Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ: Διαδικτυακή Συνάντηση 2021

Φωτογραφικό υλικό

Μελάς Γιαννιώτης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Ιδρυτής του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ
Μελάς Γιαννιώτης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Ιδρυτής του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ
Κωνσταντίνος Γιαννιώτης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ
Κωνσταντίνος Γιαννιώτης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ
Παναγιώτης Κατσανίδης, Γενικός Διευθυντής του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ
Παναγιώτης Κατσανίδης, Γενικός Διευθυντής του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ
Μίλτος Πυρίντσης, Διευθυντής της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Α.Ε. ΖΩΗΣ
Μίλτος Πυρίντσης, Διευθυντής της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Α.Ε. ΖΩΗΣ
Στιγμιότυπα 1
Στιγμιότυπα 1
Στιγμιότυπα 2
Στιγμιότυπα 2
Στιγμιότυπα 3
Στιγμιότυπα 3
Στιγμιότυπα 4
Στιγμιότυπα 4
Στιγμιότυπα 5
Στιγμιότυπα 5
Στιγμιότυπα 6
Στιγμιότυπα 6
Στιγμιότυπα 7
Στιγμιότυπα 7
Στιγμιότυπα 8
Στιγμιότυπα 8
Στιγμιότυπα 9
Στιγμιότυπα 9
Στιγμιότυπα 10
Στιγμιότυπα 10