Στρατηγική Ομίλου

«Στρατόν άγω» σημαίνει η διεθνώς χρησιμοποιούμενη ελληνική λέξη «Στρατηγική», που υλοποιείται με τα κάθε είδους και μορφής «Στρατηγήματά» της. Αρχαιόθεν και μέχρι σήμερα.

Και έτσι θα συνεχίσει στους αιώνες των αιώνων, επειδή αυτή είναι η φύση του ανθρώπου και κάθε άλλου άγριου και ήμερου όντος της φύσεως αλλά και της ίδιας της φύσεως.

Οι πάντες και τα πάντα, παντού και πάντοτε, «στρατηγούν». Το επιβάλλει η φύση και η ζωή.

Την καλύτερη και χρησιμότερη μέχρι τώρα διδαχή της «στρατηγικής» την έκανε ο στρατηγικός Νους του Φιλίππου στον εκπαιδευόμενο γιο και διάδοχό του Αλέξανδρο με το εξής παράδειγμα:

«Είναι πολύ καλύτερο να στρατηγεί λιοντάρι επί στρατού ελάφων παρά ελάφι επί στρατού λιονταριών»!

Με την υλοποίηση στην πράξη της διδαχής αυτής, από την Μία Μακεδονία της Ιστορίας, ο Αλέξανδρος αναδείχθηκε ως ο μεγαλύτερος Μεγάλος και Αήττητος όλων των εποχών επί γης.

Όλα τα άλλα, γραφόμενα και λεγόμενα, είναι ατελείωτα Στρατηγήματα ελάφων επί ελάφων, όπως τα γνωρίζουμε και τα βλέπουμε συνεχώς και παντού.

Απόδειξη αυτών είναι το γεγονός ότι μετά τον Μεγαλύτερο και Ικανότερο Άνδρα των Ελλήνων και του κόσμου όλου, όλοι στρέφονται εναντίον όλων και υπέρ του εαυτού τους, για τον πλούτο και την εξουσιαστική επιβολή τους, ενώ ο Ένας και Μοναδικός Εξουσιαστής τού τότε γνωστού κόσμου, κράτησε την Δόξα για τον εαυτό του και έδωσε σε όλους τους άλλους όλα τα πλούτη και τα αγαθά της Ευρασίας και Αφρικής, που πρώτος δημιούργησε και κατείχε.

Πράγματι ο Μακεδόνας Αήττητος και Παμμέγιστος των επί γης Ανθρώπων πέθανε με Μηδενικό Προσωπικό του Πλούτο!

Δεν είχε κρατήσει και δεν πήρε μαζί του τίποτε, όπως κανένας από τους επί γης Πλούσιους και Αχόρταγους δεν παίρνει τίποτε μαζί του, ούτε ακόμη και την ψυχή του.

Και εμείς εδώ, από την ίδια Μακεδονία των Αιώνων, αυτήν την Στρατηγική Ιδανικών πιστεύουμε και αυτήν προσπαθούμε να υλοποιούμε, όπως αναλυτικά την παρουσιάζουμε σε κάθε τομέα δραστηριοτήτων και προσφορών μας στον τόπο και στην χώρα μας, φροντίζοντας να είμαστε χρήσιμοι και όχι απλά υπηρέτες του συγκεντρωτικού Πλούτου άλλων και αλλού Αόρατων.

Ιδανικά Ελληνο-Μακεδονικά υπηρετούμε, πάντα στρατηγούντες και ποτέ στρατηγούμενοι, στον τόπο και στον χώρο δραστηριοτήτων μας. Με «στρατό» όσους εκ των Ελλήνων σκέπτονται και ενεργούν ως λέοντες και όχι έλαφοι. «Στρατιώτες» των Ελληνικών Κοινών Αγαθών είμαστε και εμείς!

Αυτή είναι η πανανθρώπινη Ελληνο-Μακεδονική Στρατηγική μας. Από τον τόπο μας, με τον τρόπο μας και για τον τόπο μας, που είναι η Ελλάδα των υπερήφανων Ελλήνων. Αυτήν και μόνον αυτήν υπηρετεί η Στρατηγική μας!