ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ στηρίζει τη συνεχή κατάρτιση των εργαζομένων του

Ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ολοκληρώνει έναν κύκλο εκπαιδεύσεων διάρκειας 6 μηνών, με στόχο την επικαιροποίηση των γνώσεων των εργαζομένων του, στηρίζοντας την εξέλιξη και την ανάπτυξή τους.

Περισσότεροι από 200 εργαζόμενοι σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, εκπαιδεύτηκαν στο Microsoft Office και συγκεκριμένα στα προγράμματα Excel και Outlook, βελτιώνοντας τις δεξιότητές τους και αποκτώντας εξειδικευμένες γνώσεις όσον αφορά στη χρήση τους.

Οι εκπαιδεύσεις του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν μέρος της στρατηγικής του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ και στοχεύουν στη δημιουργία δυναμικού και εξειδικευμένου προσωπικού που θα ανταποκρίνεται με επιτυχία στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς.Επισκεφθείτε τον όμιλο ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ και στο:
intersalonica.gr
linkedin.com/company/intersalonica
facebook.com/intersalonica
instagram.com/intersalonica
https://www.youtube.com/@intersalonicagroup