ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε. Γενικών Ασφαλίσεων

Τρόποι Πληρωμής Ασφαλίστρων

Πιστωτική/Χρεωστική Κάρτα

  • Στην ιστοσελίδα του Ομίλου (intersalonica.gr).
  • Στην Έδρα και τα υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
  • Στον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή.

Με την χρήστη Πιστωτικής κάρτας, έχετε τη δυνατότητα εξόφλησης μέσω άτοκων δόσεων.

Ηλεκτρονική Τραπεζική Πληρωμή

  • Στην ιστοσελίδα του Ομίλου (intersalonica.gr).
  • Μέσω web-banking ή τηλεφωνικής εντολής (phone banking) των συνεργαζόμενων τραπεζών (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς)

Μετρητά

  • Στην Έδρα και τα υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
  • Στον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή.
  • Στα ταμεία των συνεργαζόμενων τραπεζών (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς)

Ο 13ψηφιος Κωδικός Πληρωμής αναγράφεται στο Ειδοποιητήριο Πληρωμής Ασφαλίστρων

Ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής που θα επιλέξετε, η έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης ισχύει μόνο στην περίπτωση της καταβολής όλου του οφειλόμενου ασφαλίστρου πριν την ημερομηνία οφειλής που αναφέρεται στην ειδοποίηση πληρωμής ασφαλίστρων, ενώ απαγορεύεται η παράδοση ασφαλιστηρίου στον λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισμένο χωρίς την καταβολή των οφειλόμενων ασφαλίστρων. (Ν4261/2014 Άρθρο 169. Παρ.1)

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω τις πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha e-Commerce” της Alpha Bank, που χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης RSA 204 (SHA256) (Secure Sockets Layer – SSL).

Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.