ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Νέο Υβριδικό Σεμινάριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Επαναπιστοποίησης) για τη δραστηριότητα Διανομής Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Προϊόντων από την ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

Στη διοργάνωση νέου Υβριδικού Σεμιναρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Επαναπιστοποίησης) για τη δραστηριότητα Διανομής Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Προϊόντων προχωρά στις 13-14 Απριλίου το Εκπαιδευτικό Κέντρο του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ «Δημήτρης Βαρσάμης.

Το πρόγραμμα θα διαμορφωθεί ως εξής:

Τομέας Α. Ασφαλιστικά Προϊόντα Λοιπών Κλάδων και Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Ημερομηνία Σεμιναρίου Σάββατο 13/04/2024 (8 διδακτικές ώρες)


Τομέας Β. Ασφαλιστική Αποζημίωση, Ασφαλιστική Απάτη και Διαχείριση Αιτιάσεων
Ημερομηνία Σεμιναρίου Κυριακή 14/04/2024 (7 διδακτικές ώρες)


Έχοντας πλέον καθιερωθεί στον χώρο της εκπαίδευσης, διενεργώντας μια σειρά σεμιναρίων για τους Διανομείς Ασφαλιστικών Προϊόντων, το Εκπαιδευτικό Κέντρο του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ «Δημήτρης Βαρσάμης αποδεικνύει στην πράξη την καίρια συμβολή του στην επιμόρφωση των επαγγελματιών του κλάδου.

Συγκεκριμένα, από το 2015 έχει υλοποιήσει περισσότερα από 55 επιμορφωτικά σεμινάρια επαναπιστοποίησης, με περισσότερους από 6.000 εκπαιδευόμενους, περισσότερες από 680 ώρες διδασκαλίας και δίνοντας περισσότερες από 16.000 βεβαιώσεις περαίωσης.

Σταθερά και με συνέπεια ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ παρέχει τα εφόδια για την ανάπτυξη των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στη σύγχρονη ασφαλιστική αγορά.