ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ χορηγεί υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ επισφραγίζει τη συνεργασία του με το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, χορηγώντας τέσσερις υποτροφίες σε νεοεισερχόμενους φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στατιστική και Αναλογιστικά-Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά».

Η συγκεκριμένη ενέργεια ακολουθεί την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ομίλου και του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος,
με στόχο την ανάπτυξη και ενίσχυση της συνεργασίας τους σε ποικίλους τομείς του εκπαιδευτικού και ερευνητικού πεδίου.
Ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευσή του για την προώθηση της ακαδημαϊκής αριστείας και για τη δημιουργία ευκαιριών για τους νέους επιστήμονες.Επισκεφθείτε τον όμιλο ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ και στο:
intersalonica.gr
linkedin.com/company/intersalonica
facebook.com/intersalonica
instagram.com/intersalonica
https://www.youtube.com/@intersalonicagroup