ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – «Great Place to Work® – CertifiedTM» για δεύτερη συνεχή χρονιά η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

Για δεύτερη συνεχή χρονιά λαμβάνει ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ την Πιστοποίηση του «Great Place to Work®», επιβεβαιώνοντας την ισχυρή του δέσμευση για την ανάπτυξη μιας εταιρικής κουλτούρας με επίκεντρο τον εργαζόμενο.

Η πιστοποίηση «Great Place to Work® - CertifiedTM», αναδεικνύει τη συνεχή προσπάθεια του Ομίλου να δημιουργήσει ένα εργασιακό περιβάλλον που ενισχύει την ευημερία και την εξέλιξη των εργαζομένων, που προωθεί την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία, δίνοντας παράλληλα ίσες ευκαιρίες και κίνητρα στους ανθρώπους του.

Η πιστοποίηση αυτή βασίζεται σε ανώνυμη και εμπιστευτική αξιολόγηση των εργαζομένων της εταιρίας, με τη χρήση του ερευνητικού εργαλείου Trust Index© και με σκοπό την αποτύπωση των απόψεών τους αναφορικά με το εργασιακό τους περιβάλλον.

Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας, η πλειονότητα των εργαζομένων του Ομίλου αισθάνεται ότι «κάνει τη διαφορά» στο πλαίσιο της εργασίας της, πιστεύει ότι «οι άνθρωποι αντιμετωπίζονται δίκαια», και ότι «η Διοίκηση είναι ειλικρινής και ηθική στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες».

Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Κωνσταντίνος Γιαννιώτης ανέφερε: «Δραστηριοποιούμενοι σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο επιχειρηματικό τοπίο, επενδύουμε στους εργαζομένους μας, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ικανοποίησή τους και προσφέροντας σε κάθε μέλος της ομάδας μας ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.
Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, που η ομάδα μας το αναγνωρίζει και επιβραβεύει την προσπάθειά μας».

Με περισσότερους από 900 εργαζόμενους, ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ αποτελεί τον μεγαλύτερο Ελληνικό Ασφαλιστικό Όμιλο στη χώρα. Η πιστοποίηση από το Great Place to Work® αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση της ανθρωποκεντρικής διάστασης του Ομίλου και της βαρύτητας που δίνει στην ικανοποίηση των ανθρώπων του.Επισκεφθείτε τον όμιλο ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ και στο:
intersalonica.gr
linkedin.com/company/intersalonica
facebook.com/intersalonica
instagram.com/intersalonica
https://www.youtube.com/@intersalonicagroup