ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ δεσμεύεται για ένα βιώσιμο μέλλον!

Ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ δεσμεύεται για ένα πράσινο μέλλον, έχοντας λάβει μια σειρά πρωτοβουλιών με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.

Πιο συγκεκριμένα, έχει ενσωματώσει πρακτικές ανακύκλωσης, ανακυκλώνοντας το 2023 από τα γραφεία του Ομίλου σε όλη την Ελλάδα και από τα συνεργεία του σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Ηράκλειο συνολικά 75 τόνους αποβλήτων.

Διατηρώντας τη δυναμική του πορεία πρωτοπορεί και δραστηριοποιείται ενεργά στον τομέα των σύγχρονων μορφών ενέργειας:

  • Έχει επενδύσει σημαντικά στη χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από τα παραδοσιακά καύσιμα και τη μείωση των λειτουργικών δαπανών.
  • Έχει εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά συστήματα στις στέγες ιδιόκτητων κτιρίων σε όλη την Ελλάδα, μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.
  • Κατασκεύασε δύο φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος 500kW έκαστος, στους Σοφάδες Καρδίτσας, ενώ το 2023 λειτούργησε μονάδα συμπαραγωγής βιοαερίου ισχύος 500kW στην ίδια περιοχή.
  • Σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, κατασκεύασε σε ερευνητικό στάδιο αυτόνομες μονάδες παραγωγής ρεύματος από μικρές ανεμογεννήτριες, υδρογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, με δωρεάν παροχή αυτόνομης ενέργειας, όπως και άλλα καινοτόμα και πρωτότυπα συστήματα αξιοποίησης του Ήλιου.
Γιατί ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Νοιάζεται ενεργά και για το περιβάλλον!