Ζωή – Το πολυτιμότερο αγαθό

Η IΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΖΩΗΣ σας παρουσιάζει τον τρόπο για να προστατέψετε, τη ζωή και την υγεία σας όπως και τα εισοδήματά σας, ώστε να χαμογελάτε ακόμη και, αν χρειαστεί, να τη θεραπεύσετε. Σας οδηγούμε στο μονοπάτι της βεβαιότητας ότι τα όποια γεγονότα στην πορεία της ζωής σας (σπουδές των παιδιών σας, επαγγελματική τους αποκατάσταση, νοσοκομειακή & ιατρική περίθαλψη όλης της οικογένειας, ατυχήματα, ισόβια μηνιαία σύνταξη, εφάπαξ, έκτακτη ανάγκη εκταμίευσης χρημάτων και άλλα) δεν θα σας απασχολήσουν περισσότερο από ένα τηλεφώνημα για να μας ενημερώσετε.

Δείτε το αύριο άφοβα και με αισιοδοξία, γιατί η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΖΩΗΣ σας το εξασφαλίζει.

Η ασφάλιση Ζωής προσφέρει στο σύγχρονο άνθρωπο τη δυνατότητα να δημιουργήσει τις ιδανικές προϋποθέσεις για την εξασφάλιση του ιδίου και της οικογένειάς του, καλύπτοντας όλους τους απρόβλεπτους κινδύνους που απειλούν αυτόν και τους οικείους του.

Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΖΩΗΣ, θέλοντας να βοηθήσει στην πραγματοποίηση των καλύτερων συνθηκών για να πετύχετε το στόχο σας, δημιούργησε μια σειρά προγραμμάτων ειδικά μελετημένα για τους ανθρώπους που θέλουν ένα μέλλον όπως το ονειρεύονται και ξέρουν πώς να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.

Ένα ασφαλιστήριο Ζωής προσφέρει:
 • Εξασφάλιση πόρων διαβίωσης σε οικογένειες που έμειναν ορφανές από το άτομο που τις στήριζε οικονομικά.

Εξασφαλίζουμε οικονομικά την οικογένειά του Ασφαλισμένου, καταβάλλοντάς της το ποσό που αυτός επιθυμεί, στην περίπτωση που του συμβεί το μοιραίο, είτε από ασθένεια είτε από ατύχημα, με διάρκεια ασφάλισης για χρονικό διάστημα από 1 έτος έως ισοβίως.

 • Ευκολότερη πληρωμή των σπουδών των παιδιών ή της έναρξης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Προσφέρουμε τη σιγουριά και την ηρεμία στους γονείς με το να τους απαλλάσσουμε από την έγνοια της πληρωμής των σπουδών των παιδιών τους ή της επαγγελματικής τους αποκατάστασης, δημιουργώντας προγράμματα καθαρά επενδυτικά που εξασφαλίζουν τα παιδιά ακόμη και στην περίπτωση του Θανάτου ή της Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του γονέα, όπου αναλαμβάνουμε εμείς την πληρωμή του προγράμματος έως την λήξη του και την απόδοση του κεφαλαίου.

 • Εξασφάλιση αποπληρωμής δανείων.

Αναλαμβάνουμε να αποπληρώσουμε στην τράπεζα το δάνειο που πήρε ο ασφαλισμένος για να βελτιώσει τη ζωή του (στεγαστικό, επαγγελματικό, καταναλωτικό, κ.τ.λ.) σε περίπτωση που συμβεί το μοιραίο ή μόνιμη ολική ανικανότητα για εργασία, έτσι ώστε αυτός και η οικογένεια του να απολαμβάνουν ήσυχοι τα αγαθά που με τόσο κόπο απέκτησαν.

 • Κάλυψη νοσοκομειακών και εξωνοσοκομειακών εξόδων του Ασφαλισμένου και των προστατευομένων απ’ αυτόν μελών.

Παρέχουμε στους Ασφαλισμένους μας και στις οικογένειες, κάθε δυνατή παροχή Νοσοκομειακής και Ιατροφαρμακευτικής φροντίδας. Δημιουργήσαμε Πανελλαδικά ένα δίκτυο με ιδιόκτητα Κέντρα Ιατρικής Βοήθειας εξοπλισμένα με ειδικευμένους γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό, συνεργαζόμαστε Πανελλαδικά, με γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, με τα μεγαλύτερα μικροβιολογικά και διαγνωστικά κέντρα, καλύπτουμε τα έξοδα σε όλες τις κλινικές και τα νοσοκομεία και τέλος έχει θέσει στη διάθεση των Ασφαλισμένων μας τα ιδιόκτητα ασθενοφόρα οχήματα και πτητικά μέσα που διαθέτουμε για την υγειονομική μεταφορά τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

 • Αναπλήρωση της Απώλειας του Εισοδήματός του Ασφαλισμένου σε περιπτώσεις αποχής από την εργασία του λόγω Ατυχήματος ή Ασθένειας.

Τα ατυχήματα και οι ασθένειες είναι μέρος της ζωής μας και όταν συμβαίνουν, μικρά ή μεγάλα, μας βγάζουν από το πρόγραμμά μας και πολλές φορές μας αφήνουν χωρίς ή με μειωμένο εισόδημα και αντίθετα με αυξημένα έξοδα για γιατρούς, φάρμακα και θεραπείες. Η Εταιρεία μας,  με τις συμπληρωματικές της παροχές έρχεται και

α) αναπληρώνει το εισόδημα του Ασφαλισμένου ασθενή και καλύπτει τις ανάγκες διαβίωσής του αλλά και τα επιπλέον έξοδα λόγω της ανικανότητάς του, για χρονικό διάστημα έως 24 μήνες, όταν η πάθηση είναι πρόσκαιρη, ή

β) τον αποζημιώνει εφάπαξ, με το ποσό που έχει επιλέξει με την αίτηση ασφάλισης, για την περίπτωση της Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας για εργασία λόγω ατυχήματος ή ασθένειας.

 • Αποταμίευση χρημάτων για τη συμπλήρωση ή και αναπλήρωση της Σύνταξης ή του Εφάπαξ.

Δεν χρειάζεται πλέον ο Ασφαλισμένος να παραιτηθεί από τα όνειρά του, τη ζωή και τις χαρές της λόγω μειωμένου εισοδήματος. Εμείς συμπληρώνουμε ή και αναπληρώνουμε την μηνιαία σύνταξη ή το εφάπαξ, τη στιγμή που θα συνταξιοδοτηθεί και έτσι θα έχει όλο τον ελεύθερο χρόνο για ταξίδια, αγορές, δώρα σε αγαπημένους. Με τα επενδυτικά μας προγράμματα, έχει την οικονομική δυνατότητα να τα κάνει όλα πραγματικότητα.

 • Ιατρική Βοήθεια για την πρόληψη, την θεραπεία και την αποκατάσταση της καλής υγείας του Ασφαλισμένου και της οικογένειάς του. 

Το Δίκτυο των Ιδιόκτητων «Κέντρων Ιατρικής Βοήθειας», των Ασθενοφόρων, των Ελικοπτέρων και του Αεροσκάφους μας, των Συνεργαζομένων Παροχέων Ιατρικών Υπηρεσιών, σε όλη την Ελλάδα, καθώς και το Διοικητικό Προσωπικό του Ομίλου της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ παρέχουν στους Ασφαλιζόμενους του μια πλήρη, άμεση και διαρκή προστασία για οτιδήποτε του συμβεί.

