ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ επενδύει στη Γνώση και στην Επαγγελματική Ανάπτυξη και ψηφιακά

Στο πλαίσιο του ψηφιακού του μετασχηματισμού, ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ δημιούργησε μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα εκπαίδευσης, προσφέροντας εκτεταμένες εκπαιδευτικές ευκαιρίες στους χρήστες της.

Η πλατφόρμα απευθύνεται σε εργαζόμενους, σε συνεργάτες του Ομίλου, σε υποψήφιους ασφαλιστικούς πράκτορες και σε όσους επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους πάνω σε ασφαλιστικά θέματα και προϊόντα. Προσφέρει ευελιξία μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των επαγγελματιών του ασφαλιστικού κλάδου.

Ειδικότερα, μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας προσφέρονται:

  • Συνεχής εκπαίδευση και επικαιροποίηση των γνώσεων των εργαζομένων του Ομίλου
  • Σεμινάρια για την προετοιμασία των υποψηφίων για τις εξετάσεις απόκτησης πιστοποιητικού επαγγελματικών γνώσεων ασφαλιστικού πράκτορα
  • Σεμινάρια επαγγελματικής εκπαίδευσης για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων
Μέσω της σύγχρονης πλατφόρμας εκπαίδευσης, ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ δεσμεύεται να προάγει τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη και την υψηλή εκπαίδευση στον τομέα της ασφάλισης.

Επισκεφθείτε την πλατφόρμα εκπαίδευσης εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο 2310 492270, 2310 492340, ή μέσω email στο edu@intersalonica.gr