Ο ‘Oμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ κατέχει κορυφαία θέση στον ασφαλιστικό και ευρύτερο χώρο των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, με τις δραστηριότητές του να διευρύνονται και να επεκτείνονται συνεχώς. Οι εταιρείες του ομίλου καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στους τομείς Ιδιωτικής Ασφάλισης, Υγείας, Αερομεταφορών, Οδικής Βοήθειας & Τεχνικής Υποστήριξης, Μακροχρόνιας Μίσθωσης Αυτοκινήτου, Πιστωτικών Καρτών, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, με ποιότητα & αξιοπιστία. Όραμά μας είναι η δημιουργία επιπλέον αξίας για τον Πελάτη μας, τον Μέτοχο, τον Συνεργάτη μας και το Ανθρώπινο Δυναμικό του Ομίλου.

Δύναμη Ανάπτυξης και Δημιουργίας

Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. είναι η πρώτη ιδρυθείσα και μεγαλύτερη εταιρία του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ. Ιδρύθηκε το 1978, μετεξελίχθηκε το 1996 και από τότε πρωταγωνιστεί δυναμικά στο χώρο της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς. Ηγείται σταθερά στη Βόρεια Ελλάδα και ευρίσκεται στην πρώτη τριάδα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων  Γενικών Κλάδων σε όλη την Ελλάδα, με διαρκή αύξηση των μεγεθών της και κερδοφόρα αποτελέσματα εκ της προσεκτικής και νοικοκυρεμένης διαχείρισής της.

Δραστηριότητες

Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. δραστηριοποιείται στους παρακάτω κλάδους ασφάλισης:

 • Ατυχημάτων
 • Ασθενειών
 • Χερσαίων Οχημάτων
 • Αεροσκαφών
 • Πλοίων και Σκαφών Αναψυχής
 • Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων
 • Πυρκαγιάς
 • Λοιπών Ζημιών Αγαθών
 • Αστικής Ευθύνης από Χερσαία Οχήματα
 • Αστικής Ευθύνης από Αεροσκάφη
 • Αστικής Ευθύνης από Θαλάσσια και Λιμναία Σκάφη
 • Γενικής Αστικής Ευθύνης
 • Διάφορων Χρηματικών Απωλειών
 • Νομικής Προστασίας
 • Βοήθειας

Προσφερόμενες Ασφαλίσεις και Υπηρεσίες

Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α., έχοντας σαν σκοπό την παροχή υψηλών και χρήσιμων υπηρεσιών με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για τον πελάτη και χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που διαθέτει ο Όμιλος, όπως τον αεροπορικό στόλο, τα ασθενοφόρα, τα οχήματα Οδικής Βοήθειας, τα Ιατρικά Κέντρα και τις μοναδικές υποδομές, προσφέρει πολύτιμες και κάθετες υπηρεσίες εξασφάλισης και προστασίας των συμφερόντων των πελατών της.

Με το πολυχρήσιμο και δωρεάν παρεχόμενο πρόγραμμα “Ερμής” προς τους ασφαλισμένους της και τρίτους, οι εξειδικευμένοι άνθρωποι της εταιρίας φροντίζουν να είναι παρόντες στον τόπο του ατυχήματος για την συμπλήρωση και παραλαβή της δήλωσης ατυχήματος, φωτογράφηση των εμπλεκόμενων οχημάτων, φροντίδα περισυλλογής και μεταφοράς επιβατών και αποσκευών, άμεση παροχή τεχνικής και ιατρικής βοήθειας, συμβουλές για την επισκευή οχήματος, επικοινωνία με το Νομικό Τμήμα του Ομίλου, άφιξη ελικοπτέρου με ιατρικό προσωπικό ή ασθενοφόρου, για παροχή άμεσης και αποτελεσματικής φροντίδας προστασίας της Υγείας και Ζωής, επιτόπου και συνεχώς, μέρα και νύχτα!

Για την διασφάλιση του πελάτη από κάθε κίνδυνο προσφέρονται:

 • Στα Πολυσυνεργεία: Δωρεάν Τεχνικός Έλεγχος οχημάτων, μικροεπισκευές, συμβουλές.
 • Στα Συντονιστικά Κέντρα: Σίγουρη εξυπηρέτηση και παροχή πληροφοριών.
 • Στα Κέντρα Ιατρικής Βοήθειας: 24ωρη εξυπηρέτηση και παροχή Πρώτων Βοηθειών. Στο Δίκτυο Γραφείων και Συνεργατών σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό: Άμεση και επί τόπου εξυπηρέτηση.