Επιλέξτε το ασφαλιστικό πρόγραμμα που θεωρείτε ότι εξυπηρετεί τις δικές σας ανάγκες:

 • Ισόβια Ασφάλιση με ισόβια πληρωμή Ασφαλίστρων.Επιλέγεται από ανθρώπους  που θέλουν να εξασφαλίσουν την οικογένειά τους με μία σοβαρή αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου.
  Στην περίπτωση του θανάτου του Ασφαλισμένου, καταβάλλεται στους δικαιούχους το ασφαλισμένο κεφάλαιο (που έχει επιλεγεί με την αίτηση ασφάλισης).
 • Ισόβια Ασφάλιση με πρόσκαιρη πληρωμή Ασφαλίστρων. Ισχύει ότι και στην «Ισόβια Ασφάλιση με ισόβια πληρωμή Ασφαλίστρων, με τη διαφορά ότι η πληρωμή ασφαλίστρων είναι προσδιορισμένη και σταματάει μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που έχει επιλέξει ο Ασφαλισμένος με την αίτηση ασφάλισης.
 • Πρόσκαιρη Ασφάλιση Θανάτου.Προτείνεται σε όσους θέλουν να προστατέψουν τους αγαπημένους τους σε περίπτωση θανάτου από ατύχημα ή από ασθένεια κληρονομώντας τους το ποσό που έχουν επιλέξει με την αίτηση ασφάλισης, χωρίς να τους ενδιαφέρει η επένδυση και σε όσους ενδιαφέρονται για την ασφάλιση της υγείας της δικής τους ή και της οικογένειάς τους. Η «Πρόσκαιρη Ασφάλιση Θανάτου» προσφέρεται, επίσης, σαν βασική ασφάλιση για την κάλυψη νοσοκομειακών και ιατροφαρμακευτικών αναγκών.

Στην περίπτωση του θανάτου του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της Ασφάλισης, καταβάλλεται στους δικαιούχους το Ασφαλισμένο κεφάλαιο. Στην περίπτωση που ο Ασφαλισμένος ζει στη λήξη της διάρκειας της Ασφάλισης, δεν δικαιούται καμίας αποζημίωσης ή επιστροφής ασφαλίστρων.

 • Πρόσκαιρη Ασφάλιση Θανάτου Αποπληρωμής Δανείου.Προτιμάται από όσους έχουν την υποχρέωση πληρωμής ενός στεγαστικού ή άλλου δανείου, για την εξασφάλιση της αποπληρωμής του στην περίπτωση του θανάτου τους από ατύχημα ή ασθένεια, ώστε η απώλειά τους να μην επιβαρύνει και οικονομικά την οικογένεια τους.
 • Μικτή Ασφάλιση ενός ατόμου.Η ασφάλιση αυτή αποτελεί επένδυση για τον ίδιο τον Ασφαλισμένο που θέλει να συγκεντρώσει ένα ποσό για την πραγματοποίηση των ονείρων ή των επιθυμιών του τη χρονική στιγμή που ο ίδιος θα επιλέξει και επιπλέον αποζημίωση στην οικογένειά του αν επέλθει ο θάνατος, από ατύχημα ή ασθένεια, πριν τη λήξη της ασφάλισης.Η ασφαλιστική εταιρία θα πληρώσει το Ασφαλισμένο Κεφάλαιο:
  • Στον ίδιο τον Ασφαλισμένο εφόσον ζει στη λήξη.
  • Στους δικαιούχους σε περίπτωση θανάτου του.
 • Μικτή Ασφάλιση Παιδιού.Αποτελεί την επιλογή του γονιού που επιθυμεί να προγραμματίσει και να σιγουρέψει τις σπουδές ή την επαγγελματική αποκατάσταση του παιδιού του επενδύοντας σήμερα, για να χαμογελάει αύριο.Συνδυάζεται με την Συμπληρωματική Κάλυψη «Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρου» (Α.Π.Α), για να συνεχισθεί το πρόγραμμα ασφάλισης με τη Βασική Ασφάλιση Ζωής ακόμη και στην περίπτωση του Θανάτου ή της Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του Συμβαλλομένου.
 • Ατομικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα με επιστροφή Ασφαλίστρων σε περίπτωση Θανάτου.

Αφορά όσους θέλουν να συνεχίσουν να ονειρεύονται και να πραγματοποιούν τα όνειρά τους και μετά την συνταξιοδότησή τους.  Με το Ατομικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα η Εταιρία πληρώνει στον Ασφαλισμένο, εφόσον ζει κατά την έναρξη της συνταξιοδότησης:

  • Την ισόβια μηνιαία σύνταξη που συμφωνήθηκε με την αίτηση ασφάλισης.
  • Εφάπαξ ποσό ίσο με την αξία εξαγοράς στη λήξη της ασφάλισης.

Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια ασφάλισης καταβάλλονται στους δικαιούχους τα έως τότε πληρωμένα ασφάλιστρα.

 • Ατομικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα με αυτόματη αναπροσαρμογή ασφαλίστρων 2% & 5%.Ισχύει ότι και στο Ατομικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα με τη διαφορά ότι η πληρωμή των ασφαλίστρων αναπροσαρμόζεται ετησίως με 2% ή 5% μέχρι τη λήξη της διάρκειας του Ασφαλιστηρίου.

Συμπληρωματικά στη Βασική κάλυψη, ανάλογα με το επάγγελμα και τις οικονομικές υποχρεώσεις, οικογενειακές και επαγγελματικές, του Ασφαλιζομένου υπάρχει η δυνατότητα επί πλέον ασφαλιστικών καλύψεων. Στόχος των προσθέτων καλύψεων είναι η ακόμη μεγαλύτερη προστασία του εισοδήματός του και της οικογενείας του. Μια προστασία η οποία θα του εξασφαλίσει και θα τους εξασφαλίσει την απρόσκοπτη συνέχιση της ευημερίας τους.

