ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ διοργανώνει Υβριδικό Σεμινάριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ διοργανώνει Υβριδικό Σεμινάριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Επαναπιστοποίησης) για τη δραστηριότητα Διανομής Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Προϊόντων

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ «Δημήτρης Βαρσάμης» προχωράει στη διοργάνωση Υβριδικού Σεμιναρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
(Επαναπιστοποίησης) για τη δραστηριότητα Διανομής Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Προϊόντων και το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:


Τομέας Α. Ασφαλιστικά Προϊόντα Ζωής και Προσυμβατική Ενημέρωση Πελατών

Ημερομηνία διενέργειας

  Σάββατο 02/12/2023 (8 διδακτικές ώρες)


Τομέας Β. Τομέας Β. Πρόληψη και Καταστολή της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας

Ημερομηνία διενέργειας

   Κυριακή 03/12/2023 (8 διδακτικές ώρες)


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Εκπαιδευτικό Κέντρο του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ «Δημήτρης Βαρσάμης»:
• τηλεφωνικά στο 2310 492 270, 2310 492 340
• μέσω email edu@intersalonica.grΕπισκεφθείτε τον όμιλο ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ και στο:
intersalonica.gr
linkedin.com/company/intersalonica
facebook.com/intersalonica
instagram.com/intersalonica
https://www.youtube.com/@intersalonicagroup