Φροντίδα Ζωής και Υγείας

Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Ζωής και Υγείας είναι η δεύτερη κατά ίδρυση Εταιρία του Ομίλου. Ιδρύθηκε το 1988 και είναι η πρώτη Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής, που ιδρύθηκε στην πρωτεύουσα της Βόρειας Ελλάδας, τη Θεσσαλονίκη με τα πρότυπα της Ε.Ε. Με μοχλό προώθησης εργασιών ένα εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών και με προσεκτικά και σταθερά βήματα, εμφανίζει συνεχή ανάπτυξη και είναι μία από τις υγιέστερες Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις της χώρας, με συνεχώς κερδοφόρα αποτελέσματα. Σήμερα είναι η ηγέτιδα Εταιρία του Ομίλου που κερδίζει δίκαια την εμπιστοσύνη των ασφαλισμένων και των συνεργατών της. Πάντα Ευέλικτη, Φιλική και κυρίως Ανθρώπινη.

Δραστηριότητες

Η εταιρία ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Ζωής και Υγείας, έχοντας σαν επίκεντρό της τον άνθρωπο και τη διαφύλαξη της ζωής και υγείας ατόμων και οικογένειας, επιχειρήσεων και ομάδων προσώπων, δημιουργεί συνεχώς ολοκληρωμένα πακέτα ασφάλισης και φροντίδας παροχής υπηρεσιών προσαρμοσμένα στις αυξημένες ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου και της εποχής μας. Επεξεργάζεται και βελτιώνει συνεχώς τα Ασφαλιστικά της Προγράμματα, με γνώμονα τις καθημερινές και μελλοντικές ανάγκες των ασφαλισμένων και πάντοτε σε λογικό κόστος.

Προσφερόμενες Ασφαλίσεις και Υπηρεσίες

Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Ζωής και Υγείας διαθέτει άρτια οργάνωση, εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, εμπειρία και ευελιξία. Προσφέρει σταθερά από το 1988 άμεσες και χρήσιμες υπηρεσίες στους ασφαλισμένους της με 24ωρη Ιατρική προληπτική τηλεβοήθεια, επείγουσα μεταφορά ασθενών και τραυματιών με ιδιόκτητα ασθενοφόρα, αεροσκάφη και ελικόπτερα, γιατρό στο σπίτι για περιπτώσεις ανάγκης.

Κέντρα Ιατρικής Βοήθειας σε όλη την Ελλάδα για πρώτες βοήθειες, γνωματεύσεις, βασικές εξετάσεις και αναλύσεις, ιατρικές συμβουλές και εξειδικευμένη προνοσοκομειακή φροντίδα. Διαθέτει Πανελλήνιο Σύστημα Υγείας με τοπικούς Ιατρούς – Συνεργάτες, συμβεβλημένες Κλινικές, Νοσοκομεία και Διαγνωστικά Κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Είναι μοναδική στις προσφορές της και παρέχει τις υπηρεσίες της 24 ώρες το 24ωρο, μέρα-νύχτα, αργίες και εορτές, όπως το απαιτούν οι ανάγκες των ασφαλιζομένων της. Είναι εύρωστη οικονομικώς, ταχύτατη και συνεπέστατη.

Τεχνική υποστήριξη

Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. είναι η τρίτη Εταιρία του Ομίλου. Ιδρύθηκε το έτος 1995 με σκοπό την παροχή Τεχνικών Υπηρεσιών σε πελάτες του Ομίλου και σε τρίτους.

Δραστηριότητες

Η Εταιρία παρέχει, στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της και με το εξειδικευμένο προσωπικό της, υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης παντός τύπου οχημάτων, με  άδεια τεχνικού ελέγχου και χορήγησης καρτών καυσαερίων. Εξοπλίζει τα Υποκαταστήματα της και σε άλλες πόλεις της χώρας ενώ ταυτόχρονα επεκτείνεται και στο εξωτερικό, με εξειδικευμένους Συνεργάτες και Αντιπροσώπους της σε άλλες χώρες. Το πελατολόγιό της συγκροτείται όχι μόνο από ασφαλισμένους του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ αλλά και από τρίτους πελάτες που επιθυμούν την παροχή εξειδικευμένων και υπεύθυνων υπηρεσιών ενός σοβαρού και μεγάλου Ομίλου Παροχής Κάθετων Υπηρεσιών, με εγγυημένη εργασία και ασυναγώνιστες τιμές.

