Ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ πρωταγωνιστεί ήδη στην ελληνική ασφαλιστική και ευρύτερη αγορά, γεγονός που αποδεικνύεται τόσο από την πολλαπλότητα τομέων Παροχής Υπηρεσιών, όσο και από τον αλματώδη ρυθμό αύξησης των συναλλασσομένων, που εγγίζουν τις 700.000.

Στο χώρο και είδος δραστηριοτήτων του, είναι ο μεγαλύτερος αποκεντρωμένος Όμιλος της χώρας. Από πλευράς κύκλου εργασιών και πελατολογίου κατατάσσεται μεταξύ των είκοσι (20) μεγαλύτερων Επιχειρήσεων κάθε είδους της Βόρειας Ελλάδας ενώ η Τράπεζα Ελλάδος με έγγραφό της κατέταξε την ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ από το έτος 2000 στον πίνακα των μεγαλύτερων επιχειρήσεων της χώρας. Πολυμετοχικός, Δυναμικός και ταχύτατα Ανερχόμενος, ο Όμιλος διαμορφώνει τη μελλοντική στρατηγική του σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στον ασφαλιστικό και ευρύτερο χώρο, όπου διαφαίνονται προοπτικές, που μπορούν να συνοψισθούν στα εξής σημεία:

  • Ο χαρακτήρας των εργασιών της Ιδιωτικής Ασφάλισης θα γίνεται συνεχώς πιο προσωπικός, με έντονη εντοπιότητα και διαπροσωπικό επίπεδο σχέσεων, στοιχεία που θα υποχρεώσουν τις Ασφαλιστικές Εταιρίες να διαθέτουν στην Ελλάδα ισχυρό και εξειδικευμένο δίκτυο πωλήσεων, αναπτυγμένη και ευρεία γκάμα ασφαλιστικών, αλλά και τεχνικής φύσης υπηρεσιών τους, με δικές τους υποδομές και μέσα,προσαρμοσμένες στις τοπικές ανάγκες. Τα δίκτυα πωλήσεων θα πρέπει να είναι στελεχωμένα με έμπειρους επαγγελματίες και, κυρίως, εξοπλισμένα με τα σύγχρονα μέσα τεχνολογίας, για παροχή πλήρους, άμεσης, τοπικής και γενικής εξυπηρέτησης, πάντα με κριτήριο το φθηνότερο κόστος.
  • Τα απρόσωπα πακέτα τυποποιημένων ασφαλιστικών υπηρεσιών στο χώρο της Ιδιωτικής Ασφάλισης και τα ψυχρά συστήματα του βιομηχανικού τύπου BANK ASSURANCE , της εκβιαστικής πιστωτικής παρεμβολής και υφαρπαγής, του διεθνισμού και ευμετάβλητου γιγαντισμού, είναι ξένα προς τη θερμή ιδιοσυγκρασία και χαρακτήρα του Έλληνα καταναλωτή. Ο κάθε λαός έχει τις ιδιαιτερότητές του, τις αντιλήψεις και επιλογές του.
Επικοινωνήστε μαζί μας

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, παρακαλώ κάντε κλικ στο κουμπί παρακάτω

Μελάς Γιαννιώτης
Ο Ιδρυτής του Ομίλου «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ» Ασφαλιστής Μελάς Γιαννιώτης
Κώστας Μ. Γιαννιώτης
Κώστας Μ. Γιαννιώτης Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος