Εκπαιδευτικό Κέντρο Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ «Δημήτριος Βαρσάμης» Πρόγραμμα Σεμιναρίων Επαναπιστοποίησης

Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία ο 3ος κύκλος σεμιναρίων επαναπιστοποίησης του Εκπαιδευτικού Κέντρου του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ «Δημήτριος Βαρσάμης», με 388 συμμετοχές.

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής τηλεκπαίδευσης, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την αμφίδρομη οπτικοακουστική επικοινωνία μεταξύ συμμετεχόντων και εισηγητών.

Το πρόγραμμα του 4ου και τελευταίου για το 2021 κύκλου σεμιναρίων επαναπιστοποίησης, περιλαμβάνει τα παρακάτω σεμινάρια:

Τομέας Α. Κλάδος Βοήθειας - Ασφαλιστικά προϊόντα Βοήθειας και τα μυστικά της επί τόπου εξυπηρέτησης
Ημερομηνίες διενέργειας Σάββατο 06/11/2021(8 διδακτικές ώρες)

Τομέας Β. Ασφάλιση οχημάτων - Εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου/δικαιούχου ασφαλίσματος σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και διαχείριση των ζημιών
Ημερομηνίες διενέργειας Κυριακή 07/11/2021 (7 διδακτικές ώρες)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Εκπαιδευτικό Κέντρο του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ «Δημήτριος Βαρσάμης»:Δελτίο Τύπου
Όμιλος Επιχειρήσεων ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