρεσίες στους ασφαλισμένους της με 24ωρη Ιατρική φροντίδα και προληπτική τηλεβοήθεια, επείγουσα μεταφορά ασθενών και τραυματιών με ιδιόκτητα ασθενοφόρα, αεροσκάφη και ελικόπτερα, γιατρό στο σπίτι για περιπτώσεις ανάγκης και 24ωρη συμβουλευτική Συμπαράσταση και Καθοδήγηση. Έμπρακτα Νοιάζεται για τους Συνανθρώπους της!

Διαθέτει Κέντρα Ιατρικής Βοήθειας σε όλη την Ελλάδα για πρώτες βοήθειες, γνωματεύσεις, βασικές εξετάσεις και αναλύσεις, με εξειδικευμένη προνοσοκομειακή φροντίδα. Το Πανελλήνιο Σύστημα Υγείας με τοπικούς Ιατρούς – Συνεργάτες, είναι συμβεβλημένο με Κλινικές, Νοσοκομεία και Διαγνωστικά Κέντρα.

Έχει πολλαπλά διασφαλισμένη οικονομική ευχέρεια και λειτουργικότητα με προτεραιότητα στην άμεση πληρωμή των ασφαλιστικών αποζημιώσεων.

Αυτό φαίνεται και βεβαιώνεται από το γεγονός ότι διαθέτει τον υψηλότερο δείκτη επάρκειας των Εγγυητικών Κεφαλαίων της στην Ελλάδα.

Το κατόρθωμα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την χώρα μας, αν ληφθεί υπόψη το καταλυτικό στοιχείο ότι είναι καθαρά Ελληνική Επιχείρηση και μάλιστα απόλυτα Αποκεντρωμένη!

Αποτελεί και είναι παράδειγμα προς μίμηση και όχι αποφυγή, ακριβώς επειδή οι αρμόδιες Αρχές πάντα λέγουν και δηλώνουν ότι η Ιδιωτική Ασφάλιση έχει έντονο Οικονομικο-Κοινωνικό χαρακτήρα. Δηλαδή δεν είναι «μπίζνες» για το Κέρδος, αλλά είναι υψηλές Υπηρεσίες προσφοράς για τον Συνάνθρωπο και στον τόπο του.

Οι υψηλοί και πανανθρώπινοι σκοποί και στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται εδώ στην Ελλάδα και επιτοπίως από εξειδικευμένο ελληνικό προσωπικό, υποδομές και μέσα, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και κυρίως την ελληνική Γλώσσα που θέλει και κατανοεί κάθε Έλληνας συναλλασσόμενος.

Και αυτό το στοιχείο έχει και περιέχει πράγματι έντονο Οικονομικο-Κοινωνικό χαρακτήρα που οφείλει να προσέχει κάθε Έλληνας συναλλασσόμενος για την προστασία του, στον τόπο του και στην κατανοητή Γλώσσα του.

Εμείς δεν είμαστε ούτε Πολυεθνικοί και ούτε Διεθνικοί, απρόσωποι και με κωδικούς! Μας αρκεί η Ελλάδα και οι Συμπατριώτες μας Έλληνες, που έχουν ονόματα και προσωπικότητα, μαζί με εκείνη την παγκόσμια μοναδικότητα που λέγεται «φιλότιμο του Έλληνα».

Τεχνική υποστήριξη – Διατροφή – Ενέργεια

Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. είναι η τρίτη Εταιρία του Ομίλου. Ιδρύθηκε το έτος 1995 με σκοπό την παροχή Τεχνικών Υπηρεσιών σε πελάτες του Ομίλου και σε τρίτους, ενώ στην συνέχεια επεκτάθηκε και σε άλλους τομείς Υπηρεσιών και Εμπορίου.

Δραστηριότητες

Η Εταιρία παρέχει, στις μεγάλες και ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στην Δυτική Θεσσαλονίκη (12.000 τ.μ. στεγασμένος χώρος) και με το εξειδικευμένο προσωπικό της, υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης παντός τύπου οχημάτων, όπως και τεχνικού ελέγχου και χορήγησης καρτών καυσαερίων. Εξοπλίζει τα Υποκαταστήματα της και σε άλλες πόλεις της χώρας ενώ ταυτόχρονα επεκτείνεται και στο εξωτερικό, με εξειδικευμένους Συνεργάτες και Αντιπροσώπους της. Το πελατολόγιό της συγκροτείται όχι μόνο από ασφαλισμένους του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, αλλά και από τρίτους πελάτες που επιθυμούν την παροχή εξειδικευμένων και υπεύθυνων υπηρεσιών ενός σοβαρού και μεγάλου Ομίλου Παροχής Κάθετων Υπηρεσιών, με εγγυημένη εργασία, αποθήκη ανταλλακτικών και ασυναγώνιστες τιμές, πάντα φιλικά, πάντα πρόθυμα και ευγενικά, επί προσωπικού επιπέδου και ποτέ ανώνυμα και απρόσωπα.

