ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Για 4η συνεχή χρονιά το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης εμπιστεύεται την ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΖΩΗΣ για την ασφάλιση των μελών του

Τον διαγωνισμό ασφάλισης των μελών του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Θεσ/νίκης (Τ.Α.ΔΙ.Θ.)
κέρδισε για 4η συνεχόμενη χρονιά η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΖΩΗΣ, καλύπτοντας για ένα έτος τα 1.491 μέλη του, αλλά και επιπλέον 832 μέλη των οικογενειών τους.

Ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ έχει αποδείξει την αξιοπιστία και την επαγγελματική του προσέγγιση και στα Ομαδικά Ασφαλιστήρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε χρόνο αυξάνεται ο αριθμός των μελών που εγγράφονται στο ομαδικό ασφαλιστήριο του Τ.Α.ΔΙ.Θ., αντανακλώντας τη θετική ανταπόκριση των δικηγόρων στις υπηρεσίες και παροχές της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΖΩΗΣ.

Το προαναφερθέν πακέτο καλύπτει, ανάμεσα σε άλλα, τη νοσοκομειακή περίθαλψη σε οποιαδήποτε νοσηλευτικό ίδρυμα (Δημόσιο ή Ιδιωτικό) επιλέξει ο ασφαλισμένος, περιστατικά νοσηλείας και χειρουργικών επεμβάσεων στα οποία δεν χρειάζεται να διανυκτερεύσει ο ασφαλισμένος, επιδοματικά τις νοσηλείες των ασφαλισμένων στο εξωτερικό. Επιπλέον επιδοματικά καλύπτει με ημερήσιο νοσοκομειακό και χειρουργικό επίδομα ασθενείας ή ατυχήματος, με κεφάλαια Θανάτου και Μόνιμης Ολικής και Μερικής Ανικανότητας όλους τους συμμετέχοντες δικηγόρους.

Ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα και επενδύει στα ομαδικά προγράμματα ασφάλισης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, τα οποία διαθέτουν μια σειρά ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων όπως:

     •   Αφορούν επιχειρήσεις 5 ατόμων και άνω
     •   Οι ασφαλισμένοι έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή Διαγνωστικό Κέντρο της επιλογής τους
     •   Το ποσοστό κάλυψης των εξόδων αφορά το 100%, ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής του Δημόσιου Ταμείου
     •   Καλύπτεται η εξωνοσοκομειακή περίθαλψη και οι ιατρικές επισκέψεις σε οποιοδήποτε ιατρό επιλέξει ο ασφαλισμένος με απόδοση 100% επί των αποδείξεων
     •   Δίνεται η δυνατότητα κάλυψης και των μελών των οικογενειών των ασφαλισμένων καλύπτοντας τα παιδιά τους ως προστατευόμενα μέλη μέχρι την ηλικία των                    25 ετών, χωρίς απαραίτητα να σπουδάζουν σε κάποια αναγνωρισμένη σχολή
     •   Αφορά μηδενικές απαλλαγές στις αποζημιώσεις

Ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ δεσμεύεται να συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του, κάνοντας καθημερινά πράξη το σύνθημά του «Νοιαζόμαστε για σας!»

Επισκεφθείτε τον όμιλο ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ και στο:
intersalonica.gr
linkedin.com/company/intersalonica
facebook.com/intersalonica
instagram.com/intersalonica
https://www.youtube.com/@intersalonicagroup