Ασφάλιση Θανάτου από Ατύχημα (Θ.Α.)
Σε περίπτωση Θανάτου του Ασφαλισμένου από Ατύχημα, καταβάλλεται το Ασφαλισμένο Κεφάλαιο στους Δικαιούχους.
Ασφάλιση Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων (Α.Π.Α.)
Σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του Ασφαλισμένου από Ατύχημα ή Ασθένεια, εξασφαλίζεται η συνέχιση της πληρωμής των Ασφαλίστρων από την Εταιρία.
Ασφάλιση Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων Συμβαλλομένου (Α.Π.Α.Σ.)
Σε περίπτωση Θανάτου ή Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του Συμβαλλομένου από Ατύχημα ή Ασθένεια εξασφαλίζει τη συνέχιση της πληρωμής των Ασφαλίστρων από την Εταιρία.
Ασφάλιση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από Ατύχημα ή Ασθένεια (Μ.Ο.Α.)
Σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από Ατύχημα ή Ασθένεια του Ασφαλισμένου, καταβάλλεται το Ασφαλισμένο Κεφάλαιο στον ίδιο.
Ασφάλιση Θανάτου, Μόνιμης Ολικής ή Μερικής Ανικανότητας (Θ.Α.Μ.Α.)
Καταβάλλεται το Ασφαλισμένο Κεφάλαιο, όταν :
α) επέλθει ο Θάνατος του Ασφαλισμένου, από Ατύχημα,
β) αν ο Ασφαλισμένος μείνει Μόνιμα και Ολικά Ανίκανος για εργασία από Ατύχημα,
γ) αν ο Ασφαλισμένος μείνει Μόνιμα Μερικά Ανίκανος, από Ατύχημα, με ποσοστό επί του Ασφαλισμένου Κεφαλαίου βάσει Πίνακα.Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος οι αποζημιώσεις διπλασιάζονται.
Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος (Π.Α.)
Καταβάλλεται το Ασφαλισμένο Κεφάλαιο όταν:
α) επέλθει ο Θάνατος του Ασφαλισμένου από Ατύχημα,
β) αν ο Ασφαλισμένος μείνει Μόνιμα και Ολικά Ανίκανος για εργασία από Ατύχημα,
γ) αν ο Ασφαλισμένος μείνει Μόνιμα Μερικά Ανίκανος από Ατύχημα, ποσοστό επί του Ασφαλισμένου Κεφαλαίου βάσει πίνακα,
δ) ποσοστό τέσσερα (4) τοις εκατό μηνιαίως καταβλητέο από την τέταρτη (4) μέρα, αν ο Ασφαλισμένος είναι Πρόσκαιρα Ολικά Ανίκανος για εργασία από Ατύχημα,
ε) ποσοστό δύο (2) τοις εκατό μηνιαίως καταβλητέο από την τέταρτη (4) μέρα, αν ο Ασφαλισμένος είναι Πρόσκαιρα Μερικά Ανίκανος για εργασία από Ατύχημα,
στ) ποσοστό έξι (6) τοις εκατό για την κάλυψη Ιατροφαρμακευτικών εξόδων κατόπιν Ατυχήματος.Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος οι αποζημιώσεις διπλασιάζονται.
Ασφάλιση Απώλειας Εισοδήματος από Ασθένεια ή Ατύχημα (Α.Ε.Ασθ./Ατ.)
Καταβάλλεται η Απώλεια Εισοδήματος του Ασφαλισμένου, λόγω Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας για εργασία από Ασθένεια ή Ατύχημα.

Σημείωση 1: Δεν δίνεται μαζί με Προσωπικό Ατύχημα και Απώλεια Εισοδήματος από Ασθένεια.
Σημείωση 2: Η μηνιαία αποζημίωση δεν πρέπει να ξεπερνάει το πραγματικό μηνιαίο εισόδημα, ανάλογα με το επάγγελμα του Ασφαλισμένου.

Ασφάλιση Ημερήσιου Νοσοκομειακού Επιδόματος και Επιδόματος Ανάρρωσης από Ατύχημα ή Ασθένεια (Ν.Ε.Ε.Α.)
Καταβάλλεται το αντίστοιχο ποσό του Νοσοκομειακού Επιδόματος στον Ασφαλισμένο για κάθε μέρα (διανυκτέρευση) παραμονής του σε νοσηλευτικό οργανισμό. Επιπλέον καταβάλλεται το Επίδομα Ανάρρωσης, που είναι ίσο με το μισό του Νοσοκομειακού Επιδόματος, για ίσο χρονικό διάστημα με τις μέρες νοσηλείας, όχι πάντως λιγότερο από τρεις (3) ημέρες. Το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης κυμαίνεται από € 3 έως € 50 ημερησίως.
Ευρεία Νοσοκομειακή και Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη (Ε.Ν.Π.).
Παρέχεται κάλυψη στον Ασφαλισμένο και τα προστατευόμενα απ’ αυτόν μέλη (σύζυγος και παιδιά) στα έξοδα που θα πραγματοποιήσουν για τη νοσοκομειακή και στη συνέχεια εξωνοσοκομειακή περίθαλψη από Ατύχημα ή Ασθένεια. Το ανώτατο ποσό κάλυψης κυμαίνεται μεταξύ € 1.500 και € 300.000 κατά περίπτωση, το οποίο αν δεν χρησιμοποιηθεί στα τρία πρώτα χρόνια ασφάλισης, τριπλασιάζεται. Στο πρόγραμμα ο Ασφαλισμένος συμμετέχει κατά 15 % στα έξοδα νοσηλείας, ενώ αν γίνει χρήση και άλλου ταμείου, καταβάλλεται στον Ασφαλισμένο το 100 % της διαφοράς που θα προκύψει.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ:

1.     Προστατευόμενα μέλη νοούνται ο/η νόμιμος σύζυγος έως 60 ετών και τα ανύπαντρα παιδιά από 3 μηνών έως και 20 ετών εκτός αν σπουδάζουν οπότε παρατείνεται έως το 25 έτος της ηλικίας.

2.     Τα προστατευόμενα μέλη μπορούν να ασφαλισθούν μόνο με Νοσοκομειακές καλύψεις και μόνο εφόσον αυτή την κάλυψη την έχει και ο κυρίως Ασφαλισμένος με τα ίδια κεφάλαια αποζημίωσης.

Έχοντας την απόλυτα επιτυχημένη εμπειρία του «Ασφαλιστικού Ομολόγου», το οποίο η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΖΩΗΣ είχε πρωτοπαρουσιάσει πριν από 20 χρόνια και χάρη του οποίου χιλιάδες ασφαλισμένοι εισπράττουν σήμερα ένα ανέλπιστο κεφάλαιο, δημιούργησε το νέο πρόγραμμα «Το Εφάπαξ των Ελλήνων», το οποίο διατίθεται με αρχικό κεφάλαιο που ξεκινάει από 100 μόλις ευρώ, και εγγυάται  τεχνικό επιτόκιο για όλη τη εικοσαετή διάρκειά του το 2%, (το μεγαλύτερο εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο της αγοράς σε προϊόντα εφάπαξ καταβολής ασφαλίστρων).

Με το Πρόγραμμα “Το Εφάπαξ Των Ελλήνων“, επενδύετε ένα ποσό εφάπαξ σήμερα, αξιοποιώντας τις αποταμιεύσεις που με κόπο έχετε συγκεντρώσει. Χρησιμοποιώντας την επενδυτική και ασφαλιστική εμπειρία του Ομίλου Ιντερσαλόνικα, συνδυάζετε με τον καλύτερο τρόπο τα πλεονεκτήματα υψηλών αποδόσεων, της εγγυημένης απόδοσης των χρημάτων σας και της ασφαλιστικής προστασίας για τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν τη σιγουριά για τον εαυτό τους και τους δικούς τους , εξασφαλίζοντας πρόσθετο εισόδημα στο μέλλον για την κάλυψη των οικονομικών τους αναγκών και την εκπλήρωση των στόχων που έχουν θέσει.

Ταυτόχρονα , το ιδιαίτερα χαμηλό ελάχιστο ποσό εφάπαξ καταβολής (από 100 ευρώ) επιτρέπει σε όλους τους Έλληνες να το αποκτήσουν και να λάβουν πραγματική αξία τα λίγα χρήματα που έχουν στην άκρη, δίχως το φόβο μηδενικών επιτοκίων και φορολόγησης των ελάχιστων τόκων τους.

