ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Στην ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ο προασφαλιστικός έλεγχος και η εκτίμηση ζημιάς γίνονται και απομακρυσμένα

Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ απλοποιεί και εξελίσσει τις διαδικασίες της για την αρτιότερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Μέσω της τεχνολογίας, δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της να διενεργήσουν απομακρυσμένα τον προασφαλιστικό τους έλεγχο, όπως και σε όσους επιθυμούν, να προχωρήσουν σε εκτίμηση ζημιάς του οχήματός τους απομακρυσμένα.

Απομακρυσμένος προασφαλιστικός έλεγχος Η διαδικασία ασφάλισης απλοποιείται με τη διενέργεια απομακρυσμένου προασφαλιστικού ελέγχου, μέσω βιντεοκλήσης από το σημείο που βρίσκονται οι πελάτες.
Το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, τους καθοδηγεί προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία σε λίγα λεπτά από το κινητό τους.
Ο απομακρυσμένος προασφαλιστικός έλεγχος αφορά ασφαλίσεις προαιρετικών καλύψεων οχημάτων και πυρός κατοικίας.
Απομακρυσμένη εκτίμηση ζημίας Ο χρόνος αποζημίωσης μειώνεται με τον απομακρυσμένο έλεγχο της ζημιάς.
Πιο συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ συνομιλεί μέσω βιντεοκλήσης με τον υπεύθυνου του συνεργείου, και έτσι πραγματοποιείται ο έλεγχος του οχήματος απομακρυσμένα.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις ψηφιακές υπηρεσίες της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ μπορείτε να βρείτε εδώ.

Επισκεφθείτε τον όμιλο ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ και στο:
intersalonica.gr
linkedin.com/company/intersalonica
facebook.com/intersalonica
instagram.com/intersalonica
https://www.youtube.com/@intersalonicagroup