Ευχαριστήρια επιστολή του Διευθυντή του 10ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμαριάς προς τον Όμιλο ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

Ευχαριστήρια επιστολή απέστειλε ο Διευθυντής του 10ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμαριάς, προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, για την προσφορά είκοσι οχτώ μονάδων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Η κάλυψη των αναγκών τεχνολογικού εξοπλισμού του 10ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμαριάς είναι μία από τις δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου, με στόχο τη στήριξη του έργου της εκπαιδευτικής κοινότητας, την εξοικείωση των μαθητών με τις νέες τεχνολογίες και τη διασφάλιση της πρόσβασής τους στην κοινωνία της γνώσης, μέσω της πληροφορικής.

Δελτίο Τύπου
Όμιλος Επιχειρήσεων ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