Τα οφέλη που απολαμβάνετε με το “ Το Εφάπαξ Των Ελλήνων ” είναι τα εξής:

 • Εγγυημένη παροχή. Προβλέπεται εγγυημένη αξία λήξης ίση με τη συσσωρευμένη αξία του εφάπαξ ασφάλιστρου επένδυσης στη λήξη του προγράμματος.
 • Το εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο 2%, από τα υψηλότερα της αγοράς, είναι εγγυημένο για όλη την διάρκεια ισχύος του συμβολαίου.
 • Ευελιξία
  • στην επιλογή του ύψους του εφάπαξ ποσού που επιθυμείτε να επενδύσετε (με ελάχιστο τα 100€).
  • στην επιλογή της παροχής σας στη λήξη του προγράμματος. Μπορείτε να επιλέξετε καταβολή του συνολικού ποσού εφάπαξ ή ως ισόβια μηνιαία σύνταξη  ή ως συνδυασμός αυτών.
 • Εκχώρηση ή Ενεχυρίαση.  Προβλέπεται η δυνατότητα να εκχωρηθεί ή να τεθεί ως ενέχυρο , εκμεταλλευόμενος ο ασφαλισμένος την εγγυημένη απόδοσή του στην λήξη του, η οποία ευκρινώς αναγράφεται επί του τίτλου.
 • Δικαίωμα Δανείου. Παρέχει στον ασφαλισμένο την δυνατότητα αίτησης δανείου  από την Ιντερσαλόνικα Ζωής για ποσό που δεν θα υπερβαίνει την αξία εξαγοράς.

Χαρακτηριστικά προγράμματος

Αφορά ασφαλιστικό πρόγραμμα που συνδυάζει την ισόβια βασική ασφάλιση με ετησίως ανανεούμενη τιμολογιακά συμπληρωματική κάλυψη Νοσοκομειακής και Εξωνοσοκομειακής περίθαλψης.

Η Νοσοκομειακή και Εξωνοσοκομειακή κάλυψη δίνεται για κεφάλαια 60.000 ή 150.000 ευρώ και σε κάθε αποζημίωση που παίρνει ο ασφαλισμένος, μειώνεται αυτόματα το διαθέσιμο κεφάλαιο για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου.

Με αυτό τον τρόπο συνδυάζουμε την ισοβιότητα της ασφάλισης με κεφάλαιο κάλυψης όμως το οποίο θα είναι συγκεκριμένο και διαρκώς μειούμενο κατά την διάρκεια του συμβολαίου, σύμφωνα με τις αποζημιώσεις που έχουν δοθεί για το συμβόλαιο.

Τιμολόγηση Προγράμματος

Τα ασφάλιστρα της Νοσοκομειακής κάλυψης είναι ετησίως αυξανόμενα σύμφωνα με την ηλικία του ασφαλισμένου.

Κανόνες αποδοχής

 • Για το πρόγραμμα των 60.000€ και για ηλικίες έως 40 ετών, συμπλήρωση ιατρικού ιστορικού στην πρόταση ασφάλισης και αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας
 • Για το πρόγραμμα των 60.000 € για ηλικίες άνω των 41 ετών, συμπλήρωση ιατρικού ιστορικού στην πρόταση ασφάλισης ,εξέταση από ιατρό ΚΙΒ και αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας
 • Για το πρόγραμμα των 150.000 € και για ηλικίες έως 40 ετών, συμπλήρωση ιατρικού ιστορικού στην πρόταση ασφάλισης ,εξέταση από ιατρό ΚΙΒ και αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας
 • Για το πρόγραμμα των 150.000 € για ηλικίες άνω των 41 ετών, συμπλήρωση ιατρικού ιστορικού στην πρόταση ασφάλισης, διενέργεια check up σε συμβεβλημένο διαγνωστικό κέντρο και αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Mέγιστο καλυπτόμενο ποσό κατ’ άτομο για νοσοκομειακά και ιατροφαρμακευτικά έξοδα

60.000 €

150.000 €

1. Ημερήσιο νοσήλιο για δωμάτιο και τροφή έως

150 €

280 €

2. Αμοιβή χειρούργου, βάσει πινάκων σπουδαιότητας έως

2.800 €

5.000 €

3. Αμοιβή αναισθησιολόγου, βάσει πινάκων σπουδαιότητας έως

680 €

1.000 €

4. Γενικά έξοδα νοσοκομείου ή κλινικής

ΒΑΣEI ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ

ΒΑΣEI ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ

5. Ημερήσιο επίδομα κατ’ άτομο και κατά περίπτωση για νοσηλεία στο εξωτερικό μέχρι 30 ημέρες

300 €

300 €

6. Εξω-Νοσοκομειακά έξοδα σε ιατρούς και διαγνωστικά κέντρα δικτύου ετησίως έως  (για ηλικίες έως 18 ετών ο ασφαλισμένος κάνει χρήση του ιατρού που επιθυμεί ανεξάρτητα με το εάν ανήκει στο δίκτυο συνεργαζόμενων ιατρών).

150

300 €

7. Επίδομα τοκετού (μετά από 24 μήνες)

800 €

1.500 €

8. Εξετάσεις Αίματος για Σάκχαρο, Τριγλυκερίδια & Χοληστερίνη, μετρήσεις πίεσης και διενέργεια καρδιογραφημάτων στα Κέντρα Ιατρικής Βοήθειας της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ.

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

9.24ΩΡΗ Παροχή Ιατρικών συμβουλών – Τηλεβοήθεια

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

10. Υγειονομική μεταφορά με ιδιόκτητα ασθενοφόρα οχήματα

ΔΩΡΕΑΝ

 

ΔΩΡΕΑΝ

 

11. Συμμετοχή στο ΚΕΡΔΙΟΝ

ΔΩΡΕΑΝ

 

ΔΩΡΕΑΝ

 

 

AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΛΕΓΩ ΙΣΟΒΙΑ ΥΓΕΙΑ – ΠΑΙΔΩΝ ΥΓΕΙΑ

ΙΣΟΒΙΑ ΥΓΕΙΑ – ΠΑΙΔΩΝ ΥΓΕΙΑ: Την διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής μου κάλυψης, την ορίζω εγώ από τώρα έως και τα βαθιά μου γεράματα. Κανείς δε μπορεί να μου ακυρώσει το ασφαλιστήριο εφόσον καταβάλω εμπρόθεσμα τα αντιστοιχούντα ασφάλιστρα.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ: Γνωρίζω από την πρώτη ημέρα έναρξης του συμβολαίου , τα ασφάλιστρα αναλυτικά για κάθε έτος λειτουργίας του ασφαλιστηρίου μου.

ΠΟΣΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: Επιλέγω το ασφαλισμένο κεφάλαιο που θα με καλύπτει από σήμερα μέχρι και τα βαθιά μου γεράματα. Με ετήσιο κόστος που είναι συνάρτηση της ηλικίας μου, εξασφαλίζω ένα διαθέσιμο κεφάλαιο 60.000 ή 150.000 ευρώ, ποσό που θα μπορώ να χρησιμοποιήσω από αύριο κιόλας για την κάλυψη των δαπανών υγείας μου.

