ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Πρόγραμμα Εκπαιδευτικού Κέντρου (Οκτώβριος - Νοέμβριος 2022)

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ «Δημήτριος Βαρσάμης» ανακοίνωσε το πρόγραμμα σεμιναρίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Επαναπιστοποίησης) για την περίοδο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2022, τα οποία θα πραγματοποιηθούν σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής τηλεκπαίδευσης, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την αμφίδρομη οπτικοακουστική επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, μεταξύ συμμετεχόντων και εισηγητών.

Τομέας Α. Ασφαλιστικά Προϊόντα
Ημερομηνίες διενέργειας Σάββατο 22/10/2022 (8 διδακτικές ώρες)
Σάββατο 19/11/2022 (8 διδακτικές ώρες)

Τομέας Β. Επιχειρηματική Ηθική - Εταιρική Διακυβέρνηση.
Εποπτεία και Διακυβέρνηση Ασφαλιστικών Προϊόντων
Ημερομηνίες διενέργειας Κυριακή 23/10/2022 (8 διδακτικές ώρες)
Κυριακή 20/11/2022 (8 διδακτικές ώρες)

Για περισσότερες πληροφορίες ή να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Εκπαιδευτικό Κέντρο του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ «Δημήτριος Βαρσάμης»:

Δελτίο Τύπου
Όμιλος Επιχειρήσεων ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