ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού στο επίκεντρο του Ομίλου Επιχειρήσεων ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

Η επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού στο επίκεντρο του Ομίλου Επιχειρήσεων ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

Στο πλαίσιο της συνεχούς επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού του και με στόχο την αναβάθμιση
των παρεχόμενων υπηρεσιών, ολοκλήρωσε ο Όμιλος Επιχειρήσεων ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, τον Μάρτιο, έναν κύκλο εκπαιδεύσεων για τους 40 εργαζόμενους τηλεφωνητές των συντονιστικών κέντρων Οδικής Βοήθειας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Οι διήμερες εκπαιδεύσεις έλαβαν χώρα σε συνεργασία με την εταιρεία «AA+ Partners»,
ενώ η θεματολογία τους περιλάμβανε την επαγγελματική επικοινωνία, την τηλεφωνική εξυπηρέτηση και τη διαχείριση παραπόνων.

Βασικό μέλημα του Ομίλου Επιχειρήσεων ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ είναι η συνεχής αναβάθμιση των υπηρεσιών του,
με στόχο την άρτια εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων,
αλλά συγχρόνως και η εξέλιξη των συνεργατών του, μέσα από σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, σε ένα εξελίξιμο περιβάλλον εργασίας.

Με τηλεφωνική επικοινωνία στο 11555, το εξειδικευμένο προσωπικό της Διεύθυνσης Βοήθειας ανταποκρίνεται 24/7 στις ανάγκες των ασφαλισμένων του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες βοηθείας.

Δελτίο Τύπου
Όμιλος Επιχειρήσεων ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