ΚΑΛΥΨΗ: Με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο Ισόβια Υγεία – Παίδων Υγεία, μπορώ να νοσηλευτώ σε ΟΛΑ τα ΙΔΙΩΤΙΚΑ και ΔΗΜΟΣΙΑ νοσηλευτικά ιδρύματα  της Ελλάδας και του Εξωτερικού.  Για την νοσηλεία μου στην Ελλάδα, αποζημιώνομαι στο 100% των εξόδων (εντός των ασφαλιστικών ορίων που επέλεξα), είτε έχω Δημόσιο Φορέα Ασφάλισης , είτε όχι!!. Για την νοσηλεία στο εξωτερικό, αποζημιώνομαι με ημερήσιο επίδομα 300 ευρώ για κάθε ημέρα νοσηλείας.

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ: Στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο Ισόβια Υγεία – Πάιδων Υγεία, ΔΕΝ υπάρχουν απαλλαγές, αλλά αποζημιώνομαι από το πρώτο ευρώ!!

IΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Καλύπτομαι μέσω του Πανελληνίου δικτύου συνεργαζομένων παρόχων υγείας, για ποσά έως 300 ευρώ το έτος.

ΚΕΝΤΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ: Με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο Ισόβια Υγεία – Πάιδων Υγεία, αποκτώ πρόσβαση σε όλα τα Κέντρα Ιατρικής Βοήθειας Ιντερσαλόνικα, για διενέργεια καρδιογραφημάτων και προληπτικών μετρήσεων Σακχάρεως, Τριγλυκεριδίων και Χοληστερίνης . Αποκτώ επίσης το δικαίωμα ιατρικής εξέτασής μου από τους ιατρούς που στελεχώνουν τα ΚΙΒ.

ΤΗΛΕ-ΙΑΤΡΙΚΗ: Από την οθόνη του οικιακού υπολογιστή μου, συνδέομαι διαδικτυακά με το 24ωρης λειτουργίας Κέντρο Ιατρικής Βοήθειας Θεσσαλονίκης, και μπορώ να επικοινωνήσω με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο (real time) με το ιατρικό επιτελείο του Ομίλου Ιντερσαλόνικα, αποκτώντας μία πρωτόγνωρη για τα Ελληνικά δεδομένα εμπειρία άμεσης αντιμετώπισης και λήψης των πρώτων κρίσιμων οδηγιών από τους Ιατρούς του Ομίλου Ιντερσαλόνικα.

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ: Με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο Ισόβια Υγεία – Πάιδων Υγεία, έχω πρόσβαση στα ιδιόκτητα ασθενοφόρα οχήματα του Ομίλου Ιντερσαλόνικα, τα οποία φροντίζουν για την άμεση διακομιδή μου σε νοσηλευτικό ίδρυμα εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας μου.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΕΡΔΙΟΝ: Με το ασφαλιστήριο Ισόβια Υγεία – Παίδων Υγεία, γίνομαι αυτόματα και δωρεάν μέλος στο μεγάλο club των ασφαλισμένων του Ομίλου Ιντερσαλόνικα, και αποκτώ πρόσβαση σε εκατοντάδες επιχειρήσεις Πανελλαδικά που χορηγούν ειδικές εκπτώσεις σε χιλιάδες προϊόντα και υπηρεσίες στα μέλη του club.

Με το νέο Ασφαλιστικό Πρόγραμμα «Προστασία Υγείας», ο ασφαλισμένος εξασφαλίζει την κάλυψη της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Περίθαλψής του ιδίου και εφόσον το επιθυμεί και των μελών της οικογένειάς του.

Δημιουργήθηκαν 2 διαφορετικά πακέτα καλύψεων, τα οποία σας παρουσιάζουμε στον παρακάτω πίνακα:

 

Α΄ΠΑΚΕΤΟ

Β΄ΠΑΚΕΤΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΟΡΙΟ

50.000  ευρώ

100.000 ευρώ

Νοσοκομειακά

Γενικά Έξοδα Νοσηλείας

Βάσει αποδείξεων

Βάσει αποδείξεων

Έξοδα για Δωμάτιο-Τροφή έως

150 ευρώ/ημερησίως

250 ευρώ/ημερησίως

Αμοιβές Χειρουργών-Αναισθησιολόγων

Πίνακες Σπουδαιότητας Εγχειρήσεων

Πίνακες Σπουδαιότητας Εγχειρήσεων

Επίδομα Τοκετού

500 ευρώ

1000 ευρώ

Εξω-νοσοκομειακά

Ιατρικές επισκέψεις

Σε δίκτυο συνεργαζομένων ιατρών

3 ΔΩΡΕΑΝ ετησίως

Οι υπόλοιπες σε προνομιακές τιμές

3 ΔΩΡΕΑΝ ετησίως

Οι υπόλοιπες σε προνομιακές τιμές

Ιατρικές επισκέψεις

Στα Κέντρα Ιατρικής Βοήθειας ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

 

ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ

 

ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ

Έξοδα διαγνωστικών εξετάσεων

Σε δίκτυο συμβεβλημένων Ιατρικών Κέντρων

ΝΑΙ με συμμετοχή ασφαλισμένου με τιμές Δημοσίου

ΝΑΙ με συμμετοχή ασφαλισμένου με τιμές Δημοσίου

Ετήσιο check-up Γενικής Αίματος και Ούρων

Σε δίκτυο συμβεβλημένων Ιατρικών Κέντρων

 

ΔΩΡΕΑΝ

 

ΔΩΡΕΑΝ

Φυσικοθεραπείες συνεπεία ατυχήματος

Σε δίκτυο συμβεβλημένων Ιατρικών Κέντρων ή στα Κέντρα Ιατρικής Βοήθειας ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

ΝΑΙ με συμμετοχή ασφαλισμένου με 15 ευρώ/φυσικοθεραπεία

ΝΑΙ με συμμετοχή ασφαλισμένου με 15 ευρώ/φυσικοθεραπεία

 Υγειονομική Μεταφορά

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

Εξετάσεις Αίματος για Σάκχαρο, Τριγλυκερίδια & Χοληστερίνη στα Κέντρα Ιατρικής Βοήθειας της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ.

 

 

ΔΩΡΕΑΝ

 

 

ΔΩΡΕΑΝ

Μετρήσεις πίεσης και καρδιογραφήματα στα Κέντρα Ιατρικής Βοήθειας της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ.

 

ΔΩΡΕΑΝ

 

ΔΩΡΕΑΝ

24ωρη παροχή ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ -ΤΗΛΕΒΟΗΘΕΙΑ

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

 

Το κάθε πακέτο καλύψεων συνδυάζεται με τη πρόσκαιρη ασφάλιση θανάτου και μπορεί να δοθεί είτε με απαλλαγή ποσού είτε χωρίς απαλλαγή.

Δημιουργήσαμε 2 σχέδια απαλλαγών και συγκεκριμένα απαλλαγή 600 ευρώ και απαλλαγή 1500 ευρώ.

 

AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ερώτηση: Σε ποια Νοσοκομεία μπορώ να νοσηλευθώ?

Απάντηση: Σε όλα τα Δημόσια Νοσοκομεία και σε όλες τις Ιδιωτικές Κλινικές που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.

