Εξ’ αποστάσεως πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις επαναπιστοποίησης

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ «Δημήτριος Βαρσάμης» ανακοίνωσε το πρόγραμμα σεμιναρίων επαναπιστοποίησης για την περίοδο Μαρτίου–Απριλίου 2022, τα οποία θα πραγματοποιηθούν σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής τηλεκπαίδευσης, διασφαλίζοντας την αμφίδρομη οπτικοακουστική επικοινωνία, σε πραγματικό χρόνο, μεταξύ συμμετεχόντων και εισηγητών.

Τομέας Α. Ασφαλιστικά προϊόντα
Ημερομηνίες διενέργειας Σάββατο 19/03/2022 (8 διδακτικές ώρες)
Σάββατο 16/04/2022(8 διδακτικές ώρες)

Τομέας Β. Επιχειρηματική Ηθική - Εταιρική Διακυβέρνηση. Εποπτεία και Διακυβέρνηση Ασφαλιστικών Προϊόντων
Ημερομηνίες διενέργειας Κυριακή 20/03/2022 (8 διδακτικές ώρες)
Κυριακή 17/04/2022 (8 διδακτικές ώρες)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Εκπαιδευτικό Κέντρο του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ «Δημήτριος Βαρσάμης»:

Δελτίο Τύπου
Όμιλος Επιχειρήσεων ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