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Για την καλύτερη και οικονομικότερη εξυπηρέτηση των πελατών, η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ αναλαμβάνει τη δωρεάν παραλαβή, μεταφορά και παράδοση κάθε είδους αυτοκινήτου για επισκευή και συντήρηση. Παρέχει συμβουλές για την επισκευή οχημάτων και άμεση παρουσία και προσφορά βοήθειας στον τόπο του ατυχήματος. Παράλληλα με το σύγχρονο Πολυσυνεργείο οχημάτων πελατών, λειτουργεί αυτόνομο συνεργείο επισκευής και συντήρησης των ειδικοποιημένων οχημάτων του μεγάλου στόλου του Ομίλου.

Σταδιακά επεκτείνεται και στην παροχή κάθε άλλου είδους τεχνικών επισκευών και συντηρήσεων. Σε συνεργασία με την Τροχαία, Ειδική Υπηρεσία της αναλαμβάνει την απεμπλοκή και παραλαβή οχημάτων μετά από ατύχημα από όλο το οδικό δίκτυο της χώρας και τη μεταφορά και φύλαξή τους σε ιδιόκτητους χώρους του Ομίλου μέχρι την παραλαβή τους από τους ιδιοκτήτες τους, με καταβολή φυλάκτρων που καθορίζουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες του κράτους ή εξαγορά μετρητοίς της υπολειπόμενης αξίας των κατεστραμμένων οχημάτων.

Άλλες Υπηρεσίες και Οργανισμοί, Δήμοι και Επιχειρήσεις κάνουν χρήση των ειδικών Υπηρεσιών της Εταιρίας με εξαιρετικά οικονομικούς όρους για την ανάσυρση, μεταφορά, περισυλλογή και απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και άλλων αντικειμένων.

Τελευταία η Εταιρία εισάγει απευθείας από τα εργοστάσια εξωτερικού αυθεντικά ανταλλακτικά και κρύσταλλα, που τα τοποθετεί η ίδια παρουσία του πελάτη, με χαμηλό κόστος. Ένα πλήθος Τεχνικών και Συμβούλων συμπληρώνουν το σύνολο των πραγματικά πολύ χρήσιμων και μοναδικών υπηρεσιών αυτής της εταιρίας του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ.

Πετάξτε μαζί μας

Η τέταρτη εταιρία του Ομίλου συστάθηκε το 1995 με σκοπό να καλύψει πρώτα τις ανάγκες των χιλιάδων ασφαλισμένων των Εταιριών του Ομίλου για επείγουσα αερομεταφορά, λόγω ασθενείας ή ατυχήματος. Στη συνέχεια εξελίχθηκε και στην πρώτη και  μοναδική Αεροπορική Εταιρία στη Βόρεια Ελλάδα, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Δραστηριότητες

Η AIR ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ δραστηριοποιείται όλα αυτά τα χρόνια στον αεροπορικό χώρο με συνέπεια, ασφάλεια, αλλά κυρίως με δέσμευση απέναντι σε εκείνους για τους οποίους δημιουργήθηκε, που είναι το μεγάλο πελατολόγιο του Oμίλου αλλά και το ευρύτερο  κοινωνικό σύνολο της χώρας, ιδιαίτερα όμως των απομακρυσμένων περιοχών και των μη προνομιούχων. Τώρα όλοι μπορούν να κάνουν χρήση των σύγχρονων και ασφαλών πτητικών μέσων, ιδιωτικώς και κατά περίπτωση. Παράλληλα συμπληρώνουμε  τις ελλείψεις του κράτους και σώζουμε αθόρυβα ανθρώπινες ζωές συνανθρώπων μας ακριβώς επειδή ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ έχει ανθρώπινο πρόσωπο.

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Επίσημοι και ανεπίσημοι φορείς και πρόσωπα αναγνωρίζουν το τεράστιο και ανεκτίμητο ανθρωπιστικό έργο και την κοινωνική προσφορά της “AIR INTERSALONIKA”, στις περιπτώσεις εκείνες που τα επίσημα μέσα μεταφοράς είναι αναποτελεσματικά μέχρι και ανύπαρκτα για να σώσουν ζωές, που κινδυνεύουν από ασθένεια ή ατύχημα.