Διαθέτει και προσφέρει:

 1. Πολυσυνεργεία
 2. Για την καλύτερη και οικονομικότερη εξυπηρέτηση των πελατών, η
  ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε αναλαμβάνει τη δωρεάν παραλαβή, μεταφορά και παράδοση κάθε είδους αυτοκινήτου για επισκευή και συντήρηση. Παρέχει συμβουλές για την επισκευή οχημάτων και άμεση παρουσία και προσφορά βοήθειας στον τόπο του ατυχήματος.

  Παράλληλα με τα κατά πόλη και περιοχή σύγχρονα Πολυσυνεργεία της λειτουργεί, αυτόνομα και ανεξάρτητα συνεργεία επισκευής και συντήρησης των ειδικοποιημένων οχημάτων του μεγάλου στόλου του Ομίλου, όπως και ιδιωτικά Πρατήρια Καυσίμων, με ένα Δημόσιο και Αποκεντρωμένο στο κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας (Εγνατία Οδός και κάθετοι αυτής), για πολλούς και ευνόητους λόγους Πρόνοιας και Εφεδρείας για κάθε έκτακτη ή ανώμαλη κατάσταση. Και δεν θα ήταν ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ αν δεν τα πρόβλεπε και δεν τα διέθετε αυτά.

  Αποδεδειγμένα είναι πολύ μπροστά για πολύ σοβαρούς λόγους επιτοπίως.

  Η Εταιρία εισάγει απευθείας από τα εργοστάσια εξωτερικού αυθεντικά ανταλλακτικά και κρύσταλλα, ή συνεργάζεται με προμηθευτές εσωτερικού, που τα τοποθετεί η ίδια παρουσία του πελάτη, με χαμηλό κόστος και πάντα υψηλή ποιότητα.

  Παράλληλα εφοδιάζει με ανταλλακτικά και κρύσταλλα όχι μόνον τα εταιρικά Πολυσυνεργεία, αλλά και άλλα συνεργεία ιδιωτών με τα οποία συνεργάζεται ο Όμιλος σε όλη την χώρα και έτσι πετυχαίνει σοβαρές οικονομίες στις επισκευές προς όφελος των πολλών πελατών, αδιαφόρως αν είναι ή όχι ασφαλισμένοι του.

  Εταιρικά Πολυσυνεργεία της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Εμποροτεχνικής Α.Ε. λειτουργούν:

   • Στην Έδρα της Εταιρίας στην οδό Σ.Βενιζέλου 16, Μενεμένη (περιοχή Λαχαναγοράς), τηλ. 2310705002
   • Στην Έδρα του Ομίλου, 15ο χλμ Θεσ/νίκης-Περαίας (περιοχή Αεροδρομίου), τηλ. 2310492100
   • Στην Λάρισα, επί της οδού 2ο χλμ ΠΕΟ Λάρισας-Θεσσαλονίκης, τηλ. 2410555661
   • Στην Μεταμόρφωση Αττικής, Δασκαλογιάννη 24 – Θέση ΣΩΡΟΣ (εντός Β.Π.), τηλ. 2118803900
   • Στο Ηράκλειο Κρήτης, επί της Λεωφόρου 62 Μαρτύρων 196-198, τηλ. 2810301655
   • Έκτο πολυσυνεργείο προστέθηκε ήδη στα Νότια Προάστια Αττικής και επί της οδού Βουλιαγμένης 606 και Κομνηνών 2 τηλ. 2106251400
 3. Προϊόντα Διατροφής, Υγείας και Ομορφιάς «ΓΕΒ»
 4. Από ετών η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Τεχνική απορρόφησε με συγχώνευση την Γενική Επιχείρηση Βλάστης ΑΕ (ΓΕΒ) και έτσι προήλθε η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, με διακριτικό τίτλο «ΓΕΒ».

  Όλα τα προϊόντα της τέως ΓΕΒ και με βελτιώσεις, επεκτάσεις, αδειοδοτήσεις, τυποποιήσεις και ISO, συνεχίζουν να παράγονται και να προωθούνται από το τμήμα «ΓΕΒ» της Εμποροτεχνικής Εταιρίας μας.

