Στόχοι & Προοπτικές

Η Ιδιωτική Ασφάλιση είναι Παγκόσμιος Οικονομικο-Κοινωνικός Θεσμός, με αποδεδειγμένες ρίζες και βάσεις στην Ηθική και Αρετή που δίδαξε ο Μακεδόνας φιλόσοφος Αριστοτέλης δια της έννοιας της αρχαιοελληνικής λέξεως «πρέπει» στην δόση και στην λήψη των Συναλλαγών και συγκεκριμένα «όσο πρέπει», «όταν πρέπει», «όπου πρέπει» και κυρίως «όπως πρέπει».

Καθιερώθηκε σταδιακά ως Επιστήμη για να προστατεύει τις Οργανωμένες Κοινωνίες ανθρώπων, οικογενειών, ατόμων και επιχειρήσεων από απρόβλεπτα, εξωτερικά και ανεπιθύμητα γεγονότα, που έχουν ως συνέπεια οικονομικές ζημίες και καταστροφές, μέχρι και εξαιτίας απώλειας της ζωής, όπου λειτουργεί το Μεγαλείο του αναντικατάστατου Θεσμού των Ασφαλίσεων.

Εκ των σκοπών αυτών έχει από την φύση και σύστασή της έντονο οικονομικό και κοινωνικό χαρακτήρα, που στηρίζεται στην εισφορά των πολλών για την κάλυψη και αποκατάσταση των ζημιών του ενός, υπό την διαχείριση του Ασφαλιστή και την Εποπτεία του Νόμου, όπως την καθιερώνει η κάθε Έντιμη Κοινωνία και Πολιτεία, όσο και όπου μπορεί βέβαια.

Χωρίς την έντιμη και ενάρετη λειτουργία του Θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης, οι Κοινωνίες και οι Οικονομίες καταρρέουν και επανέρχεται ο άνθρωπος στην πρωτόγονη κατάστασή του, όπου ο ένας «σαρκοδακεί» και «δαΐζει» τον άλλον, δηλαδή δαγκώνει και τεμαχίζει, όπως αναφέρεται στα αδίδακτα Ορφικά Έπη («Αποσπάσματα).

Ασπίδα προστασίας κατά των κακοτυχιών της ζωής, κάθε ατόμου και συνόλου, είναι η Ιδιωτική Ασφάλιση και λειτουργεί επωφελώς εκεί όπου υπάρχει αναπτυγμένη Ασφαλιστική Συνείδηση, με δείκτη αυτής την ποιότητα ζωής.

Αυτήν την ποιότητα ζωής προάγουμε και υπηρετούμε καθημερινά και αυτός είναι ο πρώτιστος στόχος των Επιχειρήσεων του Ομίλου μας εδώ στην Ιστορική χώρα μας Ελλάδα, φροντίζοντας να δημιουργούμε κτητική αξία και αγοραστική δύναμη στον κάθε συναλλασσόμενό μας από τα Ανεξάντλητα φυσικά πλούτη του τόπου μας και για τον τόπο μας, αν και όπου δεν μας τα κλέβουν ξένοι για τον τόπο τους και την δική τους ποιότητα ζωής.

Ευρύτατες και μακρότατες, ως εξ αυτών, είναι και οι προπτικές επιτυχίας μας, πάντα με την στήριξη και εμπιστοσύνη των Πελατών, Συνεργατών και του πολυάριθμου Ανθρώπινου Δυναμικού μας, που στηρίζουμε με τις αυξανόμενες θέσεις εργασίας, επιτοπίως και πανελληνίως.