 

Ερώτηση: Είμαι Άνεργος (ή δεν έχω πληρώσει τις ασφαλιστικές μου εισφορές). Ουσιαστικά δεν έχω καμία κάλυψη από Δημόσιο Ταμείο Ασφάλισης. Με καλύπτει το πρόγραμμα αυτό?

Απάντηση: Σε οποιοδήποτε Δημόσιο Νοσοκομείο καλύπτεται το 100% των εξόδων κατά απόδειξη, εντός των  ασφαλιστικών ορίων.

Σε οποιαδήποτε Ιδιωτική Κλινική καλύπτεται το 85% των εξόδων κατά απόδειξη, εντός των ασφαλιστικών ορίων. (Αν συμμετέχει και Δημόσιο Ταμείο, καλύπτεται το 100% της διαφοράς, εντός των ασφαλιστικών ορίων)

 

Ερώτηση: Υπάρχει περιορισμός ως προς την θέση νοσηλείας?

Απάντηση: Απολύτως κανένας περιορισμός. Η εταιρία αποζημιώνει για δωμάτιο και τροφή έως και το αντίστοιχο ποσό που αναγράφεται στον πίνακα παροχών, δίχως να εξετάζει την θέση νοσηλείας που επέλεξα.

 

Ερώτηση: Για να κάνω χρήση του Δικτύου Συνεργαζομένων Ιατρών θα πρέπει να έχω την προέγκριση της εταιρίας? Από πού μπορώ να ενημερώνομαι για τις προσθήκες νέου δικτύου?

Απάντηση: Όχι. Επικοινωνώ απευθείας με τον ιατρό της αρεσκείας μου και κλείνω απευθείας ραντεβού μαζί του , δίχως ταλαιπωρία και καθυστερήσεις. Από το site της εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.intersalonica.gr μπορώ να ενημερώνομαι  καθημερινά για οποιαδήποτε προσθήκη νέου δικτύου .

 

Ερώτηση: Εφόσον χρειαστώ άμεση Ιατρική Συμβουλή, σε ποιόν απευθύνομαι?

Απάντηση: Μπορώ να καλέσω εντελώς ΔΩΡΕΑΝ στο Ιατρικό Συντονιστικό Κέντρο Ιντερσαλόνικα (11.555), όπου επί 24ώρου βάσεως, ο Ιατρός Υπηρεσίας θα ακούσει το πρόβλημά μου και θα προτείνει άμεσα την ενδεδειγμένη λύση.

Ερώτηση: Υπάρχει κάποιος περιορισμός στην χρήση των διαγνωστικών εξετάσεων στα Κέντρα Ιατρικής Βοήθειας Ιντερσαλόνικα ?

Απάντηση: Όχι. Μπορώ όσες φορές θέλω να κάνω διενέργεια εξέτασης Σακχάρου, Τριγλυκεριδίων, Χοληστερίνης, μέτρηση Πίεσης και διενέργεια Καρδιογραφημάτων, εντελώς ΔΩΡΕΑΝ.

 ΠΙΝΑΚΑΣ  ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΡΔΙΟΝ

Ασφάλιση Αλλοδαπών

Για την κάλυψη των αναγκών περίθαλψης και προστασίας των Αλλοδαπών δημιουργήσαμε και προσφέρουμε εξειδικευμένα προγράμματα παροχής Ασφάλισης των Αλλδοδαπών, τα οποία, είναι πληρως εναρμονισμένα με την 53821/2014 διευκρινιστική απόφαση των αρμοδίων και συναρμοδίων υπουργείων επί του Ν. 4251/2014, με τον οποίο καθορίζονται συγκεκριμένα όρια και καλύψεις για την αίτηση χορήγησης και ανανέωσης της άδειας παραμονής τους στην Ελλάδα.

Παροχές:

 • Πρόσκαιρη ασφάλιση θανάτου από ασθένεια ή ατύχημα
 • Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα
 • Μόνιμη Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα
 • Ευρεία Νοσοκομειακή Περίθαλψη από Ασθένεια ή Ατύχημα
 • Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα από Ασθένεια ή Ατύχημα

Τι είναι

Το νέο πρωτοποριακό και καινοτόμο Ασφαλιστικό Πρόγραμμα Νοιάζομαι παρέχει εγγυημένη καταβολή μηνιαίας επιδότησης– ασφαλίσματος στους δικαιούχους του ασφαλιστηρίου εφόσον ο ασφαλισμένος αποβιώσει είτε από ατύχημα, είτε από ασθένεια.

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα πλήρες πρόγραμμα Οικογενειακής Προστασίας, το οποίο εξατομικεύεται ώστε να καλύπτει τις διαφορετικές ανάγκες της κάθε οικογένειας ξεχωριστά.

Ανάγκες που καλύπτει

 • Οικογενειακή ενίσχυση των κληρονόμων ( Σύζυγος – Παιδιά )
 • Κάλυψη παγίων χρεών του ασφαλισμένου ( Δάνεια- Επιταγές )
 • Κάλυψη φόρων κληρονομιάς

Ηλικίες ασφαλισμένου

Δεκτές ηλικίες από 25 ετών μέχρι 55 ετών

Διάρκεια ασφαλιστικής κάλυψης

Από ένα (1) έτος έως και είκοσι (20) έτη.

Αφορά την χρονική περίοδο κατά την οποία θα ισχύει η ασφαλιστική κάλυψη του ασφαλισμένου.

Διάρκεια εγγυημένης μηνιαίας καταβολής επιδόματος-ασφαλίσματος

Από δώδεκα (12) μήνες έως εκατόν είκοσι (120) μήνες.

Αφορά την διάρκεια κατά την οποία η οικογένεια του ασφαλισμένου θα λαμβάνει την εγγυημένη καταβολή μηνιαίου ασφαλίσματος-επιδόματος, εφόσον επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος κατά την διάρκεια ισχύος του συμβολαίου.

Ποσό εγγυημένης μηνιαίας καταβολής επιδόματος- ασφαλίσματος

Από εκατό (100) ευρώ /μήνα έως χίλια (1000) ευρώ / μήνα.

Επικοινωνήστε σήμερα με το κοντινότερο σας υποκατάστημα ή με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο, ώστε να σχεδιάσουμε μαζί την Οικογενειακή σας Προστασία με το πρόγραμμα Νοιάζομαι.

Νοιαζόμαστε για σας……

Ευρεία Νοσοκομειακή και Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη (Ε.Ν.Π.).

Παρέχεται κάλυψη στον Ασφαλισμένο και τα προστατευόμενα απ’ αυτόν μέλη (σύζυγος και παιδιά) στα έξοδα που θα πραγματοποιήσουν για τη νοσοκομειακή και στη συνέχεια εξωνοσοκομειακή περίθαλψη από Ατύχημα ή Ασθένεια. Το ανώτατο ποσό κάλυψης κυμαίνεται μεταξύ € 1.500 και € 300.000 κατά περίπτωση. Στο πρόγραμμα ο Ασφαλισμένος συμμετέχει κατά 15 % στα έξοδα νοσηλείας, ενώ αν γίνει χρήση και άλλου ταμείου, καταβάλλεται στον Ασφαλισμένο το 100 % της διαφοράς που θα προκύψει.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ:

1. Προστατευόμενα μέλη νοούνται ο/η νόμιμος σύζυγος έως 60 ετών και τα ανύπαντρα παιδιά από 3 μηνών έως και 20 ετών εκτός αν σπουδάζουν οπότε παρατείνεται έως το 25 έτος της ηλικίας.

