ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ και του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας προχώρησε ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ με το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με στόχο την ανάπτυξη και ενίσχυση της συνεργασίας τους σε ποικίλους τομείς του εκπαιδευτικού και ερευνητικού πεδίου.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπει την υλοποίηση δράσεων που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της εκπαίδευσης και της έρευνας, καθώς και στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών.

Στόχος του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ μέσω αυτής της ενέργειας είναι να αποτελέσει τον δίαυλο μεταξύ επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού κόσμου, να στηρίξει τους εν δυνάμει επαγγελματίες και να συμβάλει στην εξέλιξη των φοιτητών.

Παράλληλα, θα προσφέρει στους φοιτητές ευκαιρίες για την απόκτηση δεξιοτήτων και πρακτικής εμπειρίας στον τομέα της ασφάλισης, θέτοντας τα θεμέλια για την αρμονική ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ προχωρά δυναμικά προς την επίτευξη των κοινών του στόχων με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για την προώθηση της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αριστείας. Γιατί νοιάζεται και για τον τομέα της εκπαίδευσης αποδεικνύοντάς το έμπρακτα.

Δελτίο Τύπου
Όμιλος Επιχειρήσεων ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