ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Εκπαίδευση πυρασφάλειας και πυροπροστασίας για τους εργαζόμενους της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ διοργάνωσε σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας εκπαίδευση του προσωπικού της για θέματα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας στον χώρο εργασίας.

Η βιωματική εκπαίδευση εστίασε στη διαδικασία της πυροπροστασίας για την αποτελεσματική διαχείριση έκτακτων περιστατικών, μέσα από θεωρητική και πρακτική άσκηση, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία.

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης συμμετείχαν εκπρόσωποι των ομάδων πυρασφάλειας, καθώς και ομάδες επιλεγμένων ατόμων που αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία πυροπροστασίας της εταιρείας.

Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ασφάλεια των εργαζομένων της και του περιβάλλοντος εργασίας τους, διαθέτει όλες τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές της πυροπροστασίας: πυροσβεστήρες, φωτισμό ασφαλείας και σημάνσεις οδεύσεως διαφυγής, αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης, σύστημα χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς, μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο και αυτόματο σύστημα κατάκλισης ύδατος και σύστημα τοπικής κατάκλισης.

Γιατί νοιάζεται για την ασφάλεια των εργαζομένων της!