2. Τα προστατευόμενα μέλη μπορούν να ασφαλισθούν μόνο με Νοσοκομειακές καλύψεις και μόνο εφόσον αυτή την κάλυψη την έχει και ο κυρίως Ασφαλισμένος με τα ίδια κεφάλαια αποζημίωσης.

Η ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΖΩΗΣ είναι  ένα νέο Ασφαλιστικό Πρόγραμμα που παρουσιάζει σήμερα ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, το οποίο με την αξιοποίηση του ιδιόκτητου Συστήματος Υγείας του Ομίλου αλλά και την συνεργασία με τις πλέον αξιόλογες Ιδιωτικές Κλινικές και Διαγνωστικά Κέντρα της χώρας, έρχεται να καλύψει τις ανάγκες μας στην Πρωτοβάθμια Ιατρική Περίθαλψη.

Παροχές της Κάρτας Υγείας

Ιατρικές εξετάσεις

Οι συνεργαζόμενες ιδιωτικές κλινικές παρέχουν σε προνομιακές τιμές ιατρικές εξετάσεις από εφημερεύοντες όλων των ειδικοτήτων 24ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο.

Επιπρόσθετα ο ασφαλισμένος μπορεί να επισκέπτεται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού το Κέντρο Ιατρικής Βοήθειας της Έδρας και να εξετάζεται ΔΩΡΕΑΝ από τους εφημερεύοντες ιατρούς της Εταιρείας και συγκεκριμένα στις ειδικότητες Παθολόγου, Ορθοπεδικού, Χειρουργού,  Παιδοχειρουργού, Καρδιολόγου και Αγγειοχειρουργού.

Αντίστοιχα ΔΩΡΕΑΝ ιατρικές  επισκέψεις μπορούν να πραγματοποιηθούν στα κατά τόπους Κ.Ι.Β. πανελλαδικά από τις διαθέσιμες ειδικότητες του κάθε Κ.Ι.Β..

Διαγνωστικές – Μικροβιολογικές και ακτινολογικές εξετάσεις

Ο ασφαλισμένος μπορεί να διενεργεί στις συνεργαζόμενες κλινικές και τα διαγνωστικά κέντρα, όλες τις διαγνωστικές μικροβιολογικές και ακτινολογικές εξετάσεις που χρειάζεται, καταβάλλοντας το κόστος των εξετάσεων σε τιμές Δημοσίου, όπως αυτές προβλέπονται από τα ΦΕΚ 62/91 και 22705/01.

Ο ασφαλισμένος μπορεί επίσης να κάνει χρήση, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, των Κέντρων Ιατρικής Βοήθειας του Ομίλου για ΔΩΡΕΑΝ διενέργεια μετρήσεων Σακχάρου, Τριγλυκεριδίων, Χοληστερίνης και Πίεσης καθώς και διενέργειας Καρδιογραφημάτων.

Λοιπές παροχές

Α. Παροχή Ιατρικών συμβουλών και Βοήθειας από το Ιατρικό Συντονιστικό Κέντρο της Εταιρείας 24 ώρες το 24ωρο.

Β. Έως και 5 φυσικοθεραπείες ετησίως για αποθεραπεία συνεπεία ατυχήματος με συμμετοχή ασφαλισμένου 15€ ανά φυσικοθεραπεία στα Κέντρα Ιατρικής Βοήθειας του Ομίλου από συνεργαζόμενους Φυσικοθεραπευτές.

Γ.  ΔΩΡΕΑΝ χρήση ασθενοφόρου οχήματος λόγω έκτακτης ασθενείας ή ατυχήματος για μεταφορά του Ασφαλισμένου στο πλησιέστερο εφημερεύον ή διανυκτερεύον Νοσοκομείο ή Κλινική.

Δ. Μία ΔΩΡΕΑΝ εξέταση Γενικής Αίματος και Γενικής Ούρων, ετησίως,  η οποία θα διενεργείται στά συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα μετά από παραπεμπτικό εξέτασης του Ασφαλισμένου, που στέλνει η Εταιρεία μας.

Όλες οι ανωτέρω καλύψεις συνδυάζονται με πρόσκαιρη ασφάλιση θανάτου του κυρίως ασφαλισμένου για κεφάλαιο 3.000€ για ηλικίες έως 50 ετών, 1.000€ για ηλικίες από 51 έως 60 ετών, 500€ για ηλικίες από 61 έως 70 ετών και 50€ για ηλικίες από 71 έως 75 ετών.

Το κόστος του συγκεκριμένου προγράμματος φαίνεται παρακάτω:

 

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΗΛΙΚΙΑ 1-50 ΕΤΩΝ

ΗΛΙΚΙΑ 51-60 ΕΤΩΝ

ΗΛΙΚΙΑ 61-75 ΕΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

50€

60€

80€

ΣΥΖΥΓΟΣ

30€

40€

50€

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΤΕΚΝΟ ΕΩΣ 17 ΕΤΩΝ       10€

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΡΔΙΟΝ

ΚΕΝΤΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

23 Κέντρα σε όλη την Ελλάδα

Τηλεφωνικό Κέντρο: 11555 ΔΩΡΕΑΝ από Κινητό

2310 492 100 – 210 930 4000

Για την ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΖΩΗΣ

Η ΚΑΡΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΖΩΗΣ είναι ένα νέο Ασφαλιστικό Πρόγραμμα που παρουσιάζει σήμερα ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, το οποίο έρχεται να καλύψει τις ανάγκες μας:

 • Στην πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη μέσα από την αξιοποίηση του Συστήματος Υγείας του Ομίλου, αλλά και την σύναψη συνεργασιών με τις πλέον αξιόλογες Ιδιωτικές Κλινικές και Διαγνωστικά Κέντρα της χώρας.
 • Στην δευτεροβάθμια ιατρική περίθαλψη (σε οποιοδήποτε ιδιωτικό ή δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα) μέσα από την κάλυψη της Ευρείας Νοσοκομειακής Περίθαλψης.

 Παροχές της Κάρτας Νοσηλείας

Νοσοκομειακή και Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

1.       Έξοδα Νοσοκομειακής Περίθαλψης 1.500€ ετησίως και 1.000€ ανά περίπτωση

2.       Ημερήσιο Νοσήλιο για Δωμάτιο και Τροφή έως 75€

3.       Δαπάνες έως 150€ ετησίως, για Διαγνωστικές εξετάσεις σε συμβεβλημένα Διαγνωστικά Κέντρα, πριν την εισαγωγή στο Νοσοκομείο, που αφορούν την διερεύνηση του προβλήματος για το οποίο ο Ασφαλισμένος θα εισαχθεί για Νοσηλεία.

