ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα σεμινάρια επαναπιστοποίησης του Εκπαιδευτικού Κέντρου του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ «Δημήτριος Βαρσάμης»

Με περισσότερες από 350 συμμετοχές πραγματοποιήθηκαν τα σεμινάρια επαγγελματικών εκπαιδεύσεων (επαναπιστοποίησης) για τη δραστηριότητα διανομής Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών προϊόντων το διήμερο 2 & 3 Δεκεμβρίου, υβριδικά.

Ο Αντιπρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Κωνσταντίνος Γιαννιώτης, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες κάνοντας μια σύντομη ανασκόπηση της χρονιάς, τονίζοντας παράλληλα την ιδιαιτερότητα του 2023 για τον ασφαλιστικό κλάδο, λόγω της έκτασης και των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών, ενώ κλείνοντας τον χαιρετισμό του αναφέρθηκε στα ασφαλιστικά προϊόντα που αναλύθηκαν στο πλαίσιο της εκπαίδευσης.

Οι θεματικοί τομείς των εκπαιδεύσεων αφορούσαν τα «Ασφαλιστικά προϊόντα ζωής και την προσυμβατική ενημέρωση πελατών» καθώς και την «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας».

Συνολικά τα τελευταία 21 χρόνια εκπαιδεύτηκαν περισσότεροι από 5.000 ασφαλιστικοί πράκτορες, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 650 ώρες διδασκαλίας, ενώ δόθηκαν περισσότερες από 14.000 βεβαιώσεις περαίωσης.

Ο Όμιλος θέτει σε προτεραιότητα τις εκπαιδεύσεις των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, παρέχοντας τα εφόδια για την ανάπτυξή τους στη σύγχρονη ασφαλιστική αγορά.Επισκεφθείτε τον όμιλο ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ και στο:
intersalonica.gr
linkedin.com/company/intersalonica
facebook.com/intersalonica
instagram.com/intersalonica
https://www.youtube.com/@intersalonicagroup