  Με τα ιδιόκτητα Αποστακτήρια αρωματικών και θεραπευτικών φυτών μας (στην ορεινή Βλάστη Δυτικής Μακεδονίας) παράγουμε τα πλέον αγνά Αιθέρια Έλαια και Αποστάγματα πολλών ειδών φυτών, όπως και άλλα προϊόντα Υγείας και Ομορφιάς. Διαθέτουμε και μεγάλη σειρά αποξηραμένων βοτάνων (δρόγη).

  Εμείς ακολουθούμε διαφορετική μεθοδολογία, που έχει ως βάση της την «ωρίμανση» των αγνών και απολύτως φυσικών Αποσταγμάτων μας, όπως τα παλαιά καλά κρασιά. Ζητήστε τα για να πεισθείτε. Παράλληλα το τμήμα «ΓΕΒ» της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Εμποροτεχνικής διαθέτει και λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της Έδρας της δύο σύγχρονους Πετρόμυλους ολικής άλεσης που είναι πιστά αντίγραφα του Παραδοσιακού Υδρόμυλου Γιαννιώτη της Βλάστης.

  Έτσι και με τους Παραδοσιακούς Πετρόμυλούς μας τα άλευρά μας είναι ηλεγμένα και απολύτως εγγυημένα.

  Στο τμήμα επιλεκτικής και διακεκριμένης Διατροφής, θα βρείτε τα Παραδοσιακά Προϊόντα της Βλάστης, όπως είναι τα περίφημα και ασυναγώνιστα τυροκομικά της, μαζί με τα πατροπαράδοτα ζυμαρικά μας και τα άλευρά μας, υπό την Εποπτεία Τεχνολόγου Τροφίμων και Έμπειρου Χημικού.

 5. Δικά μας Αγνά και Εγγυημένα Μελισσοκομικά
 6. Εδώ πραγματικά είμαστε ασυναγώνιστοι, επειδή ο Πρόεδρός μας είναι από πατέρα και παππού του Μελισσοκόμος, δηλαδή πραγματικός «μελάς» και όχι μόνον κατά όνομα.

  Διαθέτει δικό του επίσημο και αδειοδοτημένο Μελισσοκομείο, που συνεχίζει να χειρίζεται ο ίδιος και για τις μετακινήσεις του, σε επιλεγμένες ανθοφορίες, το συνενώνει με το Μελισσοκομείο Επαγγελματία Μελισσοκόμου της «Μελισσομάνας» Νικήτης Χαλκιδικής, φθάνοντας έτσι τις 800 κυψέλες, αλλά με χωριστή διαχείριση της «σοδειάς» κάθε χωριστής ιδιοκτησίας.

  Όλα τα προϊόντα του δικού μας Μελισσοκομείου τα συσκευάζει και τα προωθεί τυποποιημένα κατ’ αποκλειστικότητα η Εταιρία μας και έτσι μπορεί να ελέγχει και να εγγυάται την αγνότητα και αυθεντικότητά τους, κάτω από τον διακριτικό τίτλο «ΓΕΒ».

 7. Πράσινη Ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές
 8. Για να επιζήσει ο άνθρωπος στις σημερινές εποχές δεν αρκεί ούτε ο «άρτος» και ούτε τα «θεάματα».

  Σε κάθε βήμα και κάθε ενέργειά του απαραίτητη είναι η Ενέργεια!

  Αυτόνομη και ατομική, πρώτα απ’ όλα και πάνω απ’ όλα!

  Για τους πολύ σοβαρούς λόγους αυτούς, φροντίσαμε προ πολλών ετών να προσαρμοσθούμε σταδιακά στις νέες ανάγκες της εποχής μας και είμαστε από τις πρώτες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα που κινούμαστε χωρίς…καύσιμα!

  Δείτε που και πως:

  Αγοράσαμε από το έτος 2014 έναν πανάκριβο στόλο ηλεκτροκίνητων επιβατικών οχημάτων για μετακινήσεις εντός πόλεως και ήδη αποσβέσαμε την αξία αγοράς από την απαλλαγή μας από τα καύσιμα, που συνεχώς ακριβαίνουν αλλά και τις συντηρήσεις και τα ανταλλακτικά, που και αυτά ακριβαίνουν συνεχώς.

  Με δικαίωμα δωρεάν σταθμεύσεως μέσα στην πόλη και εκεί όπου δεν επιτρέπεται η στάθμευση για μη ηλεκτροκίνητα οχήματα.

  Κινούμαστε με δικά μας «καύσιμα» πράσινης ενέργειας που παράγουμε με φωτοβολταϊκά εμείς οι ίδιοι και από αυτά φορτίζουμε της μπαταρίες των ηλεκτροκίνητων οχημάτων μας, απαλλαγμένοι και από την πληρωμή ηλεκτρικού ρεύματος και άλλων συναφών, που και αυτά ακριβαίνουν συνεχώς.

  Ταυτόχρονα φροντίσαμε να τοποθετήσουμε στις στέγες των ιδιόκτητων κτιρίων μας, σε όλη την Ελλάδα, φωτοβολταϊκά και έτσι μειώσαμε σοβαρά τις δαπάνες μας ηλεκτρικού ρεύματος με συμψηφισμό τους δια της παραγωγής μας πράσινης ενέργειας με όσα και ό,τι σημαίνει αυτό για την Εθνική Οικονομία, την Κοινωνία και το Κλίμα (των πολυλογάδων και αερολόγων).

  Τα ωφελήματα αυτά τα επεκτείναμε στους Συνεργάτες και Πελάτες μας σε όλη την Ελλάδα με δική μας δανειοδότηση και τεχνική εγκατάσταση δεκάδων φωτοβολταϊκών σταθμών σε στέγες και στο έδαφος, όπως και μικρών Ανεμογεννητριών, με δική μας εισαγωγή του μηχανολογικού εξοπλισμού προς μείωση του τελικού κόστους.

  Με την εμπειρία που αποκτήσαμε μπορέσαμε να κατασκευάσουμε πολλά μικρά και μεγάλα έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ) διαφορετικής τεχνολογίας, μέχρι και από Βιοαέριο, ενώ εξειδικευόμαστε σε Αυτόνομους Σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, γεωτρήσεων και αντλησιοταμιεύσεων, με πειραματισμούς και έρευνες κατά τα διεθνή πρότυπα, ειδικά με υδροτουρμπίνες χαμηλής κεφαλής (μικρό υψόμετρο πτώσης νερού) αλλά και βαρύτητας προς συνδυασμό με άλλες τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας.

  Όπως εξελίσσονται διεθνώς τα πράγματα είναι βέβαιο ότι όποιος παράγει ενέργεια, αδιαφόρως που και πως, αυτός θα είναι πάντα περιζήτητος και επιτυχημένος οικονομικά.

  Εξίσου ασφαλής και επιτυχημένος θα είναι και αυτός που μπορεί να παράγει φυσικά προϊόντα Διατροφής και Επιβιώσεως, πρώτα του εαυτού του, χωρίς να εξαρτάται από άλλους και αλλού (τα βλέπουμε αυτά τώρα στην Αγγλία και θα τα δούμε και αλλού), όπως και αυτός που έχει και διαθέτει πόσιμο νερό και όχι πετρέλαιο, αέριο και όπλα, που σε έκτακτες και ανώμαλες καταστάσεις, ούτε τρώγονται και ούτε πίνονται προς επιβίωση του ανθρώπου.

  Αυτοί είναι οι ορατοί και σοβαροί λόγοι πρόνοιας και κοινής λογικής που μας ανάγκασαν να ασχολούμαστε με όλα όσα αναλυτικά αναφέρουμε παραπάνω, αρχίζοντας και κλείνοντας τις πολλές δραστηριότητες της Εταιρίας μας ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Εμποροτεχνικής, με το «μέσο επιβίωσης», σε ομαλές συνθήκες ζωής, που είναι το αυτοκίνητο, κάθε τύπου και μορφής.

  Ως ηλεκτροκίνητο θα το συναρμολογούμε και αυτό, αν και όταν εκλείψουν από την αγορά τα γνωστά Ολιγο-Μονοπώλια και τα τυφλά στον νου Ολιγο-Μονοψώνια «τέκνα» τους.

  Για σχετικές ερμηνείες των εδώ αναγραφόμενων ορολογιών δείτε στις ιστοσελίδες μας με τίτλο «Στρατηγική Ομίλου».

Πετάξτε μαζί μας, με κύρος και ασφάλεια!

Η τέταρτη εταιρία του Ομίλου συστάθηκε το 1995 με σκοπό να καλύψει πρώτα τις ανάγκες των χιλιάδων ασφαλισμένων των Εταιριών του Ομίλου για επείγουσα αερομεταφορά, λόγω ασθενείας ή ατυχήματος. Στη συνέχεια εξελίχθηκε ως πρώτη και μοναδική Αεροπορική Εταιρία μισθωμένων πτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και Επιχειρησιακό Κέντρο Πτήσεων το Αεροδρόμιο Αθηνών.