4.       Αμοιβή Χειρουργού εφόσον γίνει χειρουργική επέμβαση έως 300€

5.       Αμοιβή Αναισθησιολόγου εφόσον γίνει χειρουργική επέμβαση έως 150€

6.       Επίδομα Τοκετού 300€

7.       Δαπάνες Ιατρικών και Διαγνωστικών εξετάσεων έως 100€ ανά περίπτωση, που έγιναν μέχρι και 20 ημέρες μετά την Νοσηλεία και αφορούν αυτήν.

8.       Κάλυψη εξόδων για μικρές χειρουργικές επεμβάσεις που δεν χρειάστηκαν νοσηλεία έως 100€ ανά επέμβαση.

Ιατρικές εξετάσεις

Οι συνεργαζόμενες ιδιωτικές κλινικές παρέχουν σε προνομιακές τιμές ιατρικές εξετάσεις από εφημερεύοντες όλων των ειδικοτήτων 24ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο.

Επιπρόσθετα ο ασφαλισμένος μπορεί να επισκέπτεται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού το Κέντρο Ιατρικής Βοήθειας της Έδρας και να εξετάζεται ΔΩΡΕΑΝ από τους εφημερεύοντες ιατρούς της Εταιρείας και συγκεκριμένα στις ειδικότητες Παθολόγου, Ορθοπεδικού, Χειρουργού, Παιδοχειρουργού, Καρδιολόγου και Πνευμονολόγου.

Αντίστοιχα ΔΩΡΕΑΝ ιατρικές  επισκέψεις μπορούν να πραγματοποιηθούν στα κατά τόπους Κ.Ι.Β. πανελλαδικά από τις διαθέσιμες ειδικότητες του κάθε Κ.Ι.Β..

Διαγνωστικές – Μικροβιολογικές και ακτινολογικές εξετάσεις

Ο ασφαλισμένος μπορεί να διενεργεί στις συνεργαζόμενες κλινικές και τα διαγνωστικά κέντρα, όλες τις διαγνωστικές μικροβιολογικές και ακτινολογικές εξετάσεις που χρειάζεται, καταβάλλοντας το κόστος των εξετάσεων σε τιμές Δημοσίου, όπως αυτές προβλέπονται από τα ΦΕΚ 62/91 και 22705/01.

Ο ασφαλισμένος μπορεί επίσης να κάνει χρήση, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, των Κέντρων Ιατρικής Βοήθειας του Ομίλου για ΔΩΡΕΑΝ διενέργεια μετρήσεων Σακχάρου, Τριγλυκεριδίων, Χοληστερίνης και Πίεσης καθώς και διενέργειας Καρδιογραφημάτων.

Λοιπές παροχές

Α. Παροχή Ιατρικών συμβουλών και Βοήθειας από το Ιατρικό Συντονιστικό Κέντρο της Εταιρείας 24 ώρες το 24ωρο.

Β. Έως και 5 φυσικοθεραπείες ετησίως για αποθεραπεία συνεπεία ατυχήματος με συμμετοχή ασφαλισμένου 15€ ανά φυσικοθεραπεία στα Κέντρα Ιατρικής Βοήθειας του Ομίλου από συνεργαζόμενους Φυσικοθεραπευτές.

Γ.  ΔΩΡΕΑΝ χρήση ασθενοφόρου οχήματος λόγω έκτακτης ασθενείας ή ατυχήματος για μεταφορά του Ασφαλισμένου στο πλησιέστερο εφημερεύον ή διανυκτερεύον Νοσοκομείο ή Κλινική.

Δ. Μία ΔΩΡΕΑΝ εξέταση Γενικής Αίματος και Γενικής Ούρων, ετησίως,  η οποία θα διενεργείται στα συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα μετά από παραπεμπτικό εξέτασης του Ασφαλισμένου, που στέλνει η Εταιρεία μας.

Όλες οι ανωτέρω καλύψεις συνδυάζονται με πρόσκαιρη ασφάλιση θανάτου του κυρίως ασφαλισμένου για κεφάλαιο 3.000€ για ηλικίες έως 50 ετών, 1.000€ για ηλικίες από 51 έως 60 ετών.

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΡΔΙΟΝ

ΚΕΝΤΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

23 Κέντρα σε όλη την Ελλάδα

Τηλεφωνικό Κέντρο:   11555 ΔΩΡΕΑΝ από Κινητό

2310 492 100 – 210 930 4000

Για την ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΖΩΗΣ

Αγαπητοί Ασφαλισμένοι

Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΖΩΗΣ θέλοντας να σας ανταμείψει για την επιλογή σας να εμπιστευτείτε σ’ αυτήν την Ασφαλιστική κάλυψη της Υγείας σας, αλλά ταυτόχρονα να σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε τις οικονομικές δυσκολίες της εποχής μας, δημιούργησε και οργάνωσε την Λέσχη Μελών ΚΕΡΔΙΟΝ.

Οι βασικοί σκοποί ύπαρξης και λειτουργίας της Λέσχης Μελών ΚΕΡΔΙΟΝ είναι δύο:
1. Η αλληλοβοήθεια μεταξύ των μελών της Λέσχης σε καθημερινά θέματα οικονομικών συναλλαγών, όπως ανταλλαγή υπηρεσιών, προϊόντων, κ.λπ, και
2. Η παροχή προς τα μέλη της Λέσχης ειδικών προνομίων από ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα. Τα προνόμια αυτά έχουν την μορφή Ειδικών Προσφορών ή μεγάλων Εκπτώσεων αποκλειστικά και μόνο προς τα μέλη.

Οι επιχειρήσεις που συνεργάζονται με τη Λέσχη Μελών ΚΕΡΔΙΟΝ αυξάνονται καθημερινά και καλύπτουν πέραν του χώρου της Υγείας, ολοένα και περισσότερες πλευρές των καθημερινών μας οικονομικών συναλλαγών όπως: εστίαση, τουρισμό, υπηρεσίες, αγορά καταναλωτικών αγαθών, διασκέδαση, κ.λπ.

Στον χώρο αυτό της ιστοσελίδας μας, από σήμερα θα μπορείτε να ενημερώνεστε λεπτομερώς για τις επιχειρήσεις που συνεργάζονται με τη Λέσχη Μελών ΚΕΡΔΙΟΝ και για τις ειδικές παροχές που αυτές παρέχουν αποκλειστικά και μόνο στα μέλη του.

Επίσης θα μπορείτε να ενημερώνεστε για πιθανές προσφορές που κάνουν κάποια μέλη προς τα υπόλοιπα μέλη της Λέσχης και πως μπορείτε να τις εκμεταλλευτείτε.

Μέλη της Λέσχης ΚΕΡΔΙΟΝ είναι αυτόματα όλοι οι κάτοχοι των ασφαλιστηρίων συμβολαίων της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΖΩΗΣ.

Μπορείτε και σεις να γίνετε ΤΩΡΑ μέλος της Λέσχης ΚΕΡΔΙΟΝ με ένα απλό τηλεφώνημα στο 11555 ΔΩΡΕΑΝ από κινητό ή στο 2310 492100 με χρέωση αστικής μονάδος, και να απολαύσετε ΑΜΕΣΑ τα προνόμια που σας παρέχει.

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ

ΚΑΡΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΙΣΟΒΙΑ ΥΓΕΙΑ – ΠΑΙΔΩΝ ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

Πίνακας των Συμβεβλημένων πάροχων υγείας – Κέρδιον