Η ανταπόκριση και η αποτελεσματικότητα σε μέρη δυσπρόσιτα, μέρα ή νύχτα, σε συνδυασμό με τα ασθενοφόρα και το εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Εταιρίας, υπήρξε σε πολλές και αθόρυβες περιπτώσεις άμεση, καθοριστική και σωτήρια. Όμως, εντυπωσιακή και ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η εμπιστοσύνη και επίμονη προτίμηση μισθωμένων πτήσεων από διακεκριμένα και υψηλά πρόσωπα Ελλάδος και εξωτερικού, μέχρι απλών και ανώνυμων ανθρώπων, που επιλέγουν και ζητούν τη χρήση των πτητικών μέσων για τις επαγγελματικές, κοινωνικές και ατομικές ανάγκες ασφαλούς και άνετης αερομεταφοράς τους.

Η Εταιρία, μετά από δέκα ετών σοβαρή ιδιωτική πρωτοβουλία και παρά τις τεράστιες τοπικές και επί διεθνούς επιπέδου γνωστές δυσχέρειες και προβλήματα, προχώρησε σε ριζική αναδιοργάνωση και υποδομή της, με στόχο και προοπτικές την ενεργή παρουσία ενός δυναμικού οικονομικού και ευέλικτου Αερομεταφορέα στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή.

Η σοβαρή επένδυση αυτή του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ έχει ευρύτερους εθνικούς και ανθρώπινους στόχους, με κέντρο και έδρα τη Θεσσαλονίκη. Οι ατομικές και μικρών ομάδων ιδιωτικές και μισθωμένες πτήσεις κύρους, με προαγορά οικονομικών ωρών πτήσεων, προγραμματισμένων και εκτάκτων, οπουδήποτε της Ελλάδος και μιας ευρύτερης ακτίνας άλλων χωρών, τείνει να γίνει συνείδηση και επιλογή πολλών. Τα πτητικά μέσα της Εταιρίας από τη Θεσσαλονίκη και Αθήνα, εκτός από σωτήρια, αναγνωρίζονται και ως πολυχρήσιμα, προσιτά και εύχρηστα.

Η Εταιρία ήδη δραστηριοποιείται και από την Αθήνα προς τα νησιά και Ν. Ελλάδα, ενώ ιδρύει και δίκτυο γραφείων ταξιδίων.

Αεροπορικά Μέσα

Ο στόλος των πτητικών μέσων αποτελείται σήμερα από:

 • ένα μονοκινητήριο τύπου ECUREUIL AS350ΒA έξι θέσεων
 • ένα δικινητήριο ελικόπτερο τύπου ECUREUIL AS355N, έξι θέσεων
 • ένα πολυτελέστατο αεροπλάνο τύπου BE KING AIR C90B, οκτώ θέσεων, ικανό να πετά όλο το 24ωρο και επί τέσσερις ώρες χωρίς ανεφοδιασμό.

Ανάλογα με τις ανάγκες ανάπτυξης, η Εταιρία είναι έτοιμη να αυξήσει τα πτητικά της μέσα και το αντίστοιχο ανθρώπινο δυναμικό της.

Εγκαταστάσεις – Συνεργασίες

Οι εγκαταστάσεις και τα Γραφεία της AIR ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ εδρεύουν στο αεροδρόμιο “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” της Θεσσαλονίκης, με χωριστά Γραφεία στο κέντρο της Πόλεως και στην Έδρα του Ομίλου. Επίσης λειτουργεί Γραφεία στην Αθήνα και στα Υποκαταστήματα του Ομίλου σε όλη τη χώρα.

Η Εταιρία συνεργάζεται με άλλες Αεροπορικές Επιχειρήσεις εσωτερικού – εξωτερικού,ενώ τα αεροπορικά της μέσα συντηρούνται από Οργανισμούς Συντήρησης εγκεκριμένους από την Ευρωπαϊκή Αεροπορική Επιτροπή Ασφαλείας (EASA), κατά τα πρότυπα 145 και «M» (Part 145,Part M Subpart G). Το ανθρώπινο πτητικό και τεχνικό δυναμικό της είναι από τα εμπειρότερα και καλύτερα με εξειδικευμένους συνοδούς αέρος – εδάφους.