Δραστηριότητες

Η AIR ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ δραστηριοποιείται όλα αυτά τα χρόνια στον αεροπορικό χώρο με συνέπεια, κύρος και ασφάλεια, αλλά κυρίως με δέσμευση απέναντι σε εκείνους για τους οποίους δημιουργήθηκε. Αυτοί είναι το μεγάλο πελατολόγιο του Oμίλου αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο της χώρας, ιδιαίτερα των απομακρυσμένων περιοχών και των μη προνομιούχων.

Τώρα όλοι μπορούν να κάνουν χρήση των σύγχρονων και ασφαλών πτητικών μέσων, ιδιωτικώς και κατά περίπτωση. Παράλληλα συμπληρώνουμε τις ελλείψεις του κράτους και σώζουμε αθόρυβα ανθρώπινες ζωές συνανθρώπων μας ακριβώς επειδή ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ έχει ανθρώπινο πρόσωπο και Αριστοτελική αντίληψη.

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Επίσημοι και ανεπίσημοι, υπηρεσίες και ιδιώτες, αναγνωρίζουν το τεράστιο και ανεκτίμητο ανθρωπιστικό έργο και την κοινωνική προσφορά της “AIR INTERSALONIKA”, στις περιπτώσεις εκείνες που τα επίσημα μέσα μεταφοράς είναι αναποτελεσματικά, μέχρι και ανύπαρκτα, για να σώσουν ζωές, που κινδυνεύουν από ασθένεια ή ατύχημα ή άλλες αιτίες.

Η ανταπόκριση και η αποτελεσματικότητα σε μέρη δυσπρόσιτα, μέρα ή νύχτα, σε συνδυασμό με τα ασθενοφόρα και το εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Ομίλου, υπήρξε σε πολλές και αθόρυβες περιπτώσεις άμεση, καθοριστική και σωτήρια. «Οφείλω την ζωή μου σε σας και δεν βρίσκω λόγια να το εκφράσω αυτό», είναι οι συνήθεις ευχαριστήριες εκφράσεις που δεχόμαστε συνεχώς και απαντούμε ότι πράττουμε το καθήκον μας προς τον συνάνθρωπο.

Εντυπωσιακή και αυξανόμενη είναι η εμπιστοσύνη και επίμονη προτίμηση μισθωμένων πτήσεων από διακεκριμένα και υψηλά πρόσωπα, Ελλάδος και εξωτερικού, μέχρι απλών και ανώνυμων ανθρώπων, που επιλέγουν και ζητούν τη χρήση των πτητικών μας μέσων για τις επαγγελματικές, κοινωνικές και ατομικές ανάγκες τους. Ταχύτατα και διακριτικά, με ασφαλή και άνετη αερομεταφορά στους προορισμούς τους και πάντοτε με αυστηρή τήρηση των διεθνών κανόνων πτήσεων.

Η Εταιρία, δίδει μεγάλη βαρύτητα στην συντήρηση και συνεχή ανανέωση των πτητικών μέσων και του εξειδικευμένου Ανθρώπινου Δυναμικού της επενδύοντας στο παρόν και στο μέλλον του τόπου και της χώρας.

Η σοβαρή επένδυση αυτή του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ έχει ευρύτερους εθνικούς και ανθρώπινους στόχους, με κέντρο και έδρα τη Θεσσαλονίκη. Οι ατομικές και μικρών ομάδων ιδιωτικές και μισθωμένες πτήσεις κύρους, με προαγορά οικονομικών ωρών πτήσεων, προγραμματισμένων και εκτάκτων, οπουδήποτε της Ελλάδος και μιας ευρύτερης ακτίνας άλλων χωρών, τείνει να γίνει συνείδηση και επιλογή πολλών. Τα πτητικά μέσα της Εταιρίας εκτός από σωτήρια, αναγνωρίζονται και ως πολυχρήσιμα και όλως ασφαλή κατά της Πανδημίας, ενώ μία πολυάριθμη ομάδα πολύπειρων Κυβερνητών και Μηχανικών, με εξειδικευμένο προσωπικό εδάφους, προσφέρουν πρόθυμα και ευγενικά τις υψηλές Υπηρεσίες τους.

Αυτοί είναι και οι καλύτεροι «Πρεσβευτές» μας και «Υπουργοί Εξωτερικών» μας. Με την σεμνότητα και τον υψηλό επαγγελματισμό τους «απογείωσαν» κυριολεκτικά την Αεροπορική μας Εταιρία κατά το «Πανδημικό» έτος 2021 και έβαλαν τις βάσεις σταθερής ανόδου του Ομίλου μας για τα επόμενα έτη.