Προασφαλιστικός έλεγχος

Στις ασφαλίσεις αυτοκινήτου και ειδικότερα στην αποδοχή αιτημάτων προαιρετικών καλύψεων (ενδεικτικά: θραύση κρυστάλλων, πυρκαγιά / κλοπή οχήματος, κάλυψη θεομηνιών, μικτή ασφάλιση) είναι απαραίτητη η διεξαγωγή προασφαλιστικού έλεγχου του οχήματος, μια διαδικασία που περιλαμβάνει φωτογράφηση του οχήματος και συλλογή των προβλεπόμενων στοιχείων για την εκτίμηση και αποδοχή των ασφαλιστικών καλύψεων.

Νέα δυνατότητα προασφαλιστικού ελέγχου από το κινητό. Γρήγορα, εύκολα, από όποιο σημείο επιθυμεί ο πελάτης!

Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ, στοχεύοντας στη διαρκή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της, ανέπτυξε νέα υπηρεσία διενέργειας προασφαλιστικού ελέγχου οχημάτων η οποία  δίνει τη δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο, μετά την υποβολή της αίτησης ασφάλισης ή προσθήκης καλύψεων, να ολοκληρώσει τον  προασφαλιστικό έλεγχο του οχήματος γρήγορα, εύκολα και κυρίως από το σημείο που ο ίδιος επιθυμεί.

Για την ασφάλιση οχήματός σας ή την επέκταση ασφαλιστικών καλύψεων σε ήδη ασφαλισμένο όχημα, επιλέξτε από τους παρεχόμενους τρόπους διενέργειας προασφαλιστικού ελέγχου αυτόν που σας εξυπηρετεί και επικοινωνήστε μαζί μας.

Τρόποι διενέργειας προασφαλιστικού ελέγχου:
 1. Προασφαλιστικός έλεγχος από το κινητό
 2. Μέσω βιντεοκλήσης, ο υπάλληλος της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. επικοινωνεί με τον ενδιαφερόμενο και διενεργεί τον προασφαλιστικό έλεγχο άμεσα, ολοκληρώνοντας τη φωτογράφηση του οχήματος και τη συλλογή των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την εκτίμηση και αποδοχή των ασφαλιστικών καλύψεων.

  Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη, προκειμένου να διασφαλιστεί ο επαρκής φυσικός φωτισμός για τη λήψη των φωτογραφιών:

  Από Δευτέρα ως Παρασκευή, τις ώρες:

  • 08:30 μέχρι τις 18:30, την περίοδο Απριλίου - Οκτωβρίου
  • 08:30 μέχρι τις 16:30, την περίοδο Νοεμβρίου - Μαρτίου
  • και κάθε Σάββατο από 08:00 μέχρι 15:30.

  Απαραίτητη προϋπόθεση, από την πλευρά του ενδιαφερόμενου, είναι η χρήση SmartPhone με κάμερα και η επαρκής σύνδεση, με διαθέσιμα δεδομένα, στο διαδίκτυο.

  Η υπηρεσία διενέργειας προασφαλιστικού ελέγχου μέσω διαδικτύου, πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής Youcit, που παρέχεται από την εταιρία DAT HELLAS.

 3. Σε περισσότερα από 100 σημεία σε όλη την Ελλάδα
 4. Επιτόπιος ασφαλιστικός έλεγχος οχήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί στην έδρα της εταιρίας (15ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Περαίας, Θεσσαλονίκη) ή στα περισσότερα από 100 υποκαταστήματά της σε όλη την Ελλάδα.

 5. Σε χώρο που θα υποδείξει ο ενδιαφερόμενος, κατόπιν ραντεβού
 6. Κατόπιν ραντεβού, αρμόδιος υπάλληλος της εταιρίας προσέρχεται στον χώρο που θα υποδείξει ο ενδιαφερόμενος, για επιτόπιο προασφαλιστικό έλεγχο.