ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Με περισσότερες από 600 συμμετοχές πραγματοποιήθηκαν τα υβριδικά σεμινάρια επαναπιστοποίησης του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα σεμινάρια επαγγελματικών εκπαιδεύσεων επαναπιστοποίησης του Εκπαιδευτικού Κέντρου του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ «Δημήτρης Βαρσάμης» για τη δραστηριότητα διανομής Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών προϊόντων, που πραγματοποιήθηκαν το διήμερο 8 & 9 Απριλίου.

Τα σεμινάρια έλαβαν χώρα υβριδικά, με φυσική παρουσία περισσότερων από 100 συμμετεχόντων στην έδρα του Ομίλου της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ στη Θεσσαλονίκη, και με περισσότερους από 500 διαδικτυακούς εκπαιδευόμενους.

Οι θεματικοί τομείς των εκπαιδεύσεων αφορούσαν τα «Ασφαλιστικά προϊόντα ζωής και την προσυμβατική ενημέρωση πελατών», καθώς και την «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας».

Συνολικά, τα τελευταία 8 χρόνια εκπαιδεύτηκαν περισσότεροι από 5.000 ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές σε σεμινάρια επαναπιστοποίησης, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 650 ώρες διδασκαλίας, ενώ δόθηκαν περισσότερες από 14.000 βεβαιώσεις περαίωσης. Και συνεχίζουμε…

H ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις εκπαιδεύσεις των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, αναπτύσσοντας επίκαιρη θεματολογία, θέτοντας στο επίκεντρο τις ανθρώπινες σχέσεις στον ασφαλιστικό κλάδο και δημιουργώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για την επαγγελματική ανάπτυξή τους στη σύγχρονη ασφαλιστική αγορά.

Δελτίο Τύπου
Όμιλος Επιχειρήσεων ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