ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Με περισσότερες από 600 συμμετοχές ολοκληρώθηκαν τα σεμινάρια επαναπιστοποίησης του Εκπαιδευτικού Κέντρου του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

Στη διοργάνωση νέου Υβριδικού Σεμιναρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Επαναπιστοποίησης) για τη δραστηριότητα Διανομής Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Προϊόντων προχώρησε στις 13-14 Απριλίου το Εκπαιδευτικό Κέντρο του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ \ «Δημήτρης Βαρσάμης».

Οι θεματικοί τομείς των εκπαιδεύσεων αφορούσαν τα Ασφαλιστικά Προϊόντα Λοιπών Κλάδων και την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αλλά και την Ασφαλιστική Αποζημίωση, την Ασφαλιστική Απάτη και τη Διαχείριση Αιτιάσεων.

Ο Αντιπρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Κωνσταντίνος Γιαννιώτης, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες κάνοντας μια σύντομη αναφορά στα επίκαιρα ζητήματα της αγοράς και στις παραμέτρους της προσωποποιημένης τιμολόγησης που εφάρμοσε ο Όμιλος. Επιπλέον, αναφέρθηκε στις ενέργειες ψηφιοποίησης των διαδικασιών, στις οποίες έχει προβεί η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, μέσω της ανάπτυξης των εφαρμογών «INTERSALONICA Agent» και «Assist4You», με σκοπό τη διευκόλυνση των συνεργατών και πελατών.

Σταθερά και με συνέπεια ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ παρέχει τα εφόδια για την ανάπτυξη των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στη σύγχρονη ασφαλιστική αγορά.

Προς αυτή την κατεύθυνση δημιούργησε μια ψηφιακή πλατφόρμα εκπαίδευσης, προσφέροντας εκτεταμένες εκπαιδευτικές ευκαιρίες στους χρήστες της, ευελιξία μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των επαγγελματιών του ασφαλιστικού κλάδου.